Table of Contents Table of Contents
Previous Page  41 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 41 / 48 Next Page
Page Background

9

Srijeda, 11. april 2018.

Arena

Međunarodni fudbal

Svjetska fudbalska fede-

racija (FIFA) razmatra

novinekojebimogle

uskoroda stupena sna-

gu, a jednaodnjih jepo-

sebno interesantna–za-

branapozajmica.

FIFAsmatradabrojni klu-

bovi zloupotrebljavaju si-

stempozajmica igrača, oni

najboogatiji najviše, jer u

enormnombroju, za odre-

đenu naknadu naravno,

uzimaju igrače od drugih

klubova.Međutim,nedaju

im šansu, već ih masovno

šaljuna pozajmice.

Uvećinislučajevaskoroda

i ne postoji namjera, niti

dugoročan plan, kluba da

se igrači zadrže, ali često

dobro zarade od njihove

dalje prodaje.

Čelzijenekovrijemesvjet-

ski rekorder po broju fud-

balera koje šalje na pozaj-

micu, trenutno ih ima 22,

ali Juventus je aktuelni

prvak sa čak 41 igračem

koji se kale u drugim klu-

bovima. U pitanju su

uglavnommladi fudbaleri.

Udineze ne zaostaje mno-

go (27), Mančester siti ih

ima 18...

Osnovni princip pozajmi-

ca je urušen, smatraju u

FIFA, suština se gubi –

igračikojisedovodenapo-

zajmiceutomklububi tre-

balodaimajuvelikiprostor

da igraju, a to se ne dešava.

Na ovu temu već izvjesno

vrijeme vodi se živa ra-

spravausjedištuFIFAkoja

je okupila autoritete vode-

ćih fudbalskih organizaci-

ja: FIFpro (Međunarodno

udruženje profesionalnih

fudbalera), ECA (Evrop-

ska asocijacija klubova),

WLF(Svjetski forumliga).

U debatu su uključeni i

bivši igrači, sada angažo-

vani uFIFA, Zvonimir Bo-

ban, Kafu, Edvin Van Der

Sar iMarkoVanBasten.

Svi oni bi trebaloda izvedu

zaključke i donesu odluke

za dobrobit fudbala i zašti-

ti igrača, pa bi konkretno

moglo da se desi da pozaj-

mice čak budu ukinute

ukoliko seutvrdi da seklu-

bovi ne vode principima o

pozajmici .

FIFA bi u oktobru mogla

da donese odluku povo-

domovog slučaja.

D.K.

Svjetska fudbalska federacija razmišlja o novinama u fudbalu

FIFAukidapozajmice

Ređaju se problemi u grč-

kim klubovima - posljednji

je vezan za Panatinaikos

čiji su fudbaleri stupili u

štrajk, uz poruku da neće

trenirati dok ne dobiju

zaostale plate.

Klub je prvotimcima

redovno isplaćivao zarade

do oktobra prošle godine

kada je sve stalo. Oni su

od predsjednika Vasilisa

Konstantinua tražili plate

najmanje do decembra

kako bi nastavili normalno

da treniraju. Problemi

Panatinaikosa započeli su

od starta ove sezone kada

je bogati vlasnik Janis Ala-

fuzos odlučio da obustavi

inansiranje kluba. Zbog

neredovnih isplata Super-

liga je kaznila ,,zelene“

oduzimanjem tri boda, jer

su bivšem fubaleru Jensu

Vemeru dugovali skoro

500.000 eura. Podsjeti-

mo, prethodno je došlo do

potresa i u Olimpijakosu,

jer je vlasnik Vangelos

Marinakis odlučio da ras-

pusti cio tim zbog loših

igara i rezultata.

D.K.

Igrači

PAO-au

štrajku

FernandoTores nakraju

sezonenapuštaAtletiko

Madrid, a ,,jorgandžije“

sunajavile spektakularan

oproštaj zaElNinja.

Predsjednik ,,kolćonerosa“

Enrike Serezo poručio je da

će u meču posljednjeg kola

Primere,20.maja,protivEi-

bara,naVandaMetropolita-

nu biti upriličen nezabora-

vanoproštajzalegendarnog

fudbalera madridskog klu-

ba. Tores je u ponedjeljak

zvanično objavio da će na

kraju sezone napustiti Atle-

tiko,čimećespustitizavjesu

na svoj drugi boravak uma-

tičnomklubu. Ljubimacna-

vijača ove sezone je u star-

tnoj postavi bio samo u tri

prvenstvene utakmice.

- Fernando Tores zaslužuje

najbolji mogući oproštaj od

dresaAtletikoMadrida i za-

to samsiguran da će namse

navijači pridružiti na taj po-

seban dan. Već radimo na

tome kako bi to bio nezabo-

ravan dan za porodicuAtle-

tika i posebno za Fernanda.

Njemu će biti otvorena vra-

ta kluba kada odluči da za-

vrši igračku karijeru - izja-

vio je Serezo.

Torres, koji je 20. marta na-

punio 34 godine, osim za

Atletiko Madrid igrao je za

Liverpul, Čelzi i Milan. U

dresureprezentacijeŠpani-

je, s kojom je dva puta bio

šampiona Evrope i jednom

svijeta, odigrao je 110 uta-

kmica i postigao 38 golova.

Za Atletiko je dao 126 golo-

va.

D.K.

Juventus planiradosta

promjenau timuza slje-

deću sezonu, a trenutni

fokus italijanskihmedija

jena tomekakoće izgle-

dati napad ,,staredame“.

Očekujesenekolikorokadau

ofanzivnoj liniji, a glavna će

vjerovatnobitiodlazakMari-

ja Mandžukića koji ima ne-

koliko ponuda iz Kine. Hr-

vatski reprezentativac je u

krizi forme jer nije postigao

gol od 17. decembra, ali će u

večeras biti u startoj postavi

protivRealauMadridu,jerje

suspendovanPauloDibala.

Umeđuvremenu, sa Apeni-

na najavljuju i mogući po-

vratak AlvaraMorate u To-

rino, gdje je blistao prije

nekoliko godina. Juventus

je kupio Moratu 2014. od

Realaza20milionaeura, on

je za dvije sezone postigao

27 golova u ,,crno-bijelom“

dresu i direktno kumovao

eliminaciji kraljevskog klu-

ba uLigi šampiona.

Španski reprezentativac bi

mogaoopetdapredvodi na-

pad ,,stare dame“.

D.K.

AtletikoMadrid sprema nezaboravan oproštaj za Fernanda Toresa

Spektakl učast El Ninja

Juventus planira dosta promjena u timu

Mandžukićodlazi,

Morata sevraća