Table of Contents Table of Contents
Previous Page  29 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 48 Next Page
Page Background

29

Pobjeda

Srijeda, 11. april 2018.

Oglasi i obavještenja

Sa neizmjernom tugom i izuzetnimpoštovanjem, opraštamo se od dugogodiš-

njeg člana našegKolektiva

SNEŽANEĐIKANOVIĆ

DOO„VODOVODIKANALIZACIJA“ PODGORICA

460

Dana 10. aprila 2018. godine iznenada je preminula naša draga

NATAŠAAleksandrovaIVANOVIĆ

rođenaMilonjić

službenikMUP-a

Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci, 10. aprila od 14 do 16 časova i 11.

aprila od9do 14 časova.

Sahrana će se obaviti u 15 časova, uporodičnoj grobnici uDoljanima.

Kuća žalosti: Ul.Moskovska 96

Ožalošćeni: suprugALEKSANDAR, kćerkeLANA i IVONA, sinVUK, đever

MILOVANsa porodicom, bratMIRO, sestre IRENA, LIDIJA,MILANKA i

ostala rodbina IVANOVIĆ iMILONJIĆ

452

Dragoj koleginici

NATAŠI

Sanevjericomibolomsmoprimilivijestdasinaspreranonapustila.

Neka tvoja duša nađe vječnimir. Čuvaćemo te od zaborava.

KOLEKTIVBIROAZAJAVNENABAVKE

MINISTARSTVAUNUTRAŠNJIHPOSLOVA

459

Sa tugom u srcu i bolom u duši obavještavamo rodbinu, kumove,

prijatelje i poznanike da je 5. aprila 2018. godine, poslije teške bole-

sti u47. godini preminula naša draga i voljena

DAJANAAleksandrovaKOVAČEVIĆ

rođ. Jovović

Sahrana drage nampokojnice obaviće se u petak, 13. aprila u 15 ča-

sova u seluGradac kodPodgorice.

Saučešće primamo u četvrtak, 12. aprila od 10 do 15 časova na grad-

skoj kapeli na Savini uHerceg Novom i na dan sahrane od 12 do 15

časova u seluGradac.

OŽALOŠĆENAPORODICA

455

Dana 9. aprila 2018. u82. godini umrla je naša draga

RAVIJOJLARAKAMlađenovaPOPOVIĆ

rođenaMijušković

Saučešće primamo u kapeli u GornjemPolju, 10. aprila od 11 do 17

časova i 11. aprila od 10 do 16 časova, kada će se obaviti sahrana na

mjesnomgrobljuuGornjemPolju.

Cvijeće se ne prilaže.

Ožalošćeni: sinBOŠKOBATO, kćerka SVETLANASEKA, snaha

SANJA, unukMLAĐEN, unuke JELENA, ANĐELA i VASILISA,

bratMUTIMIR, jetrvaVIDNA, bratanići, bratanične, sestrići, se-

strične, snahe i ostalamnogobrojna rodbinaPOPOVIĆ i

MIJUŠKOVIĆ

451

Тужнимсрцемјављамодаје10.априла2018.у78.годинипреминула

наша драга

МИЛЕВАУрошеваБРНОВИЋ

рођенаРадовић

Саучешће примамо у градској капели Чепурци, 10. априла од 10.30

до 16 часова и 11. априла од 9 до 13 часова, када са посмртним

остацима крећемо на гробље Брежине, ЉешанскаНахија гдје ће се

обавити сахрана у 15 часова.

Ожалошћени: супруг УРОШ, синЖЕЉКО, ћеркаЖЕЉКА, снахе

ЖЕЉКА, АНКАиМАРИЈА, унучадАНИКА, КСЕНИЈА, ЛАНАи

ИЛИЈА, ђевериЉУБО, БОГДАНиМИЛЕНКО, братанићиИВАН

иБОРКО, братаничне ТАЊА, БИЉАНАиНАТАША, сестрић

НЕБОЈША, сестричнаЉУБИНКАи остала многобројна родбина

447

Posljednji pozdrav

NATAŠI

RAŠO iMILENAIVANOVIĆ

461

Posljednji pozdrav dragoj sestri

NATAŠIIVANOVIĆ

Tvoj iznenadni odlazak ostavio je tugu u našim srcima. Zauvijek

ćemo te čuvati od zaborava.

MIROMILONJIĆsa porodicom

464

Posljednji pozdrav dragom

LUKIKATNIĆU

Neka tvoja dobra duša počiva u

miru.

Sestre od stricaRAJKA,MAJA i

SLAVKAsa porodicama

463

OGLASNO

ODJELJENJE

“POBJEDA”

TELEFON ZA

INFORMACIJE

020-202-455,

020-202-456.

e-mail:

[email protected]

1111