Table of Contents Table of Contents
Previous Page  28 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 48 Next Page
Page Background

28

Pobjeda

Srijeda, 11. april 2018.

Oglasi i obavještenja

Posljednji pozdravmajci naše drugarice

NATAŠI IVANOVIĆ

Draga Lana, danas plačemo sa tobom, ali se uzdamo u tvoju

snagu.

Tvoje II/7 sa razrednomALEKSANDROMBRKOVIĆ

466

Posljednjipozdravcijenjenojipoštovanojkoleginici,supruzi

našeg dragog kolegeAleksandra Ivanovića

NATAŠI IVANOVIĆ

Kolektiv „FORENZIČKOGCENTRA“ –Danilovgrad

467

Voljenoj sestri

NATAŠI IVANOVIĆ

Hvala ti za toplinu, dobrotu i ljubav.

Sestre: IRENA, LIDIJA iMILANKAsa porodicama

468

Posljednji pozdrav

NATAŠI

MARINATOMOVIĆsa porodicom

471

Dragombratu

LUKIKATNIĆU

Neka temoja neizmjerna ljubav prati na vječni put i počinak.

Tvoj brat RADE sa porodicom

469

Dragombratu

LUKIKATNIĆU

Preranosiotišaouzagrljajsvojihroditeljaipočivajumirusasvojom

braćom.

Posljednji pozdrav odbrata

BATAsa porodicom

470

Posljednji pozdrav dragomtetku

RADUKRGOVIĆU

Sjećanje na tebe ostaće uvijekunašimsrcima.

ANAROGANOVIĆsa porodicom

479

Posljednji pozdrav dragomtetku

RADUKRGOVIĆU

LIDIJAPOLOVIĆsa porodicom

480

Posljednji pozdrav dragoj i voljenoj sestri

LJUBICI

Odbrata SRETAsa porodicom

472

Posljednji pozdrav

LJUBICISTANIŠIĆ

Počivaj umiru.

NEVENKA i ĐOKORADONJIĆ

475

Posljednji pozdrav dragoj sestri

LJUBICI

Zauvijek ćeš ostati unašimsrcima.

Odbrata JOVA i snaheDRAGICE

473

Posljednji pozdrav dragoj sestri

LJUBICI

Tvojomdobrotomi časnimživotomzaslužila si vječno sjećanje.

SAVOsa porodicom

476

Dragoj tetki

LJUBICISTANIŠIĆ

Hvala ti za sve što simi značila.

NEVENKA

474

Draga tetka

LJUBE

Plijenila si dobrotom, pažnjomi iskrenošću.

Tvoji ljudski imoralni kvaliteti subili neupitni.

Takvu ćemo te i pamtiti.

VESKOsa porodicom

477

Danas se opraštamo od voljenog brata i ujaka

SLOBODANAIvanovogKAŽIĆA

Postoji nešto što nikada neće umrijeti, a to su ponos i sjećanje na

tebe.

Živjećeš unašimsrcima, a tvoja dobra duša neka počiva umiru.

S ljubavlju i poštovanjem,

Sestra JEVROSIMA - VERA, sestričneLIDIJA, ZDENKA i

JADRANKAsa porodicama

478