Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 10. april 2018.

Hronika

NIKŠIĆ:

Automobilomsletjeli samagistrale kod Šipačna

PODGORICA

–Pritvorenik

DragoljubĆetković, koji se

tereti da jenabaviooružje

kojimsuubijeniMiloš Šako-

vić (32) i slučajna žrtvaRadi-

vojeJovanović (41), tvrdi da

nemaveze sa zločinom, što

će, kako jenaveo, potvrditi i

vještačenje telefonakoji su

pronađeni kodnjegaupri-

tvorskoj sobi.

Kod Ćetkovića su pronađena

dva telefona, koje, kako tvrdi

pred istražiteljima, nije kori-

stio za neko krivičnodjelo.

OsimĆetkovića, za dvostruku

likvidaciju terete se Kristina

Brnović, Predrag i Janko Vu-

kadinović i Marko Jovanović,

za kojimje raspisana nacional-

na potjernica.

Prema dosadašnjoj istrazi,

utvrđeno je da je u likvidaciji

Š a ko v i ć a i Jo v a n o v i ć a

učestvovalo sedamosoba.

Analizom dokaza i iskaza

osumnjičenih, policija i tuži-

laštvo očekuju da će doći do

imenanalogodavca,kaoiosobe

za koju se vjeruje da je angažo-

vala ekipuza likvidacijunaoči-

gled brojnih građana u samom

centruPodgorice.

Istražitelji suuvjereni daće to-

kom istrage prikupiti dokaze

protiv nalogodavca, za kojeg

tvrde da je blizak „škaljar-

skom“ klanu.

Marku Jovanoviću je, kako

istražitelji sumnjaju, za likvi-

dacijuplaćenooko50.000eura

i, prema tvrdnjama izvora bli-

skih istrazi, novac je stigao

upravo od „škaljaraca“. Uloga

Brnovićabila jeda iznajmi stan

u kojem su se osumnjičeni sa-

stajali i pripremali ubistvo, dok

subraćaVukadinović iznajmili

„citroen“kojijeJovanovićado-

vezao i odvezao sa mjesta zlo-

čina.

Šaković i Jovanović ubijeni su

usubotu, 31.marta, okopodne-

va.Ubica je sa silikonskomma-

skomi kačketomušetaou lokal

„Forum“ gdje su sjedjele žrtve

za susjednim stolovima i upe-

rio pištolj u Šakovića. Metak

kojijebionamijenjenŠakoviću

pogodio je Jovanovića koji je

naterasilokalasjediosadjevoj-

kom. Šaković je tada istrčao, ali

mu je ubica bio za petama i pu-

cao mu u leđa u portunu po-

slovnog centra ,,Ražnatović“.

Osimosumnjičenihza ovedvi-

je likvidacije, istražitelji sva-

kodnevnoradenaprikupljanju

dokazazaubistvoDraženaČa-

đenovića(35)izPodgoricekoje

se dogodilo 29. marta. Ovaj

Podgoričanin ubijen je eksplo-

zivom. Nepoznateosobeprati-

le su njegovo kretanje i aktivi-

ralenapravupostavljenu ispod

njegovog automobila kada je

ušao u garažu na Rimskom tr-

gu. Istražitelji operativno ima-

ju saznanjada suovadva zloči-

na povezana, ali za sada nema

dokaza.

M.Ž.

Sauviđaja ispred „Foruma“

Saslušan osumnjičeni za dvostruko ubistvo u centru Podgorice

Ćetkovićnegirada je

učestvovaou likvidaciji

Šakovića i Jovanovića

PODGORICA

–SuđenjeKo-

toranimaMilošuTrbu (30) i

DejanuPavićeviću (44) zbog

sumnjeda sudiokriminalne

grupekoja jeučestvovalau

ubistvu sugrađaninaDalibo-

raĐurića (34), nastavlja se

danas uVišemsuduuPod-

gorici.

Đurić je ubijen 22. septembra

prošlegodinehicemizsnajpera

dok je bio u poluotvorenom

odjeljenjuZIKS-a.

IstražiteljisuTrbaiPavićevića

uhapsili nekoliko sati nakon

ubistva Đurića. Za kratko vri-

jeme uspjeli su da prikupe

brojne dokaze.

Istraga ukazuje i da su osum-

njičeni prevozili ubiceĐurića,

„čuvali im leđa“ i uništavali

dokaze o ubistvu. Kada su im

ubicejaviledasu,,odradilepo-

sao“, prema navodima iz op-

tužnice, odvezli susedoRoga-

ma gdje ih je čekalo vozilo

,,škoda oktavija“, koju su kori-

stili egzekutori i zapalili je.

Tako su uništili ključne doka-

ze – snajper koji su koristile

ubice i automobil.

Prema aktu Tužilaštva, Trbo i

Pavićević se sumnjiče da su

pomogli ubicama da pobje-

gnu.

Osimovogzločina, oni se tere-

te i da su prevozili drogu i

oružje.

Istraga ukazuje da je ubistvo

Đurića,člana„škaljarskogkla-

na“, naručeno iz podzemlja.

Utvrđeno je da je ,,škoda okta-

vija“, koju su koristile ubice,

ukradenauIstočnoj Ilidži, ile-

galnoprevezenauCrnuGorui

bila ,,uštekana“ u Kotoru. Ta-

blice na ,,škodi“ ukradene su

2015. godine u Italiji, u okolini

Udina.Optuženi supred istra-

žiteljima kategorično negirali

krivicu.

A.G.

Viši sud

PODGORICA

– ČetrdesetdvogodišnjiM.P. izPodgoriceuhap-

šenjeublizini granice izmeđuTurske iBugarskezbogsumnje

da jepokušaodaprošvercuje12kilogramaheroin.

Njemusulisicestavljenenakonrutinskekontrolesaobraćajnepoli-

cije, kojaga jezaustavilanaautoputu.

M. P. jeupravljaohladnjačominostranihregistarskih tablica i istra-

žiteljisupretreslivozilo.Međusmrznutompiletinompronađenoje

višemanjihpakovanja sumnjivematerije.Kada supolicajci otvorili

pakete,utvrdilisudaseradioheroinuismjesizanarkotike.Zaplije-

njeno je 12kilogramaheroina.

Podgoričanin je umomentukada ga je zaustavila policija bio samu

vozilu.On

je tvrdiodamu jenekopodmetnuonarkotike.

Ovojedrugislučajuposljednjedvijegodinedacrnogorskidržavlja-

ni učestvuju u krijumčarenju većih količina narkotika na teritoriji

Bugarske iTurske.

C.H.

PODGORICA

–DarkoVujović

biće novi pomoćnik direktora

Zavoda za izvršenje krivičnih

sankcija – potvrđeno je Pobjedi

izviše izvora.

Vujović jedo sada rukovodio je-

dinicom za zaštitu svjedoka u

Sektorukriminalističkepolicije,

anarednihdanaočekujesedaće

zadužiti novo radnomjesto po-

moćnikadirektoraZIKS-a.

Uvrhupolicijerečenonamjeda

Vujović ima visoke kvalifikacije

za obavljanje novih radnih za-

dataka uZIKS-u, kao i da su iza

njega brojni rezultati, što ne-

sumnjivo garantuje uspješan

rad i uovoj ustanovi.

On će naslijediti Slađana Raič-

kovića, koji je tu funkcijupokri-

vao do sredine decembra, kada

jeministar pravde Zoran Pažin

prihvatio njegovu ostavku. Ra-

ičković je namjestu pomoćnika

bio pet godina, a nakon ostavke

prijaviosenakonkurszamjesto

direktoraZIKS-a,alijeVladana

tu poziciju imenovala Milana

Tomića,kojijebiopomoćnikdi-

rektora za Upravu kriminali-

stičkepolicije.

M.Ž.

Zavodzaizvršenjekrivičnihsankcija

PODGORICA

–KodzatvorenikauKazneno-popravnom

domuzaplijenjeno jenekoliko telefona, odkojih je jedan

kriptovani – saopšteno jePobjedi iz izvorabliskih istrazi.

Kako nezvanično saznajemo, policajci su nedavno pretresali

sobe zatvorenika i pronašli više telefona, ali im je posebnu pa-

žnju privukao kriptovani. O događaju je obaviješteno tužilaš-

tvo i pokrenuta je istraga.

Nedavno suu IstražnomzatvorukodpritvorenikaDragoljuba

Ćetkovića pronađena dva telefona, za koje se takođe ne zna

kako sudospjela u sobu, a prije toga i kokain.

M.Ž.

Odzatvorenikaoduzet

kriptovani telefon

PODGORICA

– Šezdesetogo-

dišnji Velimir Đurović pravo-

snažno je osuđen na 12 godina

zatvora zbog ubistva sina Raka

(31) i nedozvoljenog držanja

oružja. To je odluka Apelacio-

nogsudakoji jepreinačioprvo-

stepenu presudu Višeg suda

kojomjeĐurovićbioosuđenna

deset i po godina zatvora.

Prvostepenupresudujeizreklo

krivično vijeće kojim je pred-

sjedavao sudijaPredragTabaš.

Đurović je 30. jula pretprošle

godine oko 19.30 časova nakon

svađe pucaou sinaRaka.

Đurović je iz puške usmrtio si-

na na dvadeset metara od kuć-

nog praga.

Teško povrijeđeni Rako, koga

su hici iz očeve puške pogodili

ugrudi,uspiojedaodedokom-

šija i zamoli ih da pozovu po-

moć. Odmah zatim izgubio je

svijest i paona ulicu.

Ranjenimladić podlegao je po-

vredamanaputupremaPodgo-

rici. Suđenje je bilo zatvoreno

za javnost.

A.G.

Suđenje za ubistvo Dalibora Đurića

DejanPavićević iMiloš

Trbodanasusudnici

Kadrovska rješenja u ZIKS-u

Vujović

nasljeđuje

Raičkovića

Preinačena presuda

Velimiru Đuroviću

Zaubistvo

sina 12godina

zatvora

Crnogorski državljanin uhapšen na

granici između Turske i Bugarske

Prevoziopiletinu i heroin

NIKŠIĆ

- Radojica Božović (23) iz Nikšića pogi-

nuo je u saobraćajnoj nesreći na magistralnom

putu Nikšić – Plužine, kodmjesta Šipačno, dok

su njegovi saputnici, Ivan Pantović (23) koji je

upravljao vozilom i Stanko Pantović (19), lakše

povrijeđeni.

Kako nezvanično saznajemo, do nesreće je

došlo kada je vozilo „grand čiroki“, krećući se u

pravcu Nikšića, iz za sada neutvrđenih razloga

prešlo u drugu traku, a zatim sletjelo u jarak

ispod puta. Uviđaj je obavila nikšićka policija, a

uzrok nesreće biće poznat nakon istrage.

S. D.

Poginuomladić,

dvojicapovrijeđena

RadojicaBožović

PODGORIČKI VREMEPLOV