Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 56 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

8. i 9. april 2018.

Autoput Bar - Boljare

Bemax je ugovorio da izvodi

kompletne asfalterske radove na

prioritetnoj dionici. U asfalterske

radove spada i izrada tamponskog

sloja kao i slojeva BNS-a i SMA.

Sav asfalt je polimer bitumenski.

Bemax za ove radove ima asfaltnu

bazu kapaciteta 200 tona na čas,

koja je locirana u Podgorici. U

planu je i kupovima druge asfaltne

baze istog kapaciteta kako bi osi-

gurali da se radovi završe u pred-

viđenom roku poštujući najveće

evropske standarde. Firma posje-

duje tri asfaltne linije njemačkog

proizvođača Wirtgen, a u planu je

kupovina još jedne asfaltne linije.

Asfaltiraće

kompletnu

dionicu

5

setova opreme za

bušenje tunela je

nabavljeno, odnos-

no za svaki tunel

posebna ekipa, dok

seVežešnik zbog

dužine probija sa

obje strane