Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 4. april 2018.

Društvo

PODGORICA

-Ugovor o jačanju i promovisanjuzajedničke

saradnjeUniverzitetaCrneGore i ukrajinskogNacionalnog

univerzitetapolitehnikeLvivpotpisali su juče rektorUni-

verzitetaCrneGoreDaniloNikolić i BorisBolibrukh, u ime

rektoraukrajinskogUniverzitetaprof. dr JurijaBobala.

- Ugovor će uspostaviti ne samo akademske veze, već i ojačati

sponu između dvije kulture kroz razmjenu znanja i iskustava,

kao i krozzajednički radnapoljuobrazovanja i istraživanja - ka-

zao jeNikolić.

Ugovor o saradnji, kako je saopšteno, otvara mogućnost za raz-

mjenu akademskog osoblja i studenata, kao i za pronalaženje

rješenjaunaučnimproblemimakoji suodzajedničkog interesa.

Dogovorena je i saradnja biblioteka dva univerziteta, kao i raz-

mjena naučnihmaterijala, studija, knjiga i publikacija.

Nacionalni univerzitetpolitehnikeLvivodosnivanja 1816. godi-

ne bio je jedan od najvažnijih središta nauke i tehnološkog ra-

zvoja u srednjoj Evropi.

N.Đ.

PODGORICA

-Upravni odborUniverzi-

tetaCrneGorena jučerašnjoj sjednici

izabrao jedoc. dr StevaPopovića zadeka-

naFakulteta za sport i fizičkovaspitanje.

PredsjednikUODuškoBjelicakazaojedaje

Popoviću, koji je i do sada bio dekan ovog

fakulteta, produžen mandat, za peri-

odod2018. do 2021. godine.

- Upravni odbor je usvojio i Elabo-

rat opravdanosti izgradnje sud-

nice za praktičnu nastavu u

zgradi Pravnog fakulteta u

Podgorici –saopštio jeBjeli-

ca.

N.Đ.

PODGORICA

– Igračke za

djecu, naročitoonekoje

imaju takozvanumekanu

plastiku, kojudjecanajčešće

kidajuzubima i grickaju,

moguvišestrukopovećati

mogućnost dadođedo izla-

ganjamališana ftalatima

ukoliko ih sadrže, upozora-

vaju iz Instituta za javno

zdravlje.

Sanitarni inspektori nedavno

su sa crnogorskog tržišta po-

vukli lutkeproizvedeneuKini

- ,,diversiti fešn“, kao i ,,bjuti

stajl“zboghemijskogrizikapo

zdravlje jer, kako je utvrđeno,

sadrže čak 123, odnosno 127

puta više štetne materije (fta-

lata) od dozvoljenog standar-

da.

Sva štetna dejstva ftalata još

nijesu u potpunosti ispitana.

Ipak, kakosuzaPobjedukaza-

li izInstitutaza javnozdravlje,

istraživanja upozoravaju na

njihovukancerogenost i uticaj

na neravnotežuhormona.

Prema njihovim riječima, fta-

lati se dovode u vezu i sa bole-

stima reproduktivnih organa

kodžena imuškaraca, štetnim

efektimanaspermu,plodnost,

ranimpubertetomkoddjevoj-

čica, astmom, efektima štitne

žlijezde...

PLASTIFIKATORI

Iz Instituta objašnjavaju da su

ftalatigrupahemikalijakojase

upotrebljava u industriji kako

bi plastikapostala fleksibilnija

i otpornija na lomljenje, te da

se često zbog takvih osobina i

nazivajuplastifikatorima.

- Koriste se u stotinama proi-

zvoda, kao što su vinilski po-

dovi, lijepkovi, deterdženti,

ulja za podmazivanje, auto-

mobilska plastika, plastična

odjeća (kišni mantili) i proi-

zvodi za ličnu njegu (sapuni,

šamponi, sprejevi za kosu, la-

kovi za nokte i slično), folije,

PODGORICA

–UDruštve-

nomcentrutražioci azila i

izbjeglicećedobitimoguć-

nostnesamodaostvareuvid

usvojaprava, već ida ihostva-

rekrozrazličiteaktivnosti ko-

jećeseovdjeorganizovati.Na

tajnačinmože imsepomoći

dapovratepovjerenjekojesu

izgubiliusistemi toleranciju-

kazao jeglavni administrator

uopštiniDanilovgradDejan

Vuković.

Juče je u Spužu otvoren Druš-

tveni centar, kroz projekat koji

su realizovali Agencija Ujedi-

njenih nacija za izbjeglice

(UNHCR) i Crveni krst Crne

Gore.

- Društveni centar dokazuje da

su naš grad i država uvijek bili

spremni da pomognu ljudima u

nevolji bez predrasuda prema

drugim vjerama ili nacijama –

naglasio jeVuković.

Zajednoćepredstavnicilokalne

zajednice, premanjegovimrije-

čima, sa tražiocima azila i izbje-

glicama raditi na važnoj huma-

nitarnojmisiji.

-Timećesepokazatidaljudira-

zličitih religija i pogleda mogu

ne samo da žive zajedno, nego i

damogu biti korisni članovi na-

šegdruštva,tedazajednodopri-

nosimo kvalitetnijem suživotu

lokalne zajednice i azilanata –

istakao jeVuković.

Kako je kazala portparolka Cr-

venog krsta Crne Gore Milica

Kovačević, društveni centar u

Spužu realizovan je u okviru

projekta „Pomoć za specifične

ciljnegrupe“UNCHR-a.

- Cilj ovog projekta je pružanje

različitihvidovapodršketražio-

cima azila i osobama sa prizna-

tim statusom izbjeglice, koje se

nalaze u procesu integracije u

našoj državi. Uovomcentru bi-

će organizovane edukativne ra-

dionice, kao i ostale aktivnosti

zadjecuiodraslekojisenalazeu

sistemu azila u našoj zemlji –

precizirala jeKovačević.

Prema njenim riječima, ovaj

centar će biti mjesto gdje će se

okupljati i družiti predstavnici

lokalnezajednice i tražioci azila

i izbjeglice, koji usljed različitih

životnihdogađajaživejednipo-

reddrugih.

- Na taj način ćeDruštveni cen-

tardovestidozbližavanjazajed-

nica i biti mjesto za razmjenu,

učenje, rekreacione i sportske

aktivnosti, podršku – navela je

Kovačević.

Generalna sekretarka Crvenog

krsta Crne Gore Jelena Dubak

istakla je da Društveni centar

treba da bude jedna od inicijati-

va za svakodnevni rad nadlež-

nih institucija i ustanova sa tra-

žiocimaazila.

-Crveni krst ćebiti potpora i ve-

za sa tim ljudima. Uradićemo

sve što je u našoj moći kako bi

ovi ljudi dobili svaonapravako-

ja su imzagarantovana i među-

narodnimkonvencijama i naci-

onalnimzakonima–naglasilaje

Dubak.

Šefica kancelarije UNHCR-a u

našojdržaviRobertaMonteveki

rekla je da su ideju o ovomcen-

tru razmatrali u prethodnoj go-

dini, sa namjeromda izbjeglici-

ma, odnosno osobama koje

traže međunarodnu zaštitu i

azilantima obezbijede mjesto

gdje semogu okupljati, razmje-

njivati informacije i realizovati

različiteaktivnosti.

-Uovomcentrućemoorganizo-

vatiislavlja.Bićedostazanimlji-

vih aktivnosti za sve. Pozivam

predstavnike i međunarodnih i

nevladinih organizacija, kao i

predstavnike državnih institu-

cija da iskoriste Društveni cen-

tar i organizuju aktivnosti po

sopstvenomnahođenju – rekla

jeMonteveki.

J.B.

PODGORICA

–Agencija za

elektronskemedijeupozori-

la jePinkMteleviziju jer jeu

informativnoj emisiji „Info

2“ emitovalaprikriveno

oglašavanje, dok je, kaoneo-

snovan, odbilaprigovor

RankaJovovićana emisiju

„Žurnal“ koja se emitujena

Televiziji Prva.

Kakojenavedenoudokumen-

tima u koje smo imali uvid, di-

rektor Agencije Abaz Džafić

naložio je privrednom druš-

tvu PinkMda usaglasi emito-

vanje programskih sadržaja u

okviru televizijskogprograma

sa standardima definisanim u

Zakonu o elektronskimmedi-

jima, podzakonskim aktima

Agencije i odobrenju za emi-

tovanje.

- Redovnim monitoringom

emitovanog televizijskog pro-

grama uočeno je da je PinkM

emitovao prilog u okviru in-

formativne emisije „Info 2“ u

vezi sa poslovanjem porodič-

ne vinarije BranislavaMilovi-

ća izUlcinja. Emiter je istakao

da „posrijedi nije skrivena

promocija“, odnosno „prikri-

vena audio-vizuelna komuni-

kacija“, već striktno informa-

tivni izvještaj novinara sa

terena o pozitivnomprimjeru

maleisrednjeprivredeeduka-

tivnogkaraktera i posebnona-

pominje da „novac za emito-

vanjenijesudobili“-navedeno

je uobrazloženjuAgencije.

Nakon sprovedenog postupka

i uz uvažavanje svih relevan-

tnih činjenica, Džafić je ipak

donio odluku kojom se Pinku

izričeupravno-nadzornamje-

ra upozorenja.

Agencija je odbila prigovor

Ranka Jovovića izNikšića koji

se požalio da je u emisiji „Žur-

nal“ TV Prva emitovan ko-

mercijalni prilog kompanije

Montenegro erlajnz (o pro-

motivnim kartama na letu

Podgorica – Beograd po cijeni

od 99 eura), „čime je naprav-

ljen dupli prekršaj emitera

prikazivanjem skrivenog

oglašavanja izbjegavanjem

obilježja telepromocije i pri

čemu je emiter napravio i pre-

kršaj pravilnika o komercijal-

nimaudio-vizuelnimkomuni-

kacijama kojim je zabranjena

telepromocija kroz informa-

tivne sadržaje“.

- Emiter je u pisanom izjašnje-

njukojenamjedostavioistakao

da je „ova informacija išla na-

kon informacije da Crna Gora

predstavlja ponudu na Sajmu

turizma u Beogradu i uklapalo

se u koncepciju o promociji tu-

rizma Crne Gore. Emiter sma-

tradanijeprekršiopravilnikjer

je, kako su naveli, riječ o nacio-

nalnoj avio-kompaniji teda jeu

opštem interesu da saopšti ko-

liko košta promo karta - piše u

obrazloženju Agencije za elek-

tronskemedije.

Zbog toga je, kako su naveli,

odbijen Jovovićev prigovor

kaoneosnovan.

K.J.

Ugovorsaukrajinskim

univerzitetomLviv

Upozorili PinkMzbog

prikrivenogoglašavanja

Popovićponovodekan

ZNAČAJANUGOVOR:

Sapotpisivanja

Agencija za elektronskemedije donijela dvije odluke

Iz Instituta za javno zdravlje upozoravaju na štetna dejstva alata

Rigoroznimkontrola

zaštititi građaneodp

kancerogenihproizv

Tržišni inspektori pronašli su

na crnogorskom tržištu lutku

„Lianyi“ koja sadrži nedozvo-

ljenu količinu opasnih ftalata,

zbog čega su zabranili njenu

prodaju.

Na sajtu potrošač. me piše da

lutka čija je šifra 124413 sadrži

nedozvoljenu količinu te opa-

sne hemikalije, ali nijesu precizi-

rali o kojoj se količini radi.

- Igračka ima povećan sadržaj

bis (2-ethylhexyl) ftalata(DEHP)

i di-isononyl ftalata u odnosu na

propisanu vrjednost. Ispitivanje

je uradio Centar za ekotoksi-

kološka ispitivanja Podgorica

- piše na sajtu.

U odjeljku koji se odnosi na opis

proizvoda, precizirano je da je

plastična lutka obučena u žuto-

rozu haljinu, kosa joj je roze

boje, uvezena je iz Kine, a bar

kod je 2900001244138.

K. J.

Zabranjenaprodajaplastičnelutke„Lianyi“

Ne smijemo se oslanjati na to koliko su

roditelji informisani ili neinformisani

o tome koliko određene igračke imaju

problematičnih sastojaka. Inspekcija

treba više da kontroliše proizvođače

koji su upoznati sa štetnimuticajem

proizvoda koje uvoze – kazala je Kristina

Mihailović iz Udruženja „Roditelji“

UFOKUSUJEDRUŽENJE I ZBLIŽAVANJE:

SaotvaranjaCentra

U Spužu otvoren Društveni centar za tražioce azila i izbjeglice

Podrška ljudimaunevolji

Društveni

centar će biti

mjesto gdje će se

okupljati i družiti

predstavnici

lokalne zajednice

i tražioci azila i

izbjeglice, koji

usljed različitih

životnih događaja

žive jedni pored

drugih - rekla

je portparolka

Crvenog krsta

Milica Kovačević

Kristina

Mihailović

Lutka

„Lianyi“