Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 4. april 2018.

Hronika

BIJELOPOLJE

-Rožajcima

IlhanuiHilmuPepićuodre-

đeno jezadržavanjeod72sata

zbogsumnjedasuunoći iz-

međunedjelje iponedjeljka

bacili ručnubombuispredku-

ćenovinaraTelevizijeVijesti

SeadaSadikovića, uUliciMu-

nibaKučevićaucentruBije-

logPolja.

Odluku o zadržavanju Pepića

doniojetužilacDenisZvrko,ko-

ji je istražnom sudiji Osnovnog

sudapodnioprijedlogezaodre-

đivanje pritvora osumnjičenim

Pepićima.

Da je Sadiković biometa napa-

da, potvrdio je juče i pomoćnik

direktora Uprave policije za

Sektor kriminalističke policije

EnisBaković.

On je kazao da jemotiv napada

SadikovićevprilogomuzejuPe-

pićauRožajama.

Pepićimasestavljanateretdasu

izvršili krivično djelo nedozvo-

ljenodržanjeoružjaieksploziv-

nihmaterija.Podsjećamo,ručna

bomba je aktivirana u nedjelju

veče ispred rentakar vozila „da-

čia“,beogradskihtablica,kojeje

biloparkiranoispredkućenovi-

naraSadikovića.

KakojePobjedipotvrđeno,pro-

nađen je osigurač bačene bom-

be štodovodi dozaključkada se

najvjerovatnije radi okašikari.

Sadiković je ranije kazao da

smatradaseradiopolitičkojna-

mještaljci, koja datira iz ranijih

vremena, očemu je i obavijestio

Tužilaštvo od koga očekuje da

dođe donalogodavaca i inspira-

tora.

V.Šb

.

Osumnjičeni za bacanje bombe ispred kuće

Seada Sadikovića saslušani u Tužilaštvu

Apelacioni sud potvrdio presudu dvojici Nikšićana

Saprivođenja jednogodPepića

Pepićimaodređeno

zadržavanje72 sata

Pješčiću i Juriševićupo

godinu jer supokušali

da iznudenovac

Moskvagapotražujezbog

prevareod44miliona rubalja

PODGORICA

- PredragPje-

ščić (57) iDejanJurišević

(28) pravosnažno suosuđeni

napogodinuzatvora jer su

uzprijetnje smrćuodbivšeg

vlasnikanikšićke firme

„MontevarMetalac“Gora-

naMladenovićapokušali da

iznude 50.000eura.

Takođe, oni su odMladenovi-

ća prethodno, uprvoj polovini

2014. godine, u dva navrata

uzeli ukupno 9.400 eura.

Prvostepenu presudu je izre-

kao sudijaPredragTabaš.

Prema navodima presude, op-

tužbe protiv Juriševića i Pje-

ščića dokazane su presluša-

nimmjerama tajnog nadzora.

SudijaTabaš jenaveoda je od-

brana optuženih opovrgnuta

iskazima svjedoka.

Sud je naložio da se optuženi-

ma oduzmu putne isprave i da

ubudžet uplate9.400eura ko-

liko su u dva navrata iznudili

odMladenovića.

Pješčić i Jurišević negirali su

da su prijetnjama od Mlade-

novića pokušali da iznude no-

vac i ustvrdili da suupravo oni

izigrani i iskorišteni.

B.R.

ZgradaSuda

Sa jučerašnjekonferencije

HERCEGNOVI

– Policija u Herceg Novomuhapsila je D.

D. (44) iz Moskve, za kojim je bila raspisana međunarodna

potjernica NCB Interpol Moskva zbog prevare od 44miliona

rubalja.

- D. D. je, kako se sumnja, obavljajući poslove izvršnog direk-

tora Ruske košarkaške federacije, korišćenjem svog položaja

sa još nekoliko osoba osnovao kompanije sa kojima je ugo-

vorio i potpisao iktivne ugovore na štetu Ruske košarkaške

federacije u iznosu od oko 44miliona rubalja – navodi se u

saopštenju.

D. D. je priveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, koji

mu je odredio ekstradicioni pritvor.

Slijedi komunikacija nadležnih organa Crne Gore i Ruske

Federacije radi izručenja.

C. H.

UHerceg Novomuhapšen ruski državljanin

PODGORICA

–Podgorička

policijauhapsila jebraćuPre-

draga i JankaVukadinovi-

ćazakojesesumnjadasudio

kriminalneorganizacijekoja

jeusubotu, ucentrugrada,

usmrtilaMilošaŠakovića(31)

izPodgorice iRadivojaJova-

novića(41), koji jebionevina

žrtvamafijaške likvidacije.

Vijest o rasvjetljavanju mon-

struoznelikvidacijesaopštilisu

predstavniciMinistarstva unu-

trašnjih poslova i Specijalnog

tužilaštva na jučerašnjoj van-

rednoj konferenciji, koja je or-

ganizovana povodom pomaka

u istrazi dvostrukog ubistva u

centru Podgorice, obavljenog u

sred dana na očigled brojnih

prolaznika i djece koja su se

igralanaobližnjemtrgu.

Osim braće Vukadinović, kri-

vičneprijavepodnijetesuipro-

tivMarka Jovanovića osumnji-

čenogda jedirektni egzekutor i

koji se nalazi u bjekstvu, kao i

protiv Dragoljuba Ćetkovića i

KristineBrnović.

Ime nalogodavca zločina za sa-

danijesaopšteno,alisenaosno-

vu izjava funkcionera policije

možeosnovanotvrditidaimaju

jasneindicije,adasesadapoku-

šava sklopitimozaikdokaza.

Braća Vukadinović juče su oko

16 časova privedeni u Specijal-

notužilaštvo,anjihovosasluša-

nje je trajalo do 22.30. Njima je

određeno zadržavanje od 72

sata,nakončegaćebitiprivede-

ni sudiji za istrage, koji će se

izjasniti opritvoru.

Kako je Pobjedi potvrđeno,

Janko Vukadinović se pred tu-

žiocembranioćutanjem, dok je

Predragiznioodbranuinegirao

krivičnodjelo.

NALOG

Prema saznanjima Pobjede,

istražitelji imajuoperativna sa-

znanja da je nalog za ubistvo

Šakovića dala osoba sa krimi-

nalnom prošlošću sa kojom je

Šaković bio u sukobu. Dobro

obaviješteni izvori iz bezbjed-

nosnih službi navode da se

eskalaciju sukoba između Ša-

kovića i te, bezbjednosno inte-

resantneosobe,moglaočekiva-

ti jersuotvorenoukriminalnim

krugovima poručivali da će je-

dandrugome ,,doći glave“.

Motiv zločina, u kojem je slu-

čajno stradao Jovanović, istra-

žitelji su pronašli u neraščišće-

nim kriminalnim poslovima

Miloša Šakovića, koji je bio bli-

zak osobama iz ,,kavačkog kla-

na“,anjegovneprijateljzakoga

se sumnja da je nalagodavac li-

kvidacije pripada suprotstav-

ljenoj grupaciji –škaljarcima.

ULOGE

Opsežnom istragom – anali-

zom tragova ali i komunikacije

petočlane grupe istražitelji su

došli dočvrstihdokazaonjiho-

voj umiješanosti u likvidaciju

Šakovića i ubistvoJovanovića.

Istražitelji su uspjeli da jasno

definišu uloge i zadatke svih

osumnjičenih. Utvrđeno je da

jeMarkoJovanovićusmrtioŠa-

kovića po nalogu osobe bliske

,,škaljarskom klanu“ a, kako je

Pobjedi potvrđeno iz više izvo-

ra, za likvidacijumu je plaćeno

50.000eura.

Istražni organi osnovano sum-

njaju da je Kristina Brnović

iznajmila stan u kojem su se

osumnjičeni sastajali, podijelili

ulogeidogovorilidetaljepakle-

nogplana.

Prema saznanjima našeg lista,

vrbovanje članova organizacije

počelo je još u ZIKS-u, gdje je

Janko Vukadinović izdržavao

kaznuzbogpodmetanjabombe

ispred vrata stana šefa barske

policije Miloša Radulovića. U

zatvoru je Vukadinović stekao

prijateljstvasaosobamaiz,,ška-

ljarskogklana“.

Prema nalazima iz istrage, bra-

ća Vukadinović bila su zaduže-

na za nabavku rentakar vozila

marke„citroen“.Onisu,kakose

osnovano sumnja, dovezli Jo-

vanovića do centra grada i od-

vezli ga nakon zločina. Do tih

podataka policija je došla pre-

gledanjem snimaka sa nadzor-

nihkamera.

Braća Vukadinović i Jovanović

terete se za teško ubistvo i kri-

minalno udruživanje, a to je ju-

čepotvrdioipomoćnikdirekto-

ra Uprave policije za Sektor

kriminalističke policije Enis

Baković.

On je odgovarajući na pitanje

novinara kazao da su osumnji-

čenibliski„škaljarskomklanu“.

Istakao je da je na osnovu svih

dokaza utvrđeno da je NN lice

stvorilokriminalnuorganizaci-

DRŽAVA PROTIVMAFIJE:

Tri dana nakon ubistva Šakovića i Jovanovića u

Pomoćnik direktora Uprave policije za Sektor kriminalističke

policije Enis Baković je kazao da su osumnjičeni bliski

„škaljarskomklanu“ i istakao da je, na osnovu dokaza,

utvrđeno da je za sada neimenovana osoba stvorila

kriminalnu organizaciju, u kojoj su svi članovi imali jasne i

precizne zadatke, čiji ciljevi su, između ostalog, bila i ubistva

Janko Vukadinović od ranije je poznat policiji.

Dvije godine je bio u zatvoru jer je 2013. godi-

ne bacio bombu ispred vrata stana bivšeg šefa

barske policije Miloša Radulovića. Nakon dvije

godine opsežne akcije podgorička policija je

rasvijetlila napad na imovinu Radulovića. Za

Vukadinovićem je bila raspisana nacionalna

potjernica zbog falsi ikovanja novca, a lisice su

stavljene kada je pokušao da uđe u Crnu Goru.

Izdržavao je i jednogodišnju zatvorsku kaznu

u susjednoj zemlji. Protiv Vukadinovića je u

okvirumeđunarodnog predmeta „Frenklin“

podnijeta krivična prijava zbog falsi ikovanja

novca.

JankoVukadinovićseteretioza

bombaškinapadi falsifikovanjeisprava

Saprivođenja

Vukadinovića

Marka Jovan

istražitelji su

da jeegzek