Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 1. april 2018.

Hronika

PODGORICA:

Dvostruko

2015. godina

19. februara

U Bloku V u vazduh je dignut „audi“ Milana Vujotića. Iste

noći na NovomBeogradu ubijen je Cetinjanin Goran Rado-

man.

17. maja

Životom je platio Budvanin Saša Marković. Utvrđeno je da je

ubijen greškom, a da je meta bio njegov kumGoran Đurič-

ković.

27. oktobra

Goran Đuričković ubijen je iz snajpera u bašti svog lokala

,,Fišermen“ u Budvi.

26. juna

Ivan Lopičić ubijen je na kućnompragu u kotorskomnase-

lju Sveti Vrači, u ulazu zgrade u kojoj je živio. Lopičić je,

prema podacima bezbjednosnih službi, bio blizak škaljar-

skom klanu.

2016. godina

27. marta

U naselju Rakite hicima iz pištolja ranjen je Vojin Stupar. On

je zet Igora Božovića, koji je prije tri godine osuđen za šverc

kokaina.

9. aprila

Srđan Vlahović ubijen je u kotorskomnaselju Dobrota.

Ubica je pucao na Vlahovića dok je sjedio u automobilu iz

kojeg je prodavao cigarete, a koji je bio parkiran na trotoaru

u blizini Robne kuće.

23. maja

Na meti napadača bila je i supruga Radoja Zvicera - Tamara

Zvicer. Napadači su ispalili nekoliko hitaca, ali ona tada nije

povrijeđena.

2. juna

Nepoznate osobe ispalile su više hitaca u vozilo kojim je

upravljao Miloš Radonjić iz Kotora. To je bio četvrti napad

na njega od kako se u februaru, nakon pet godina zatvora,

našao na slobodi. Prema podacima iz policije, Radonjić je

blizak saradnik Slobodana Kašćelana i Radoja Zvicera.

5. septembra

Kotorani Goran Biskupović (28) i njegov prijatelj Miloš

Bošnjak (25) ubijeni su kada je nepoznati napadač aktivirao

eksplozivnu napravu dok su pontom išli ka porodičnoj kući

Biskupovića u naselju Muo. Biskupović je bio član škaljar-

skog klana.

22. septembra

Dalibor Đurić, član škaljarskog klana, ubijen je snajperomu

spuškom zatvoru. Za učestvovanje u ubistvu osumnjičeni

su Kotorani Miloš Trbo i Dejan Pavićević.

10. oktobra

Cetinjanin Radomir Đuričković ubijen je na Cetinju. Đurič-

ković je bio kumGorana Radomana, a istragom je utvđeno

da iza ubistva stoji „kavački klan“. Za ubistvo Đuričkovića

osumnjičeni su Mario Milošević, Vukan Vujačić i Igor Maša-

nović.

7. decembra

Budvani Đorđe Boreta (32) i doktor Dragan Neno Zečević

(69) ubijeni su u bašti lokala „Trofej“ u Bečićima. Zečević je

bio slučajna žrtva. Istraga je ukazala da je likvidaciju naru-

čio „kavački klan“. Za učestvovanje u ubistvu osumnjičeni

su Vladimir Šmanja iz Banjaluke i srpski državljanin Miljan

Bulatović. Potjernice su raspisane za četiri osobe.

19. decembra

Marko Martinović (38) iz Podgorice za dlaku je izbjegao

smrt kada je eksplozivna naprava aktivirana ispod njego-

vog automobila. Martinović je obezbjeđivao braću Igora i

Jovicu Vukotića.

2017. godina

19. januara

Đorđe Sekulović ubijen je u neposrednoj blizini Osnovne

škole ,,MaksimGorki“. Eksplozivna naprava je aktivirana

ispod njegovog automobila. Teške povrede tada je zadobila

Jelena Korać.

8. septembra

Ubijen je Ivan Nedović dok je sjedio u društvu bezbjedno-

sno interesantne osobe Minje Šakovića u kafiću servisa

„Auto Zeta“ u Podgorici. Nedović nije pripadao kriminalnim

grupama, već ga je glave koštalo poznanstvo sa Šakovićem.

16. septembra

Ubijen je Goran Lenc na stadionu u Kotoru. Za njegovo ubi-

stvo osumnjičen je Nikola Mršić protiv koga je podignuta

optužnica. Za njim je raspisana crvena potjernica. Lenc je,

prema navodima policije, bio prijatelj sa osobama iz kavač-

kog klana.

19. oktobra

Pronađeno je tijelo tridesetsedmogodišnjeg Nikšićanina

Petra Damjanovića u cetinjskommjestu Kobilji Do. Tijelo

je bilo djelimično zakopano i prekriveno lišćem. Istraga je

pokazala da je ubijen sa dva hica u grudi. Prema policijskim

evidencijama bio je član „škaljarskog“ klana.

2018. godina

29. marta

U podzemnoj garaži na Rimskom trgu u Podgorici ubijen je

Dražen Čađenović, koji je, prema tvrdnjama policije, bio bli-

zak sa „škaljarskim“ klanom. Stradao je u eksploziji bombe

koja je bila postavljena ispod njegovog automobila.

31. marta

Ubijena je slučajna žrtva Radivoje Jovanović (41) i Miloš

Šaković (31) u centru Podgorice. Šaković je bio prijatelj

osoba iz kavačke grupe.

Žrtveuratu„kavačana“

i „škaljaraca“

PODGORICA–

Miloš Šako-

vić (31) i RadivojeJovanović

(41) izPodgoriceubijeni su

jučeokopodnevaubašti lo-

kala ,,Forum“u strogom

centrugrada, kada jenanjih

pucaomaskiranimuškarac.

Prema informacijamaPo-

bjede,meta jučerašnjegna-

padabio jeŠaković, dok je

Jovanović stradaokao slu-

čajna žrtva.

Zbog pogoršane bezbjedno-

sne situacije, direktor Uprave

policije Slavko Stojanović i šef

podgoričkepolicijeJovicaRe-

čevićjučesupodnijeliostavke.

Premijer Duško Marković za

danas je zakazao sjednicu Vi-

jeća za nacionalnu bezbjed-

nost na koju će biti pozvani

predstavnici svih nadležnih

državnih organa, među koji-

ma i predstavnici pravosuđa.

Kako nezvanično saznajemo,

Šaković je prije prvog ispalje-

nog metka skočio sa stolice i

prevrnuo sto kako bi zaštitio

suprugu i kumove sa kojima je

bio u društvu kada je vidio da

prema njemu idemuškarac sa

silikonskommaskom na licu i

kačketomna glavi.

Međutim, ovaj manevar nije

omeoubicuunaumu i on je is-

palio nekoliko metaka prema

Šakoviću. Hici su promašili

ŠakovićaipogodiliJovanovića

koji je sjedioza susjednimsto-

lom.

Nastao jeopštimetež, gosti lo-

kala i ljudi koji susenašli ubli-

zinipočelisudabježe.Šaković

je iskoristionastali haos i trče-

ći prekoulice pobjegaouunu-

trašnje dvorište tržnog centra

„Ražnatović“.Ubica jekrenuo

za njim.

Prema riječima očevidaca, vi-

soka muška osoba u tamnoj

odjeći i sa kačketomna glavi u

jurnjavi za Šakovićem je u

dvorištu tržnog centra ispalila

dva metka, od kojih je policija

kasnije pronašla čaure.

Pretpostavlja se da su upravo

ti hici za Šakovića bili smrto-

nosni.

Od zadobijenih rana, Šaković

se sručionakrajuportunakoji

gleda naTrg nezavisnosti.

očevici

- Čula sampucnjavu. Djelova-

lo mi je kao da neko baca pe-

tarde. Izašla sam i krenula

premaprolazukatrgu.Nakra-

ju prolaza ležao je sklupčan

mladić. Bio je živ. Lice mu je

bilo žuto. Nije bilo krvi oko

njega, pa nijesampomislila da

je ranjen, već da mu je možda

pozlilo. Krenula sam da mu

pomognem, ali na nekoliko

koraka od njega sam stala, jer

mujeutomtrenutkuprišlaže-

nakojajepočeladazapomaže.

Odjednom se stvorila gužva i

ja samsepovukla– ispričala je

sagovornicaPobjede.

Šaković i Jovanović su odmah

prebačeni u Klinički centar

CrneGoregdje suodposljedi-

ca zadobijenih rana i premi-

nuli.

Šakovićubijen

Jovanović je slu

Činjenica da se

ubica sa pištoljem

ležerno kretao

za Šakovićem

dok ga nije

usmrtio ukazuje

da se radi o

profesionalcu, koji

je najvjerovatnije

za ovaj posao

angažovan od

kriminalnih grupa

iz regiona

Iz Urgentnog centra je nakon

njihovogprijemasaopštenoda

su dvije mlađe osobe u kritič-

nomstanjuprimljeneuKCCG.

U 13.30 časova saopšteno je da

je Jovanović podlegao povre-

dama, a sat kasnije bitku za ži-

vot izgubio je i Šaković.

Pregledomvideo-nadzorakoji

je policija juče izuzela sa dese-

tine objekata u centru grada,

vidi se da je ubica do bašte lo-

kala „Forum“ došao iz Ulice

slobode. Poslije potjere za Ša-

kovićem kojeg je uspio da po-

godi, ubica iz tržnog centra

krenuo je ulicomMiljana Vu-

kovadoBalšićevegdje jeodba-

cio pištolj, torbicu i kačket koji

je policija pregledom terena

pronašla.

UBalšićevoj ulici ubica jeušao

u plavi golf i BulevaromCrno-

jevića otišao ka mostuMileni-

jum.

Tragovi

Preliminarni rezultati istrage

ukazuju da je likvidacija Šako-

vića planirana najmanje mje-

sec ranije i da je njegovo ubi-

stvo jedno od dvadeset koja su

se dogodila u ratu kriminalnih

klanova koji traje nekoliko po-

sljednjihgodina.

Činjenica da se ubica sa pišto-

ljem ležerno kretao za Šakovi-

ćem dok ga nije usmrtio uka-

zujeda se radi oprofesionalcu,

koji je najvjerovatnije za ovaj

posao angažovan od prijatelj-

skihkriminalnihgrupa iz regi-

ona.

Ono što upada u oči je da likvi-

dator ostavlja za sobom trago-

ve, torbicu, kapu i pištolj na

kojima se zasigurno nalaze bi-

ološki tragovi koji bi trebaloda

pomognu u identifikaciji ubi-

ce. Međutim, istražitelji ne is-

ključuju mogućnost da su tra-

govi namjernoostavljeni, kako

bi uputili na pogrešanpravac.

Kako tvrde izvori iz bezbjed-

nosnih službi, Šaković je be-

zbjednosno interesantna oso-

ba.

Brat od strica je Miliću Minji

Šakoviću, koji se takođe vodi

kao bezbjednosno interesan-

tna osoba bliska škaljarskom

klanu.

Izvori tvrde da njih dvojica ni-

jesu bili u dobrim odnosima i

da čak nijesu ni govorili. Ra-

zlog je, pretpostavlja se, to što

jeMiloš bio blizak suprotstav-

ljenoj kriminalnoj grupi, kava-

čanima.

Da rat ove dvije kriminalne

grupe ne jenjava pokazuje i či-

njenica da su za tri dana ubije-

ne dvije osobe za koje policija

tvrdi da pripadaju zaraćenim

klanovima, kao i da je stradala

slučajna žrtva.

Upravo zbog toga, istražitelji

će pokušati da pronađu vezu

ova dva slučaja, jer operativni

Direktor Agencije za naci-

onalnu bezbjednost Dejan

Peruničić smijenio je Mila-

na Kovačevića sa mjesta

načelnika podgoričkog

centra ANB - potvrđeno je

Pobjedi iz bezbjednosnog

sektora. Na njegovomjesto

postavljen je Bojan Vuk-

čević.

Vukčević je do sada radio

u Sektoru za kontraobavje-

štajnu zaštitu Agencije za

nacionalnu bezbjednost.

Smijenjen

načelnik

podgoričkog

centraANB

RadivojeJovanović

MilošŠaković

Mjestogdje je ubica sustigaoŠakovića

Lokal gdje jepucanona Jovanovića i Šakovića