Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 48 Next Page
Page Background

27

Pobjeda

Srijeda, 28. mart 2018.

Oglasi i obavještenja

Posljednji pozdrav dragomkumu

VESKUPOPOVIĆU

Bio simoj iskreni prijatelj imoje porodice.

Vječno ćemo žaliti za tvojom preranom smrću, a ponosni biti što

smo te takvog imali.

VASKOVUKOVIĆsa porodicom

1538

Posljednji pozdrav dragomdrugu i kumu

VESKUPOPOVIĆU

DragiVeskoodlaziš,alitesmrtnemožeuzetiizmogasrcaisjećanja.

Hvala ti na iskrenomi nezaoravnomdruženju.

RAJKOVUKOVIĆ

1536

Posljednji pozdrav dragomkumu

VESKUPOPOVIĆU

Tvoja nesebična ljubav, ljudske vrline i častan život obavezuju nas

da te vječno čuvamo od zaborava.

Neka tvoja dobra duša počiva u vječnommiru.

MILANVUKOVIĆsa porodicom

1537

VESKO

Ovo nije posljednji pozdrav, nego

sjećanje na tvoj dragi lik, koji će-

mo čuvati od zaborava.

NENO, NANA, KSENIJA i VUK

1542

Posljednji pozdrav dragom

VESKU

odZORANABOROZANA

sa porodicom

1548

Драгом

ВЕСКУ

Збогомпријатељу мој.

ДАНКОЋЕТКОВИЋ

1535

Posljednji pozdrav dragom kom-

šiji

VESKUPOPOVIĆU

odMARKAVUKOVIĆA

sa porodicom

1540

Dragi

VESKO

Tvoj prerani odlazak sve nas je

ostavio bez riječi.

Počivaj umiru.

MARKO, VJERA iMILICA

PEJOVIĆ

1541

Obavještavamo rođake, kumove i prijatelje da je 27. marta 2018.

tragičnopreminuou 39. godini

VESKOPetrovPOPOVIĆ

Saučešće primamo u kući žalosti Donji kraj - Cetinje, 27. marta od

17.30časovado28.martado12časova,apotomuGradskojkapeliod

12 do 16 časova i 29. marta od 12 do 16 časova, kada će se i obaviti sa-

hrana naNovomgroblju.

OŽALOŠĆENAPORODICA:majka ILINKA, brat ŽELJKO, sestre

BELINDA, ROKSANDA i JELENA, snaha IVANA, bratanična

STAŠA, brat od stricaZORAN, sestre od strica SEKA i SNEŽANA,

sestrići i sestrične, ujaci, ujne, tetke, strine, braća i sestre od striče-

va, ujaka i tetaka i ostalamnogobrojna rodbina

1530

Posljednji pozdrav dragombratu

VESKU

Odbrata od stricaZORANA, snaheBRANKE, bratanični

ANĐELE i KATARINE

1531

Posljednji pozdrav dragoj

ISIDORIBobanovojRAKČEVIĆ

unuci pok.MihailaRakčevića

ALEKSAASANOVIĆsa porodicom

1549

Posljednji pozdrav dragom

VESKU

Počivaj umiru, dobri naš veseli druže.

KOLEKTIVINTAXI

1551

Posljednji pozdrav

VESKUPOPOVIĆU

Tvoj plemeniti i veseli likpamtićemo. Počivaj umiru.

ŽELJKOKALUĐEROVIĆsa familijom

1552

Dragi naš

VESKOPetrovPOPOVIĆ

Ode bez pozdrava, sa tobom je otišao tvoj vedar i nasmijan lik, koji

namje donosio radost i sreću.

Putuj s anđelima, voljeni našVeso, a nama ostavljaš lijepo sjećanje i

vječnu tugu.

Tvoji striko i strinaVLADO i LJILJA

1550

Brate

VESKO

Umjestopoziva na tvoje veselje, ja dobihglas da sime zauvijek

napustio i ostavioda kukamza tobomtvojommladošću i

neostvarenimplanovima.

Tvoji,

sestraROSE, zetĐANI, sestrić JAKOV i sestrična SIMONA

1553