Table of Contents Table of Contents
Previous Page  24 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 48 Next Page
Page Background

24

Pobjeda

Srijeda, 28. mart 2018.

Oglasi i obavještenja

Naosnovučlana62, stav1Zakonao javnnimnabavkama

(„Službeni list CG“,br.42/11 i 57/14 28/15 i 42/17)

naručilac Uprava za imovinu,Podgorica,Ul.Jovana

Tomaševića broj 2 oglašava:

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Uprava za imovinu pokreće otvoreni postupak javne

nabavke za nabavku roba - nabavka i ugradnja toplotnih

pumpi, ukupne procijenjene vrijednosti sa uračunatim

PDV-om 30.000,00 € za period od jedne godine.

Tenderska dokumentacija br 16-0201/2416 objavljena je

na Portalu javnih nabavki na adresi

www.ujn.gov.me.

Dana 26.03.2018.godine. Lice za davanje informacija

Bajko Vučićević br.tel. 067 212 686,

e-mail

[email protected]

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnimnabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

naručilac

DOO „Vodovod” Pljevlja, ul. Kralja Petra

I/29,

oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Šljunka I pijeska

, ukupne procijenjene vrijednosti sa

PDV-om

60.000,00 €

. Tenderska dokumentacija broj

01/2018 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na

adresi

www.ujn.gov.me

dana 27.03.2018. godine. Lice

za davanje informacija Marko Gačević,

telefon

052/300-156

, e-mail

[email protected] .

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnimnabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

naručilac Pošta Crne Gore AD Podgorica ul.Slobode

br.1,oglašava

OBAVJEŠTENJE OOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

Nabavka usluge održavanja opreme u Hibridnoj pošti,

ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 60.000,00

€. Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne

nabavke broj: 08030-3324/4 -10/18, objavljena je na

Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana:

27.03.2018.godine. Lice za davanje informacija,

Službenik za javne nabavke Stanka Pejović, telefon:

020/403-943, e-mail

[email protected]

.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnimnabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

naručilac Železnička infrastruktura Crne Gore AD

Podgorica, oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka i isporuka robe:

Lijepljeni sastav tipa „M“

,

ukupne procijenjene vrijednosti saPDV-om

25.000,00 €.

Tenderska dokumentacija broj

2587/5 (04/18)

objavljena

je na Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

27.03.2018

.godine. Lice za davanje informacija

Službenik za javne nabavkeAdrijana Uglik, telefon +382

(0) 20 441-436, e-mail

[email protected]

.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnimnabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

naručilacElektroprivredaCrneGoreADNikšić, oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka usluga za potrebe Direkcije za opšte poslove -

Fizička zaštita objekataEPCGADNikšić putemeksterne

usluge, evidentirana u Planu javnih nabavki

ElektroprivredeCrneGorebr. 10-00-5580od31.01.2018.

godinepodrednimbrojem331.Tenderskadokumentacija

broj 9/18 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na

adresi

www.ujn.gov.me

dana 27.03.2018.godine. Lice

za davanje informacija: IvanaKilibarda, telefon 040/204-

169, e-mail:

[email protected]

.

Na osnovu člana Zakona o javnim nabavkama član 62.

(Sl.list CG, br.42/11 , 57/14,28/15,42/17) Naručilac

„Sportski objekti“ doo – Ul.19.Decembar br.12 ,

Podgorica objavljuje

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

NABAVKA I UGRADNJA PLOČICA

PRELIVNOG KANALA ŠKOLJKE I PLAŽE

BAZENA, SA ZAMJENOM POSTOJEĆIH

ISPUCALIH PLOČICA NAOLIMPIJSKOM

BAZENU SC “MORAČA” U PODGORICI

procijenjene vrijednosti 20.000,00 eura sa PDV-om.

Tenderska dokumentacija br.08/OP/18 objavljena je na

Portalu

www.ujn.gov.me

dana 27.03.2018. godine. Lice

za davanje informacija Snezana Sekulić 020 244 326

e-mail.

[email protected]

Na osnovu člana 62. stav 1. Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naručilac

Javno preduzeće za upravljanjemorskimdobromCrneGore iz

Budve, ul. Popa Jola Zeca bb, oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Izrada studije i idejnog rješenja za revitalizaciju plažeŽukotrlica

u opštini Bar po partijama: Partija 1: Studija prirodnih uslova i

procesa i izrada idejnog rješenja revitalizacije plaže Žukotrlica,

procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om u iznosu od

39.000,00 EUR-a, Partija 2: Studija biodiverziteta mora i plaže

Žukotrlica, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om u

iznosu od 5.000,00 EUR-a. Za predmetnu javnu nabavku

planiran je iznos od 44.000,00 € sa uračunatim PDV-om.

Tenderska dokumentacija broj 0204-1035/4 objavljena je na

Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

27.03.2018. godine. Lice za davanje informacija Mirjana

Radičević, Vojislav Dragnić, telefon 033 452 709, e-mail

[email protected]

Naosnovučlana62, stav1Zakonao javnnimnabavkama

(„Službeni list CG“,br.42/11 i 57/14 28/15 i 42/17)

naručilac Uprava za imovinu,Podgorica,Ul.Jovana

Tomaševića broj 2 oglašava:

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Uprava za imovinu pokreće otvoreni postupak javne

nabavke za nabavku roba -

nabavka 30 (trideset)

službenih putničkih motornih vozila, za potrebe

Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprava policije

ukupne procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om

500.000,00 € .Tenderska dokumentacija br 27-

0201/2433 objavljena je na Portalu javnih nabavki na

adresi

www.ujn.gov.me .

Dana 27.03.2018.godine. Lice

za davanje informacija Bajko Vučićević br.tel. 067 212

686 , e-mail

[email protected] .

Naosnovučlana62, stav1Zakonao javnnimnabavkama

( „Službeni list CG“,br.42/11 i 57/14 28/15 i 42/17 )

naručilac Uprava za imovinu,Podgorica,Ul.Jovana

Tomaševića broj 2 oglašava:

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Uprava za imovinu pokreće otvoreni postupak javne

nabavke zanabavku roba -

nabavka6 ((šest) službenih

vozila, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova

– Uprava policije - Sektor granične policije

ukupne

procijenjene vrijednosti 190.032,77€, bez uračunatog

PDV-a (oslobodjeno plaćanja PDV-a). Tenderska

dokumentacija br 28-0201/2436 objavljena je naPortalu

javnih nabavki na adresi

www.ujn.gov.me

. Dana

27.03.2018.godine. Lice za davanje informacija Bajko

Vučićević br.tel. 067 212 686, e-mail

[email protected]

uzi.gov.me .

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnnimnabavkama („Službeni list

CG“,br.42/11 i 57/14 28/15 i 42/17) naručilac Uprava za

imovinu,Podgorica,Ul.Jovana Tomaševića broj 2 oglašava:

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Uprava za imovinu pokreće otvoreni postupak objedinjene javne

nabavke za nabavku roba -

goriva, lož ulja, TNG-a i mazuta za

potrebe sljedećih institucija: Ministarstvo pravde,Ministarstvo

finansija, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke, Ministarstvo

kulture, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo saobraćaja i

pomorstva, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja,

Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava,

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo javne uprave,

Ministarstvo sporta, Uprava za imovinu, Uprava za kadrove, Uprava

za sprječavanja pranja novca i finansiranje terorizma, Uprava za

inspekcijske poslove, Uprava za ugljovodonike, Sekretarijat za

zaonodavstvo, Sekretarijat za razvojne projekte, Zavod za

statistiku, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, Zavod za

školstvo, Zavod zametrologiju, Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu,

Direkcija za zaštitu tajnih podataka, po partijama

, ukupne

procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 4.240.403,74 €.

Tenderska dokumentacija br 21-0201/2447 objavljena je na Portalu

javnih nabavki na adresi

www.ujn.gov.me

. Dana 27.03.2018.godine.

Lice za davanje informacija Bajko Vučićević br.tel. 067 212 686 ,e-mail

[email protected] .

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnimnabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

naručilac JP Radio i Televizija Crne Gore, Bulevar

revolucije br.19, Podgorica, oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka goriva za motorna vozila RTCG, ukupne

procijenjene vrijednosti sa PDV-om do 80.000,00 €.

Tenderska dokumentacija broj 01/18 objavljena je na

Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

27.03.2018.godine. Lice za davanje informacija

službenik za JN, Ljudmila Šćepanović,

telefon 020 234 427, e-mail

[email protected]