Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 28. mart 2018.

Hronika

BIJELOPOLJE

Vesko

Popović (39) sa Cetinja

poginuo je u noći izme-

đu ponedjeljka i utorka

nedaleko od graničnog

prelaza Gostun, u kanjo-

nu Lima, kada je na njega

pao veliki kamen koji se

obrušio na magistralu.

Kako prenosi ,,Blic“,

Popović se kretao u

dugoj koloni vozila koja

su iz pravca Prijepolja

išla ka crnogorskoj gra-

nici.

Kako se kolona sporo

pomjerala ka punktu,

Popović je, na oko kilo-

metar od granice, izašao

iz kamiona na put da bi u

jednom trenutku sa litice

nadmagistralom krenuo

odron.

Jedna od stijena pala je

na njega i usmrtila ga na

mjestu. Ubrzo je stigla

hitna pomoć koja je

samomogla da konsta-

tuje smrt.

C. H.

Cetinjanin poginuo u

saobraćajnoj nesreći

u blizini graničnog

prelaza Gostun

Usmrtila

ga stijena

NIKŠIĆ

Plamen koji je zah-

vatio kombi ,,reno tra ik“, u

vlasništvu Stefana Jankovića,

juče oko podne u ulici pored

Gračanice u Nikšiću, oštetio je

prednji dio vozila, a pričinjena je

manja materijalna šteta. Brzom

intervencijomporodice Jankov-

ić i komšija požar je ugašen, pa

se nije prenio na vozila parkira-

na u blizini. Vlasnik kombija

tvrdi da ovo nije prvi put da mu,

njemu nepoznata osoba, ošteti

automobil.

- Ovo je treći put u posljednje

dvije godine da mi neko nam-

jerno ošteti vozilo. Prvo sumi

sipali kisjelinu, pa onda farbu

na automobil. Takođe, prije

dvadesetak dana neko je u

toku noći razbio prozor na kući,

a djeca nijesu spavala nakon

toga. Ne osjećam se bezbjed-

no jer ako sumogli da zapale

auto, takomogu zapaliti mene,

ženu, djecu, kuću – tvrdi Stefan

Janković, vlasnik zapaljenog

kombija „reno tra ik“.

Janković je o događaju

obavijestio policiju.

S.D.

UNikšiću

zapaljen

„reno trafik“

PODGORICA

Predmet

protivvišegdržavnog tužio-

caGrujaRadonjića, koji se

sumnjiči zakrivičnodjelo

zelenašenje, predat je

Osnovnomtužilaštvu jer je

Specijalnodržavno tužilaš-

tvoocijenilodanema eleme-

nataorganizovanogkrimi-

nala.

To je Pobjedi potvrđeno od

izvora bliskih istrazi.

Radonjić se našao pod lupom

kolega kada jedonjihdošla in-

formacija da već duže vrijeme

daje novac podkamatu.

ISTRAGA

Osim Radonjića za zelenaše-

nje se terete i Aleksandar Đu-

rapčević i NikolaPajović.

Premaranijempisanjumedija,

Radonjić je negirao optužbe i

rekao da ne bi mogao obavljati

tužilačku funkciju da se bavi

zelenašenjem.

Radonjić je krajem prošle go-

dinepokrenuoparničnipostu-

pak protiv Danila Pejovića i

njegovog preduzeća DOO

,,Montenegro prevoz“ zbog,

kako je naveo u tužbenom za-

htjevu, duga od 30.000 eura

koje je pozajmio bez kamate.

Tvrdiojeda30.000eurakojeje

pozajmio Pejoviću potiču od

prodaje obveznica restitucije

koje jedobiopoosnovunaslje-

đivanja đedovine i ušteđevine.

Sa druge strane, Pejović je

pred sudom tvrdio da je iznos

novca, koji, navodno, duguje

Radonjiću, vratio.

Najednomodročištaodržanih

upodgoričkomOsnovnomsu-

du pred sutkinjomKatarinom

Janković, Pejović je tvrdio i da

je preko Radonjića, uz novča-

ne naknade od 500 do 1.000

eura,završavaodapresudebu-

duunjegovukorist.

PORUKA

Tužioci Višeg državnog tuži-

laštva, povodom radnji koje je

Specijalno državno tužilaštvo

preduzelo prema njihovom

kolegi Gruju Radonjiću, poru-

čili su da u borbi protiv svih

oblika kriminala neće biti pri-

vilegovanih i pošteđenih.

- Rukovoditeljka i državni tu-

žioci u Višem državnom tuži-

laštvuuPodgorici suopredije-

ljeni za odlučnu borbu protiv

svih oblika kriminala, u odno-

su na sve, a posebno one koji-

ma je povjerena uloga krivič-

nog gonj enj a i zvr š i l aca

krivičnih djela – zaključeno je

na sjednici državnih tužilaca

Višeg državnog tužilaštva u

Podgorici.

A.G.

Predmet protiv višeg državnog tužioca predat nižoj instanci

Radonjićemsebavi

Osnovno tužilaštvo

PODGORICA

AdvokatNo-

vakRažnatović juče jeu

podgoričkomVišemsudu,

prilikomocjeneoptužnice

poprivatnoj tužbi protiv

njega, kazaodanemanimi-

nimumosnovane sumnjeda

je saumišljajempodstreki-

vaonepoznatuosobudaubi-

jeBrankaRadunovića.

OsimRažnatovića, optužnica

jepodignuta i protivbivšeg in-

spektorazakrvnedelikteŽelj-

ka Šćepanovića. On je navod-

no obmanuo sudiju za istrage

Višeg suda u Podgorici Miro-

slava Bašovića u pogledu po-

trebe vršenja uviđaja i nalaga-

nja obdukcije tijela pokojnog

Radunovića.

Sa druge strane, Vesna Burić,

kćerka pokojnog Radunovića,

ostala je pri navodima optuž-

nice koja je podignuta po nje-

noj privatnoj tužbi i kojom te-

reti Ražnatovića da je 19. maja

2011. godine u Podgorici s

umišljajem podstrekao nepo-

znatu osobu da u 9.30 časova

uđe u kancelarije izvršnog di-

rektora Autoremonta ,,Osma-

nagić“ i ubije njenog oca.

Burić tvrdi da je tadašnji viši

državni tužilac Novak Ražna-

tović na taj način omogućio

bratu Milutinu Ražnatoviću,

koji je bio suvlasnik ,,Autore-

monta“, da izbjegne da vrati

dug od 60.000 eura njenom

ocu, pokojnomBranku Radu-

noviću.

Optuženi advokat Ražnatović

juče je ustvrdio da ,,nema tog

ljudskog razuma koji može da

napiše optužnicu kao što je

ova koja je podignuta protiv

njega“.

- Na jednom od suđenja pred

OsnovnimsudomuPodgorici,

u parničnompostupku protiv

mogbratazamoliosamtužilju

da me ne pominje umedijima

i da ako ima osnova da to

ostvari u okviru procesa koji

sevodi.Tužilja je tadareklada

je to u redu. Nijesamni sanjao

da će doći do ovoga – kazao je

advokat Ražnatović.

On je pojasnio da je u jednom

štampanommediju objavlje-

na informacija da je saslu-

šan u Višem držav-

nom tužilaštvu

povodom sluča-

ja koji se

vodi protiv

n j e g o v o g

brata.

Ražnatovićev branilac, advo-

kat Hamid Ganjola smatra da

je Vesna Burić zloupotreblja-

vajućiprocesnaovlašćenjapo-

krenula postupak radi medij-

ske promocije.

- Ovimpostupkom, tužilja po-

kušavada spriječi zastarupar-

nice koja se vodi pred Osnov-

nimsudomu Podgorici protiv

brata Novaka Ražnatovića.

Postigla je cilj, ali smatram da

u ovom predmetu nema ni

jednog dokaza ni da se radi o

teškom ubistvu – kazao je ad-

vokat Ganjola i zatražio da se

postupak protiv Ražnatovića

obustavi.

I optuženi Šćepanović je

ustvrdio da je optužnica neu-

temeljena, dok je njegov bra-

nilac, advokat NovicaMiloše-

vić kazao da u ovom slučaju

nemani ,,o“ odosnovane sum-

nje, kao i da tužilja nije ponu-

dila nijedan dokaz koji bi pot-

krijepila optužnicu.

- Cilj optužnice je ,,prosipanje

perja“, koje sumediji radopri-

hvatili. U svakom slučaju, tra-

žimobustavu postupka protiv

mog klijenta – kazao je advo-

katMilošević.

Premanavodimanepotvrđene

optužnice, advokat Ražnato-

vićseteretidajenakonubistva

RadunovićasaNNosobomor-

ganizovao da se tijelo prenese

u halu gdje je žrtvi bilo parki-

rano vozilo kojimse dovezao.

Optužnicom se navodi i da je

inspektor Šćepanović obma-

nuo sudiju za istrageMirosla-

vaBašovićadanedolaziuhalu

Autoremonta ,,Osmanagić“

kako bi ga onemogućio da vidi

u kakvom je položaju prona-

đeno tijelo Radunovića i kako

bispriječiodaseuradisudsko-

medicinska obdukcija tijela

koju je ekipa Hitne pomoći

tražila u svomizvještaju.

PredsjednikVišeg sudauPod-

gorici,sudijaBorisSavićkojije

vodio proces provjere optuž-

nice, kazao je da će odluka biti

donijetauzakonskomrokuod

15 dana.

B.R.

Razmatrana optužni akt protiv bivšeg tužioca za podstrekivanje na teško ubistvo

Ražnatović:

Optužnica jebezdokaza

Prema pisanjumedija, tačan uzrok smrti Branka Radunovića

nije utvrđen zato što istražni sudija nije naložio obdukciju tijela

i slučaj je zatvoren uz obrazloženje da se radi o prirodnoj smrti.

Porodica pokojnika, nezadovoljna istragom, na svoju ruku

angažovala je i patologa da uradi obdukciju tijela. Tomprili-

kom sačinjene su i slike povreda na glavi, koje jasno ukazuju

na činjenicu da postoje dvije odvojene povrede, jedna iznad

desnog uha, a druga na potiljku, te da obje povrede nijesu

mogle nastati samo od pada.

U krivičnoj prijavi se, takođe, navodi da je

porodica Radunović upoznata da je

pokojniku prijećeno smrću više puta i

to zbog novca koji je u nekoliko

navrata pozajmio Milutinu

Ražnatoviću u iznosu

od preko 60.000

eura, za šta

posjeduju i

priznani-

ce.

Porodicaangažovalapatologa

KOLAŠIN:

Priveden po Interpolovoj crvenoj potjernici

Nakondeset

godinauhapšen

NikolaBulatović

KOLAŠIN

Policija je juče

uhapsila Nikolu V. Bulatovića

(44) zbog toga što se nalazi na

crvenoj Interpolovoj potjernici,

a sumnjiči se da je učestvovao

u ubistvu koje se prije deset

godina dogodilo u Beogradu.

Bulatović je uhapšen prilikom

izlaska iz marketa „Voli“ i nije

pružao nikakav otpor.

Kako smo nezvanično saznali,

Bulatović je prije deset godina

vozio automobil iz kojeg je

suvozač izvršio ubistvo.

Nije se prijavio policiji već je od

tada u bjekstvu. Navodno je

u početku bio u inostranstvu.

Prema jednoj verziji, u Kolašinu

je boravio posljednjih godinu

i po, a prema drugoj skoro pet

godina.

Inače je rođen u Beogradu,

gdje se iz Kolašina odselio nje-

gov otac. U Kolašinu je boravio

u svojoj porodičnoj kući u

Smajlagića Polju.

Bulatović bi trebao da bude

prebačen u ekstradicioni zatvor

u BijelomPolju, a nakon toga

predat policiji Srbije.

Dr. D.

P

GrujoRadonjić

Janković ispredzapaljenogauta

Viši sud