Previous Page  56 / 56
Information
Show Menu
Previous Page 56 / 56
Page Background

Utorak, 20. mart 2018.

16

Arena

Sportski miks

Predsjednik COK-a Simonović ugostio predsjednicu ŽRK Budućnost Petrović

Poželionastavakuspjeha

PredsjednikDušanSimo-

novićprimio je jučeu

prostorijamaCrnogor-

skogolimpijskogkomite-

taRadmiluPetrović, no-

voizabranupredsjednicu

UpravnogodboraŽen-

skog rukometnogkluba

Budućnost.

Naša proslavljena olimpij-

ka, koja je bila dio srebrne

rukometne reprezentacije

iz Londona 2012. godine, a

kojajeidosadaaktivnouče-

stvovalauprojektimaCrno-

gorskog olimpijskog komi-

teta, i ubuduće će biti dio

tima, što je posebno nagla-

siopredsjednik Simonović.

Sjajna rukometašica je u

dresu reprezentacije Crne

Gore bila i šampionka

Evrope, a trofejnu karijeru

vezala je za Budućnost. Sa

podgoričkim klubom dva

puta je osvajala Ligu šam-

piona.

PredsjednikSimonovićpo-

želio joj je mnogo uspjeha

na porodičnom planu i u

novoj karijeri.

- Radmila je u svakomsmi-

slu dobar primjer mladim

ženama u Crnoj Gori. Vr-

hunski sportista i privrže-

namajka, kojoj jeporodica,

a koja je i osnovni temelj

svakog društva, bila priori-

tet. Novim angažmanom

dokazuje da žene u Crnoj

Gori danas uspješno prave

balans između privatnog i

poslovnog, odnosno da po-

svećenost i ljubav prema

tome što radite i što jeste,

umanjuje mogućnost za

zapostavljanje bilo kog se-

gmenta.Koliko jeCrnaGo-

ra predana sportu i koliko

smosportskanacija, govori

i podatakda imamonajsta-

rijeg profesionalnog bok-

sera, prvaka svijeta, a sa

druge strane najmlađu

predsjednicu velikog klu-

ba. Želim da čestitam i

Draškoviću i Radmili, a na-

dam se da će ovakvih i slič-

nih primjera biti što više -

kazao je Simonović.

Petrović se zahvalila na

prijemu, uz napomenu da

će u narednom periodu

svakako biti maksimalno

posvećena klubu, ali da će

uvijek naći prostora i vre-

mena za Crnogorski olim-

pijski komitet.

R.A.

Komisija za takmičenje

Fudbalskog saveza Crne

Gore odredila je da novi ter-

min odigravanja odložene

Selektormlade repre-

zentacijeCrneGore

Mojaš Radonjić naknad-

no je pozvaoDritona

Camaja za kvalifikaci-

onemečeve sa selek-

cijama Luksemburga i

Francuske.

Camaj će zamijeniti

napadača Rudara Marka

Vukovića, koji zbog povre-

de nije umogućnosti da

odgovori reprezentativ-

nimobavezama. Naredna

dva meča „mladih sokola“

propustiće i Nikola Vuj-

nović, napadač Viljareala,

koji zbog povrede neće

biti na raspolaganju selek-

toru Radonjiću.

Mlada reprezentacija

gostuje Luksemburgu

23. marta, dok će četiri

dana kasnije u Nikšiću

odmjeriti snage sa Fran-

cuzima.

R. P.

Određen termin utakmice koja nije odigrana

Sutjeska

–Rudar

18. aprila

utakmice 24. kola Telekom

1. CFL između Sutjeske i

Rudara bude 18. april.

Duel, inače, nije odigran

zbog izuzetno jakog vjetra

u Nikšiću u redovnom

terminu, pa je odlučeno

da se utakmica odigra 18.

aprila sa početkomu 16.30

časova.

Istog dana na programu su

prvi mečevi polufinala Kupa

Crne Gore.

R. P.

Promjene umladoj fudbalskoj reprezentaciji Crne Gore

Camaj

umjesto

Vukovića,

otpao i

Vujnović