1 / 56 Next Page
Information
Show Menu
1 / 56 Next Page
Page Background

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Parlament usvojio rebalans budžeta

Vladaplanira

da isplati A2Aza

dvijegodine

D. MIJATOVIĆ

I. BOŽOVIĆ

D. MALIDŽAN

STR.6.i7.

STR.14.

STR.3.

Podgorica •

Crna Gora •

Utorak, 20. mart 2018.

Godina LXXIV/Broj 18760 •

Cijena 0,70 eura

Ministarstvo rada realizuje projekat u

Dječjemdomu „Mladost“ uBijeloj

Nakon stavaMladena Bojanića, Predsjedništvo

DF-a odustalo od radikalnih koraka

HERCEGNOVI:

Nevrijeme uništilo

kupališta odMeljina doTople

Otvara seprvo

skloništezadjecu

žrtvenasilja

Knežević

dobrovoljno

odlazi uZIKS

,,Podivljalo“

morenapravilo

štetuoko

50.000eura

STR.9.

I dalje povećanvodostaj Skadarskog jezera i rijeke Bojane

Đukanović:

Vjerujemda

ću pobijediti u

prvomkrugu

POBJEDASAZNAJE:

Ukakvomsu stanjumuzealije u izložbenimprostorima

Narodnogmuzeja (izvještaj radionice za konzervacijudrveta)

Nakon trodnevne potrage uGoliji

pronađeno tijeloNikšićanina

ZaGoranovića

biokoban

padsa stijene

STR.17.

STR.10.

STR.6.

STR.2.i3.

STR.4.i5.

Okohiljadupredmeta

oštećeno ili crvotočno

Rizikodpoplava još

postoji, vrijemeće se

stabilizovati usubotu

Predsjednik DPS-a je kazao da ne potcjenjuje značaj drugih

političkih subjekata i drugih kandidata, ali je naglasio da država

mora nastaviti sa politikomkoju će dominantno tvoriti DPS

Lider

Demokratske

partije socijalista

kandidat za

predsjednika

CrneGore