Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Svijet

Ponedjeljak, 19. mart 2018.

Putin, četvrti put

Rezultati nijesu iznenađenje, očekivala se Putinova

ubjedljiva pobjeda, dok je glavno pitanje izbora bilo

koliko će građana Rusije izaći na glasanje

MOSKVA

Premaprvim

preliminarnimrezultati-

mapredsjedničkih izbora

uRusiji, VladimirPutin

osvojio je 75odstoglasova.

Riječ je o rezultatima na

osnovu nešto više od 50 od-

stoprebrojanihglasova,pre-

nio je Interfaks, ali je nes-

porno da je Vladimir Putin

ruski predsjednik četvrti

put.

Putin se zahvalio svojim pr-

stalicama okupljenim na

moskovskomCrvenomtrgu,

poručivšida jepredRusijom

velika budućnost ukoliko

narodostane ujedinjen.

IZLAZNEANKETE

Prema ranije objavljenim

izlaznim anketama koje je

objavila TV stanica Rusija

24, Putin je osvojio 73,9 od-

stoglasova, kandidatKomu-

nističke partije Pavel Grudi-

njin 11,2 odsto glasova, lider

Liberalno-demokratske

partije Rusije Vladimir Žiri-

novski 6,7, a Ksenija Sobčak,

koju je nominovala Građan-

ska inicijativa, 2,5 odsto.

Na izborima su još učestvo-

vali suosnivač strankeJablo-

ko Grigorij Javlinski, lider

Partije rasta i privredni om-

budsman Boris Titov, čelnik

stranke Ruski opštenarodni

savez Sergej Baburin i lider

Komunista Rusije Maksim

Suraikin.

Ovi rezultati nijesu iznena-

đenje, očekivala se Putinova

ubjedljiva pobjeda, dok je

glavnopitanje izborabilokoli-

ko će građana Rusije izaći na

glasanje. Inače, do 19 časova

izlaznostjeiznosila59,5odsto.

–Visoka izlaznost i visoka po-

drška je simbol legitimnosti -

‘narod nas podržava’. Ali je

važnije što je ona signal elita-

ma u kojoj mjeri Kremlj kon-

troliše situaciju.Ako izlaznost

ne bude velika, to znači da eli-

tenijesu ispunilezadatak i po-

vod da mladi i ambiciozni po-

litičari prošapuću ‘a Putin je

izgleda ostario’. Zato je po-

trebno Putinu da pokaže ko je

glavni–rekaojeprijenekoliko

dana politički analitičar Dmi-

trij Oreškin.

POZIVNABOJKOT

Imajući touvidu, ruski opozi-

cioni lider Aleksej Navaljni

juče jepozivaoRuseda bojko-

tuju predsjedničke izbore pu-

temJutjuba, dok jenjegovpo-

moćnik IvanŽganov naveo da

su autobusi dovozili glasače

na biračka mjesta ,,kako Puti-

nova očekivana pobjeda ne bi

bila ukaljana malom izlazno-

šću“.

– Ovo bismo nazvali autobu-

skim izborima – rekao je Žga-

nov.

Navaljni je putem Jutjuba re-

kao da neće glasati, kritiko-

vao je ostale kandidate zato

što nijesu kritikovali Putina

zbog navoda o ,,punjenju“

glasačkih kutija lažnim listi-

ćima i drugih neregularno-

sti, a tokom dana je objavlji-

vao snimke i fotografije

navodnih neregularnosti na

Tviteru.

Ruski zvaničnici koji prate

izbore i Centralna izborna

komisija negirali su sve op-

tužbe inavelida jebiloneko-

likomanjihneregularnosti.

Inače, Navaljni nije mogao

da se kandidujena izborima

zbog krivične presude, za

koju mnogi kažu da je poli-

tičkimotivisana, navodi AP.

Pravo glasa na predsjednič-

kim izborima u Rusiji imalo

je nešto više od 111 miliona

ljudi.

Britanski ministar spoljnih poslova

Boris Džonson uvjeren

Rusijaskladišti

nervneotrove

LONDON

Britanskimini-

star spoljnihposlovaBoris

Džonson izjavio je jučeda

imadokazadaRusija skladi-

šti nervneotrove, kršećime-

đunarodnopravo.

Traguslučajutrovanjabivšeg

agenta Sergeja Skripalja i nje-

gove ćerke Julije vodi doKre-

mlja, rekao je Džonson pošto

jestalnipredstavnikRusijepri

Evropskoj uniji Vladimir Či-

žov izjavio da je nervni otrov

mogao da bude napravljen i u

nekoj britanskoj laboratoriji.

– Imamo dokaze u posljed-

njih 10 godina da Rusija ne

samo da istražuje proizvod-

nju nervnih otrova radi aten-

tata, već da je proizvodila i

skladištila novičok - vrstu ta-

kvog otrova za koji Britanija

tvrdi da je korišćen u napadu

na Skripalja – rekao je Džon-

son zaBBC.

Šef britanske diplomatije ka-

zao je da će s tim slučajem

upoznatiministrespoljnihpo-

slova zemalja Evropske unije

danas, uoči sastankasgeneral-

nimsekretaromNATO-a Jen-

somStoltenbergom.

Čižov je juče rekao da Rusija

nema zalihe hemijskog oružja

idanijeodgovornaza trovanje

Skripaljovih.

Ruski diplomata je rekaoda se

britanski istraživački centar

zahemijskooružjePortonDa-

un nalazi samo 12 kilometara

odSolsberija, gdje suSkripalj i

ćerka nađeni otrovani.

Britanska vlada je odbacila

tvrdnje stalnog predstavnika

Rusije pri Evropskoj uniji kao

,,besmislicu“.

Ambasador Rusije uLondonu

Aleksandar Jakovenko je juče

apelovaona stišavanje situaci-

je, uz ocjenu da spor zabrinja-

vajuće eskalira.

Britanska premijerka Tereza

Mej je u srijedu izjavila da je

Moskva ,,kriva za napad poči-

njen novičokom“, nervnim

otrovom iz sovjetskog doba.

London je najavio protjeriva-

nje 23 ruske diplomate i ,,za-

mrzavanje“bilateralnihodno-

sa sa Rusijom, a Moskva je

uzvratila protjerivanjem bri-

tanskihdiplomata.

ANKARA

Turskavojska i

sirijski saveznici ušli suu

kurdski gradAfrinna sjeve-

rozapaduSirije, saopštila je

Sirijskaopservatorija za

ljudskaprava.

– Turske snage su uz pomoć

sirijskih saveznika preuzele

kontrolu nad nekoliko grad-

skih kvartova i borbe se na-

stavljaju – rekao je direktor

OpservatorijeRami Abdel Ra-

hman.

Pobunjeničke sirijske grupe

su saopštile da su u Afrin ušle

sa istoka i sa zapada. Agencija

Frans pres je javila da se civili

krijuupodrumima kuća.

Sirijska opoziciona Opserva-

torijaza ljudskaprava saopšti-

la je juče da je 1.500 kurdskih

boracaubijenoodpočetkatur-

ske ofanzive, uglavnomu vaz-

dušnimnapadima.

Turska je 20. januara pokre-

nula vojnu operaciju zajedno

sa savezničkim sirijskim po-

bunjenicima s ciljem da iz

Afrina istjera borce sirijskih

Kurda koje Ankara smatra te-

roristima.

Ujedinjene nacije su izrazile

zabrinutost zbog izvještaja da

kurdskesnagenedozvoljavaju

civilima da napusteAfrin.

Predsjednik SAD ne vjeruje u istragu specijalnog tužioca omiješanju Rusije u izbore

Tramp:Muler istražujeneštoštonepostoji

VAŠINGTON

PredsjednikSAD

DonaldTrampdoveo jeupitanje

nepristrasnost istrage specijal-

nog tužiocaRobertaMuleraona-

vodnommiješanjuRusijeu izbore

uSAD. ZaTrampa jeMulerova

istraganeosnovana.

Predsjednik SAD je juče oštro kriti-

kovaoMulera, čiji je timzaduženza

istraguonavodnomruskommiješa-

nju u američke predsjedničke izbo-

re, zatimbivšeg zamjenika direkto-

ra Federalnog istražnog biroa (FBI)

Endrua Mekejba, koji je otpušten

dva dana pred odlazak u penziju,

kaoibivšegdirektoraFBI-jaDžejm-

saKomija, prenijela je agencijaAP.

Tramp je najprije naveo na Tviteru

da ,,Mulerova istraga nikada nije

trebala da bude započeta“, a potom

je ujutro nastavio s tom temom na-

vodeći da je u ,,Mulerovom timu“

istražitelja mnogo onih koji su ,,tvr-

dokorne demokrate“, da su među

njima pristalice ,,nepoštene (bivše

demokratske predsjedničke kandi-

datkinje)HilariKlinton“, adanema

republikanaca.

Agencijanavodidajeistinadasupo-

jedini istražitelji uMulerovomtimu

dali doprinos demokratskimkandi-

datima, uključujući Hilari Klinton,

ali da je prema propisima zabranje-

na diskriminacija pri zapošljavanju

na osnovu političke pripadnosti i

dodaje da je samMuler republika-

nac.

Prethodno je američki ministar

pravde Džef Sešon, saopštio da je

dao otkaz bivšemzamjeniku FBI-ja

Endruu Mekejbu, dva dana pred

njegov odlazakupenziju.

Tramp ječestokritikovaoMekejba i

žalioseda jepristrasanpoštosenje-

gova supruga kandidovala za parla-

ment Virdžinije uz podršku fonda

koji je vodio saradnik Hilari Klin-

ton.

Mekejb je više od 20 godina radio u

FBI-ju i imao je ključnu ulogu u po-

jedinimnedavnimistragama.

Turskavojska

ušlauAfrin

Ruski državljani sa boravištemu Crnoj Gori mogli su juče

ostvariti biračko pravo u zgradi Ambasade Ruske Federa-

cije u Podgorici, od 8 do 20 sati.

Na sajtu Ambasade sinoć nije bilo podataka o odzivu

ruskih građana. Ranije je objavljen poziv da svi koji žive

na Primorjumogu da iskoriste besplatan prevoz iz Budve

kako bi imbilo omogućeno glasanje u Podgorici.

GlasaloseiuPodgorici

Bez

glasanja

Rusau

Ukrajini

Ruski državni automatizovani izborni sistem

(GAS Vibori) napali su hakeri, rekao je prvi

zamjenik ministra unutrašnjih poslova Alek-

sadar Gorovoj za Tas.

– Mogu samo da potvrdimda se sajber napad

dogodio. Međutim, imajući u vidu prelimi-

narni rad organa reda, Federalnog servisa

za nadgledanje Telekoma i informacionih

tehnologija i Centralne izborne komisije (CIK)

Rusije, spriječen je pad (GAS Vibori) sistema -

rekao je Gorovoj.

Sekretarka CIK-a Maja Grišina ranije je saop-

štila da je hakovan njihov sajt, kao i da su

upadi zabilježeni u 15 zemalja.

Hakerskinapadi

Izbore je obilježilo i to

što Ukrajina nije dozvo-

lila ruskimdržavljanima

da glasaju u diplomat-

skimpredstavništvima

Rusije.

Ukrajinski ministar unu-

trašnjih poslova Arsen

Avakumov izjavio je da

će ruski državljani na

dan izbora biti spriječeni

da uđu u ruske diplo-

matske misije u Kijevu,

Harkovu, Odesi i Lavo-

vu, dok je Francuska

saopštila da neće pri-

znati glasanje na Krimu.

Prema preliminarnim rezultatima izbora, u Kremlju nema promjena

BorisDžonson

Donald

Tramp

Vladimir Putin