Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 19. mart 2018.

CrnomGorom

MOJKOVAC

– Izgradnja

mojkovačkog ski centra

„Žarski“naBjelasici, zapo-

četaprošle godine, bićena-

stavljenaonog trenutkakad

se snijegpovuče sa terena

gdje će se izvoditi radovi, a

toćebiti vrlobrzo. Taj za

mojkovački kraj „projekat

budućnosti“, kakogaugra-

dunaTari već godinama zo-

vu, koštaćepreko27miliona

eura. Finansiraće gadržava

a čitavposao, kako jeplani-

rano, biće završen2022. go-

dine, rekao jePobjedi pred-

sjednikopštineMojkovac

RankoMišnićdodajući da će

se ski centar graditi fazno.

- Projekat ski centra će se rea-

lizovati u dvije faze. Prva obu-

hvata izgradnju putne, vodo-

vodne i telekomunikacione

infrastrukture, elektromreže,

žičare i bazne stanice na Žar-

skomkatunu.Tabaznastanica

imaće sve objekte i prateće sa-

držaje koje jedno savremeno

skijalište trebada ima.Uprvoj

fazi, koja će, kako jeplanirano,

biti završenakrajem2020. go-

dine, bićenabavljena i svame-

hanizacija i oprema, potrebna

ski centru. Druga faza izgrad-

njeski centraobuhvatićestva-

ranje uslova za osnježavanje

staza, odnosno pravljenje vje-

štačkog snijega, kako se ne bi

dogodilo da zbog manjka pa-

davina ski centar ne radi, ka-

zao jeMišnić.

PUT, MOST, ŽIČARA...

Toće se, naglasio jeon, uraditi

bez obzira što su u pitanju te-

reni koji nikada nijesu imali

problemasamanjkomsnijega.

- Ovo je, jednostavno, ozbiljan

i skuprazvojniprojekat, rekao

bih presudan za budućnost

opštine,takodasenećedozvo-

litidaski centarzavisi isključi-

vo od nebeskih darova. To je,

uostalom, prepoznala i Vlada

Crne Gore, zato će se i raditi

sistemi za osnježavanje staza,

što inače svi ozbiljni ski centri

imaju - pojasnio jeMišnić.

Značajan dio posla će, po nje-

govim riječima, biti urađen

već ove godine.

-Uovoj godini će biti završena

prošlegodinezapočetaizgrad-

nja puta odkatunaVragododo

Žarskogkatuna,gdjećebitiba-

zna stanica. Radi se o saobra-

ćajnici dužine 5,5 kilometara i

širine šest metara, izuzetno

važnoj za naš budući ski cen-

tar. Poredtoga, uovoj godini će

– takav je plan – početi radovi

na izgradnji puta odMojkovca

do katuna Vragodo (dionica

regionalnog puta do Berana).

Počeće u Podbišću i izgradnja

mosta preko Tare, dužine 200

metara. Upravo tajmost će biti

saobraćajnavezasamagistrale

doskijališta.Ovegodinećepo-

četi i radovi na izgradnji bazne

stanice. Planirana je i izgrad-

nja prve žičare. Dakle, već ove

godine radiće se maksimalno

na realizaciji ovog projekta –

rekao jeMišnić.

On ne sumnja da će ski centar

„Žarski“ brzo naći mjesto u

svijetu zimskog turizma i

opravdati ulogu lokomotive

razvoja opštine, koja mu je

davnonamijenjena.

DARPRIRODE

– Stručnjaci su godinama una-

zad rekli svoje mišljenje o na-

šem dijelu Bjelasice. Vojo To-

mić, čovjekkoji jeprojektovao i

gradio veći broj ski centara,

pored ostalih i olimpijsku Bje-

lašnicu, zatim Boris Strel, Bo-

jan Križaj i mnogi dugi, nakon

što su obišli Bjelasicu zaključili

su da njeni tereni pripadaju

svjetskom vrhu. Križaj je, reci-

mo, rekao da to što ima Bjelasi-

canemačitavaSlovenija,alinas

i upozorio da je put od izuzet-

nih terena do ski centra duga-

čakidazahtijevapunorada.Mi

naplaniniimamo15kilometara

staza kojima ne treba nikakva

intervencija građevinskih ma-

šina. To su livade sa 180 dana

pod snijegom čija je prosječna

visinaoko150centimetara.Pri-

roda je, dakle, dala sve što je

mogla, sada smomi na potezu i

ne sumnjamda ćemo uspješno

iskoristiti taj dar. Ubijeđen sam

da će se ski centar, nakon što se

završi ovo što je planirano, ubr-

zano širiti. Investitori to neće

propustiti – zaključio je Miš-

nić.

RankoĆETKOVIĆ

PODGORICA

– Nevrijeme i južni vjetar podigli

su preksinoć ogromne talase koji su ,,proguta-

li“ restoran Amida Adžiahmetovića u Perazića

dolu, a na sreću tada nikog nije bilo u objektu.

Adžiahmetović je ispričao za Pobjedu da je

njegov objekat imao oko 50 kvadrata, te da je

na tommjestu ostao samo pijesak. Restoran je,

kako je pojasnio, bio izgrađen od drveta, rigip-

sa, keramike…

- Ogromna je šteta pričinjena. Nestala je i kom-

plet kuhinja sa svim elementima. Tu je bila veli-

ka terasa. Sve su to ponijeli talasi - kazao je on.

Kada je, kako se prisjeća, čuo da je počelo veli-

ko nevrijeme zaputio se prema svom restora-

nu, ali ništa nije mogao da učini. Istakao je da je

zato nevrijeme posmatrao sa jedne stijene.

- Nikada tolike talase nijesam vidio u životu.

Plovio sam i putovao, ali ovo nikada nijesam

vidio. To je otvorenomore i jugo je bio veliki.

Ogromne stijene su, takođe, izbačene na plažu.

Ponijelo je i plažu. Tu više nema pijeska - ista-

kao je on.

Adžiahmetović će, kako je najavio, zbog sruše-

nog restorana tražiti pomoć od Morskog dobra

i od komisije koja se bavi procjenom štete koje

su nastale zbog vremenskih nepogoda.

N. Đ.

RankoMišnić, prvi čovjekMojkovca, o realizaciji „projekta budućnosti“ opštine

Projekat, već započet, realizovaće

se u dvije faze, biće završen 2022.

godine, a nansiraće ga država.

Žičara stiže ove godine, kažeMišnić

Izgradnja ski centra

ćekoštati više

od27milionaeura

Investitori tražemjestozahotel

Mojkovčani su 25 godina pričali o potencijalima Bjelasice i ski centru,

ali investitori nijesu reagovali sve dok Vlada Crne Gore prošle godine,

konkretnimpočetkom radova, nije stala iza tog projekta.

– Odluka Vlade da maksimalno podrži izgradnju našeg ski cen-

tra pokazala se kao pravi magnet za investitore. U posljednje

vrijeme nekoliko njih pokazalo je želju da gradi hotele u

Mojkovcu, a takvi sadržaji se, vezano za projekat ski centra,

podrazumijevaju. Ima tu ozbiljnih investitora, što nas raduje.

U ovom trenutku ne mogu da govorim ko se sve interesuje

za izgradnju hotela, ali mogu da obećam investitorima da

ćemo učiniti sve što je do nas kako bismo im izašli u susret,

prvenstveno kroz određivanje adekvatnih lokacija, što je za

svaki hotel presudno – rekao je Mišnić.

Nevrijeme pričinilo veliku štetu u Perazića dolu

Talasi „progutali“ restoran

Moreodnijelo

sve što semoglo

odnijeti

„Žarski“ čekaovakvusliku