Previous Page  15 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 48 Next Page
Page Background

15

Pobjeda

Subota, 17. mart 2018.

Svijet

NESREĆAUMAJAMIJU:

Pješački most pao na prometnu saobraćajnicu

Konstrukcija izgrađena

za šest sati palanakon

šest dana i ubila šestoro

MAJAMI

Najmanje šest

osobapoginulo jeprilikom

rušenja950 tona teškog

pješačkogmostauMaja-

miju, koji jepaona jednu

odnaprometnijih saobra-

ćajnicauFloridi na jugu

SAD.

Vlasti Floride saopštili suda

rade na identifikaciji žrtava.

Most je, inače, izgrađen

prethodne subote za samo

šest sati relativnonovom, ali

popularnommetodom, pre-

nio je NBC njuz. Metoda se

zove „ubrzana konstrukcija

mosta“, a nastala je na Me-

đunarodnom univerzitetu

Floride početkom 2010. go-

dine.

Rojters prenosi da su psi tra-

gači poslati da u ruševinama

mosta, među ogromnim ko-

madima betona i isprepleta-

nog metala, uoče znakove ži-

vota ako ihuopšte ima.

Navodi se da je barem osam

vozila ostalo ispod ruševina,

dok je najmanje 10 osoba pre-

bačenoubolnicu.

Prema navodima očevidaca,

vozila su se zaustavila pred

semaforomučetvrtakuranim

popodnevnim satima, kada je

most nad njima počeo da se

urušava.

-Probijamosekrozgomilušu-

ta pokušavajući da bušimo ru-

pe kako bismo nešto uopšte

mogli da vidimo - rekao je no-

vinarima šef vatrogasne služ-

be okruga Majami Dejd Pol

Istopijan.

AP prenosi da su lokalne i fe-

deralnevlasti započele istragu

zbog čega je popustila kon-

strukcija mosta postavljena

prije pet dana.

Vrijednost mosta, koji pove-

zuje naselje Svitvoter sa kam-

pusom Međunarodnog uni-

verzitetauMajamiju i trebalo

je zvanično da bude otvoren

2019. godine, iznosila je 14,2

miliona dolara.

Inače, most je dizajniran da

izdržiuraganpetekategorije i

da traje 100godina.

CBCprenosi da sudvije firme

zadužene za izgradnjumosta

u prošlosti bile kritikovane

zbog nebezbjednih izvođač-

kihpraksi.

LJUBLJANA

Slovenija je

predalapismoEvropskoj ko-

misiji saprijedlogompokre-

tanja tužbeprotivHrvatske

zbognepoštovanja arbitraž-

neodlukeogranici. Preda-

jomtogpisma formalnobi

trebalodapočne rokod tri

mjesecaukojembiKomisija

trebaloda se izjasni hoće li

samadapreuzmeovaj slučaj,

navodeSTA iHina.

Slovenačka vlada je u srijedu,

na posljednjoj redovnoj sjed-

nici prije ostavke premijera

MiraCerara,prihvatilasadržaj

Slovenija predala Briselu pismo sa prijedlogom tužbe protiv Hrvatske

Arbitražni spor stigao

i doEvropskekomisije

NJUJORK

NaVolstritu jeu

četvrtakStandardendPur

500 indeks skliznuočetvrti

danzaredomjer supolitički

problemi predsjednikaSAD

DonaldaTrampa zasjenili

dobrepokazatelje iz američ-

ke ekonomije, prenose ame-

ričkimediji.

DauDžons ojačao je 115 bodo-

va ili 0,47 %, na 24.873 boda,

dok je Standard end Pur 500

skliznuo 0,08 %, na 2.747 bo-

dova, a Nasdak indeks 0,20%,

na 7.481 bod.

Na početku jučerašnjeg trgo-

vanja svi su indeksi bili upozi-

tivnompodručju jer su ulaga-

če ohrabrili dobri pokazatelji

iz američke ekonomije.

Objavljeno je kako je broj za-

htjeva za pomoć nezaposleni-

ma prošle nedjelje pao, što

ukazuje na jačanje američkog

tržišta rada.

Adanajvećasvetskaekonomi-

ja idaljestabilnorastepokaza-

li su izveštaji o industrijskoj

proizvodnji ogranaka američ-

ke centralne banke Feda u

Njujorku i Filadelfiji.

Pozitivno je na tržište uticala i

izjava Pitera Navara, glavnog

savjetnika Bijele kuće za me-

đunarodnu trgovinu, koji je u

intervjuu televizijskoj stanici

CNBCkazao da Trampov čvr-

sti stav prema globalnoj trgo-

vini, uključujući carine na

uvoz metala, ne mora nužno

izazvati protivmjere.

Tržište jedanimabilopodpri-

tiskom zbog strahova ulagača

od protivmjera i trgovinskih

ratova, nakonšto jeTrampne-

davno uveo carine na čelik i

aluminijum te najavio nove

carine na uvoz nekih kineskih

proizvoda uSAD.

Trampove odluke negativno uticale na ekonomiju

StandardendPur

500skliznuočetvrti

danzaredom

pisma i obavezala se na podi-

zanje tužbe protiv Hrvatske

pred Evropskim sudomako to

ne učini Evropska komisija i

akoHrvatskabudeidaljeodla-

gala primjenu arbitražne od-

luke.

Sadržaj pisma za sada je pod

oznakomtajnosti.

Navodi se da, prema do sada

poznatim informacijama, pi-

smo sadrži opise konkretnih

primjera kršenja evropskog

prava, zbog hrvatskog nepri-

znavanja arbitražne odluke o

razgraničenju dvije države, a

time se u njemu nalaze i svi

elementi tužbe.

Prema nezvaničnim informa-

cijama,upismujevišeodstoti-

nu stranicamaterijala.

Navodi se da će, nakon što pri-

mi pismo, Evropska komisija

imati tri mjeseca za odgovor i

odluku o tome hoće li pokre-

nuti postupakprotivHrvatske

i preuzeti ovaj slučaj u svoje

ruke.

Ako se to ne dogodi, Slovenija

će sama nastaviti sa radnjama

pokretanja tužbe. Evropska

komisija potvrdila je da je pri-

mila slovenačkopismo i dana-

mjerava da ga prouči.

U međuvremenu, Hrvatsko

ministarstvo spoljnih i evrop-

skih poslova saopštilo je da

Slovenija nema ni osnov ni ra-

zlog za pokretanje postupka

protiv Hrvatske pred Sudom

EU.

- SmatramodaSlovenijanema

ni osnova ni razloga za pokre-

tanje bilo kakvog postupka

protiv Hrvatske pred Sudom

EU, zbog navodne povrede

prava EU. Kao što je već ranije

unekolikonavrata rečeno,Hr-

vatska će znati na to da odgo-

vori, saopšteno je iz tog mini-

starstva.

MOSKVA

URusiji seune-

djeljuodržavajupredsjed-

nički izbori, nakojima se

nadmećeosamkandidata, a

ubjedljivonajveće izglede za

pobjedu ima aktuelni pred-

sjednikVladimirPutin. Pre-

ma anketama, onuživapo-

drškuoko80odstograđana,

štobimu lakomoglodonijeti

još jedan šestogodišnjiman-

dat.

Putin, koji je prvi put izabran

za predsjednika 2000. godine,

u ovogodišnjoj trci za najvišu

državnu funkciju učestvuje

kao nezavisni kandidat. Gra-

đane je pozvao da izađu na bi-

rališta kako bi se uzelo u obzir

mišljenjesvakogodnjihudefi-

nisanju budućnosti zemlje,

prenosi Tas.

-Odvoljenaroda i volje svakog

građanina Rusije zavisi koji

put će naša zemlja izabrati, a

od toga zavisi i budućnost Ru-

sije inašedjece-poručio jePu-

Rusi u nedjelju biraju predsjednika, izbore prati 150 stranih posmatrača

Putinubjedljivi favorit naroda

tinu televizijskomobraćanju.

Istakao je i kako suRusi uvijek

sami odlučivali o svojoj sudbi-

ni,premasvojojsavjestiiizlju-

bavi prema istini, pravdi i

otadžbini.

Među ostalimpredsjedničkim

kandidatima su lider Liberal-

ne demokratske partije Rusije

Vladimir Žirinovski, bizni-

smen Pavel Grudinin, suosni-

vač stranke Jabloko Grigorij

Javlinski, lider Partije rasta i

privredni ombudsman Boris

Titov, čelnik strankeRuski op-

štenarodni savez Sergej Babu-

rin, TV voditeljka i politička

aktivistkinja Ksenija Sobčak,

koju je nominovalaGrađanska

inicijativa, kao i liderKomuni-

staRusijeMaksimSuraikin.

Ankete pokazuju da je Putin

(65) u ogromnomvođstvu nad

ostalim kandidatima, što mu

gotovozasigurnogarantujere-

izbor na čelo zemlje.

-Toćeznačitida jePutinskoro

četvrt vijeka na vlasti, što je

prilično dugovječan mandat

među liderima Kremlja, ima-

jući u vidu da je duže od njega

do sada vladao samo Josif Sta-

ljin - navodi britanska agenci-

ja.

Glasanje će početi u subotu u

20 sati po griničkom vremenu

na krajnjem istoku Ruske Fe-

deracije,odnosnouosamsatiu

nedjelju po lokalnom vreme-

nu.

Obuhvatiće 11 vremenskih zo-

na, pri čemu će birališta u bal-

tičkoj enklavi Kalinjingradu

biti zatvorena u nedjelju u 19

sati po griničkomvremenu.

Izbore će, kako je najavljeno,

od 13.200 novinara pratiti i

400 stranih medija, navodi

Tas. Glasanje će posmatrati

šest međuparlamentarnih or-

ganizacija i oko 150 međuna-

rodnihposmatrača.

Najmanje osampovrijeđenih u gruzijskom

ski-centru

Žičaranaprasno

udvostručilabrzinu

TBILISI

Najmanje osam

osoba je povrijeđeno, od kojih

dvije ozbiljno, kada je žičara u

gruzijskom ski-centru Gudauri

naprasno udvostručila brzinu,

zbog čega sumnogi skijaši

koji su se u tom trenutku nala-

zili na žičari popadali sa nje.

Među ozbiljno povrijeđenim

osobama je i jedna trudna

Šveđanka, koja je zadobila

povrede vrata i koja je zbri-

nuta u lokalnoj bolnici. Druga

ozbiljno povrijeđena osoba

zadobila je povrede glave, pre-

nosi britanski Dejli mejl.

Gruzijski ministar zdravlja

rekao je da će se povrijeđeni

prebaciti u bolnicu u Tbilisiju

radi daljeg liječenja.

Kako se navodi, pravi razlog

incidenta još nije utvrđen,

ali se spekuliše da bi uzrok

mogao biti problem sa struj-

nimnaponom ili kočnicama.

Gruzijski zvaničnici su saopštili

da su stupili u kontakt sa kom-

panijom koja je napravila žiča-

ru, kako bi istražili uzrok nez-

gode, javlja Džordžija tudej.

Posljednjih godina raste

popularnost skijališta u Gru-

ziji, a veliki broj turista dolazi

da provede zimski odmor u

toj zemlji po relativno niskim

cijenama.

Priredile:

Đ. ĆORIĆ J. ĐURIŠIĆ

VladimirPutin

Mostsmrskaoauta

na saobraćajnici