Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 17. mart 2018.

Hronika

Saobraćajna nezgoda kod Danilovgrada

Petoropovrijeđeno

kodTomaševića

DANILOVGRAD

Dvijeosobe teže supovrijeđeneu

udesukoji sedogodio sinoćkodDanilovgradaumjestu

Tomaševići, dok su tri osobeprošle sa lakšimpovredama.

DirektorUrgentnog centraNerminAbdić kazao je za Pobje-

du da su primljena dva muškarca sa težim povredama i da

jedan ima povrede grudnog koša, a drugi glave i smješteni su

na odjeljene hirurgije.

C.H.

BAR

–Barskapolicije juče

je, sprovodeći aktivnosti na

kontroli bezbjednosno inte-

resantnihosoba i njimabli-

skih lica, pretreslaosamlo-

kacija i oduzelaoružje i

municiju.

Kontrolisane su lokacije koje

koristeH.D.(21),N.D(24),B.D.

(25), R. A. (22), N. K. (25), I. M.

(23) D. B. (29) i M. P. (34). Prili-

kom pretresa oduzet je pištolj

„M57“ sa dva okvira i puška

M48 kalibra 7,9milimetara i 30

komadamunicije kalibra 7,62.

Kako je Pobjedi nezvanično

saopšteno osobe koje su kon-

trolisane povezane su sa Ala-

nomKožarom, kojipremaevi-

denciji bezbjednosnih službi

slovi za vođu jednog barskog

kriminalnog klana.

Pronađeno oružje i municija

biće upućeno u Forenzički

centar radi vještačenja.

O događaju je obaviješten tu-

žilac koji će se nakon vješta-

čenja izjasniti o kvalifikaciji

djela.

C.H.

Pretreseni sumnjivi,

oduzeti oružje imunicija

BAR:

Kontrolisano osam lokacija

Policija traga za osobomkoja je aktivirala eksplozivnu napravu ispod sta

Bombomnao

radnjuporodic

PODGORICA

–Nepoznata

osobaupetakujutrooko

4:30 sati aktivirala je ek-

splozivnunapravuveće ra-

zornemoći ispredoptičar-

ske radnje „Oko“na

stadionu„Budućnost“u

centruPodgorice.

Od siline eksplozije pričinje-

na jevećamaterijalnaštetana

ovoj radnji, kao i na okolnim

lokalima.

Prema Centralnom registru

privrednih subjekata, vlasnik

radnje „Oko“ je NatašaMilo-

šević, a izvršna direktorica

MarijaMilošević.

Kako nam je nezvanično sa-

opšteno u policiji, vlasnice

radnje sumajka i snahaMari-

jaMiloševića, zakojimpolici-

ja traga zbog ubistva Cetinja-

nina Radomira Đuričkovića,

koji je bio član „škaljarskog“

klana.

Prema izvorima izCentrabe-

zbjednosti Podgorica, Milo-

šević je blizak suprotstavlje-

nom klanu– „kavačanima“.

Đuričković je ubijen oko

ponoći između 10. i 11.

oktobra 2016. godine na

Cetinju, kada je na njega iz

au t omob i l a u pok re t u

ispaljen rafalmetaka.

Milošević, bivši talentovani

karatista Budućnosti, od ra-

nije jepoznat policiji. Prije 16

godina uhapšen je zbog ubi-

stva Podgoričanina Andrije

Mijovića (24) u Budvi, na še-

talištu koje je bilo puno turi-

sta. Tada je i teško ranio su-

g r ađan i na A l ek s and r a

Bokana.

Milošević jeproveošestgodi-

nauzatvoruzbogubistvaAn-

drije Mijovića 29. juna 2002.

uBudvi.

Prije tri godine, kako je pisala

Pobjeda, jebioosumnjičenda

je sa još tri za sada nepoznate

osobe oteo i mučio dvojicu

švedskihdržavljanaunamje-

ri da od njih iznudi 250.000

Odsinilneeksplozijepričinjenavelika šteta