Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 15. mart 2018.

Hronika

PODGORICA

Prevodilac

LjiljaNikač juče jeupodgo-

ričkomVišemsudu, na suđe-

njuoptuženima zapokušaj

terorizma, kazalada je sa

AnanijemNikićemradilau

crnogorskoj kompaniji ,,Ga-

slineMontenegro“ukojoj je

Nikićbiovozač izvršnogdi-

rektoraRajkaBobota.

Istakla je da Nikić u toj firmi

nije radio kao prevodilac i da

joj je prilikom posljednjeg vi-

đenja 2015. godine rekao „da

živi na rubu egzistencije“.

VEZE

Glavni specijalni tužilac Mili-

voje Katnić ukazao je da je

svjedočenjemNikač potvrđe-

na teza tužilaštva da Ananije

Nikić nije radio na prevodilač-

kimposlovima, već da se radi o

agentu ruske službeFSB.

– Specijalno državno tužilaš-

tvo jekrozoptužnicunaveloda

jetoagent-rezidentruskesluž-

be FSB-a i da je on kao takav

služio za aktivnosti. Svjedoki-

nja je potvrdila da on nije pre-

vodilac, što smo željeli da do-

kažemo–kazao jeKatnić.

Postupak protiv Ananija Niki-

ća je odvojen jer je nedostupan

crnogorskimvlastima. Nikić je

u Rusiji dobio politički azil uz

obavezno javljanje njihovim

vlastima.NaoptužniciTužilaš-

tva je 14 osoba zbog osnovane

sumnjedasunadanparlamen-

tarnih izbora 16. oktobra 2016.

godine pripremali više terori-

stičkih napada kako bi trajno

destabilizovali Crnu Goru i

spriječili ulazakuNATO.

SvjedokinjaNikač juče je, pred

sutkinjom Suzanom Mugo-

šom, ustvrdila da je Ananija

Nikića posljednji put vidjela

2015. godine i da joj je tada sa-

opštioda se nalazi u teškojma-

terijalnoj situaciji.

-Rekaomi je da teško živi, da je

svu imovinu dao na prodaju.

Bio jeoronuo. Tada samsazna-

la i da je obolio od dijabetesa –

kazala jeNikač.

ANGAŽOVANJE

Ona je navela da jeNikića upo-

znala u firmi ,,Gasline Monte-

negro“ukojojjeradilakaopre-

vodilac ruskog jezika od 2009.

do 2012. godine, dok je on bio

angažovan na poslu ličnog vo-

zača direktora firme.

– Ono što znam o njemu mi je

lično govorio: da je živio uMa-

kedoniji, da tamo ima dva bra-

ta. Radio je na Kosovu sa

KFOR-omsa ruskimsnagama.

Nikić je kazao da je na Kosovu

zaRuse obavljaoposao vešera-

ja i pranja. Dok smo bili zajed-

no u firmi, Nikić nije nikada

prevodio.Nakonpolagodine je

izgubioposao. Poslije toga smo

bili ukontaktu–kazala je ona.

Svjedokinja je pojasnila da je

Nikić dobio otkaz u firmi zato

što je bez direktorovog znanja

otišao na poziv vlasnika Olega

Fraeva u Moskvu da bi uzeo

platu za njega i izvjesnuMari-

nu.

– Dok je radio u firmi Nikić je

imaoredovnuplatu i plaćente-

lefon.Dobiojeotkazjerjeizne-

vjerio direktora, otišao je da

uzme plate koje mu nijesu bile

isplaćene –kazala je ona.

Odbrana jeocijeniladase iskaz

svjedokinjeNikačneodnosina

predmet postupka – jer je pro-

tivNikića postupak odvojen.

Advokat Miroje Jovanović re-

kao je da je Nikač svjedočila o

Nikiću,čijijepostupakrazdvo-

jen.

– Ovaj svjedok je bio predlo-

žen, paslučajnoostavljenuop-

tužnici koja je prvobitno bila

zamišljena–smatraJovanović.

Osim Nikač, juče je saslušan

Milisav Lakić, koji je ustvrdio

da je ,,reno fluence“, registar-

skih oznaka PG TE 508, kojeg

je na Vidikovcu u Beogradu

uslikao Slavko Nikić u njego-

vomvlasništvu. Njegov sinLu-

ka Lakić kazao je da ponekad

koristi očevovozilo. Obojica su

kazali da ne poznaju Ananija

Nikića kojeg je, prema stavu

Tužilaštva, automobilom ,,re-

no fluence“, ali registarskih

oznaka PG CG 870, u Beograd

na sastanak sa Slavkom Niki-

ćemdovezaookrivljeniMihai-

loČađenović.

Na suđenju, koje se nastavlja

danas, planirano je da se saslu-

šaju svjedoci RajkoBobat i Bo-

žoVujošević.

B.R.

SUĐENJEZAPOKUŠAJTERORIZMA:

Saslušana Ljilja Nikač, tužilaštvo smatra da je potvrdila optužnicu

Katnić:

Ananije

Nikić jeagent FSB

PODGORICA

Apelacioni

sud 19. aprila razmatraće

presudukojomjeRufinVu-

jovićosuđenna40godina

zatvora, aRenatoBerišić i

AnelaKoljenovićnapo20

godina zbogubistva carini-

kaupenziji ŽelimiraBoka-

na.

Presuduje3. novembraprošle

godine izrekao sudija Vladi-

mirNovović.

Carinik u penziji Želimir Bo-

kanubijenjeunoći između15.

i 16. marta 2015. godine u svo-

joj kući u Baru, a tijelo je dva

dana kasnije pronašao njegov

sin.

Premanavodimaprvostepene

odluke, sud je odbacio odbra-

ne okrivljenih koje je cijenio

da su sračunate na izbjegava-

nje krivično-pravne odgovor-

nosti.

Sud nije prihvatio tvrdnju od-

brane da je Vujović u nužnoj

odbrani ubioBokana.

Vujovićjetvrdiodasu„repeti-

ranju pištolja prethodile broj-

ne uvrede i prijetnje koje je

Bokanprvouputiookrivljenoj

Aneli Koljenović, a potom i

njemu“.

Međutim, sudnijepovjerovao

uVujovićevu verzijuda je nož

naBokanapotegaousamood-

brani jer jenavodnoznaoda je

tojedininačindaudatommo-

mentu spasi svoj, ali istovre-

meno i živote Anele Koljeno-

vić i RenataBerišića.

Sud nije prihvatio ni stav bra-

nioca Anele Koljenović i Re-

nata Berišića, advokataNova-

ka Ražnatovića i Hamida

Ganjole da iz dokaza koje je

ponudilo tužilaštvo ne može

seutvrditidasuuubistvuuče-

stvovali njihovi klijenti.

Sa druge strane, krivično vije-

će prihvatilo je stav tužioca

Željka Tomkovića koji u op-

tužnicinavodidasuokrivljeni

otišli u kuću Bokana s namje-

rom da ga ubiju i opljačkaju

znajući da ukući ima novac.

Istraga je pokazala da je na ti-

jelu Bokana bilo 40 ubodnih

rana koje su nanijete nožem i

oštricama flaše.

Vujović je, prema navodima

optužnice, bio organizator,

koji je nagovorio Berišića i

njegovu djevojku Anelu da

opljačkajuBokana.

B.R.

Advokat Miroje Jovanović

predložio je sudu da se

svjedok saradnik Aleksan-

dar Saša Sinđelić sasluša

samo na okolnost komu

je i pod kojimuslovima

dozvolio da napusti terito-

riju Crne Gore.

Ovaj zahtjev uslijedio

je nakon što je advokat

Dušan Radosavljević

sudsko vijeće pitao da li je

tačno da je svjedok sarad-

nik Saša Sinđelić van Crne

Gore.

– Ako je on van Crne Gore,

zašto saslušavamo svjedo-

ke – pitao je on.

Sutkinja Suzana Mugoša

odgovorila je da će sud

brinuti o tome.

Jovanović

zahtijeva

saslušanje

Sinđelića

Na prethodnom suđenju funkcioner DF-a Milu-

tin Đukanović je na pitanje tužioca ko je Ananije

Nikić kazao da je to čovjek koji je pomogao

DF-u da razbije medijsku blokadu prema

ruskimmedijima, ali da je pomogao i drugim

opozicionimpartijama SDP-u, Demosu, povezu-

jući ih sa ruskimmedijima.

Ustvrdio je da Ananije Nikić nije bio inansijer

DF-a, ali da je pomagao ovaj politički savez

kada je za nekoliko avionskih karata za članove

DF-a platio 2.795 eura.

– Ne mogu da se sjetim, ni da se izjasnim zašto

je Nikić platio kartu za putovanje Andrije Man-

dića 3. jula 2016. godine u Moskvu. Niko ne krije

ta putovanja. Gledali ste fotogra ije Mandića i

Kneževića i još funkcionera DF-a sa predstavni-

cima ruske Dume i ruske države gdje je Ananije

Nikić bio prevodilac – kazao je Đukanović.

Na jučerašnjem ročištu je i specijalni tužilac

Saša Čađenović, nakon svjedočenja Nikač,

konstatovao da nijesu poznati izvori novca,

ukoliko je zaista Ananije Nikić vlastitimnovcem

kupovao avionske karte za funkcionere DF-a u

vrijednosti od skoro 3.000 eura.

Odakleparezakupovinuavionskih

karatazačlanoveDemokratskogfronta?

Specijalno

državno

tužilaštvo je

kroz optužnicu

navelo da je to

agent-rezident

ruske službe

FSB-a i da je on

kao takav služio

za aktivnosti.

Svjedokinja je

potvrdila da on

nije prevodilac,

što smo željeli

da dokažemo –

kazao je glavni

specijalni tužilac

TužilacMilivojeKatnić i

SašaČađenović

Saslušan osumnjičeni za pokušaj ubistva

VeselinuVatraljevu

pritvor do30dana

PODGORICA–

Veselinu Vatraljevu (33) iz Podgorice određen je

pritvor do 30 dana zbog sumnje da je u ponedjeljak veče u svom

stanu pokušao da ubije sugrađanina Dejana Uskokovića.

Iz Uprave policije ranije je saopšteno da su obaviješteni da je u

Hitnu pomoć dovedena osoba sa povredama od nasilja.

Uskoković je prevezen u Urgentni blok gdje sumu konstatovane

povrede grudnog koša i više razderotina na glavi.

Nakon povređivanja Uskokovića, inspektori su u dijelu grada

Preko Morače legitimisali Vatraljeva kod kojeg su pretresom

pronašli nož koji se, kako se sumnja, koristio prilikom izvršenja

krivičnog djela.

- Na osnovu kriminalističke obrade sumnja se da je V. V. u svom

stanu u Podgorici, nakon kraćeg verbalnog i izičkog kon likta, D.

U. nožemnanio ubodnu ranu u predjelu grudnog koša – kazali su

iz policije.

M. L.

Zavodza izvršenjekrivičnihsankcija

Zakazano razmatranje presude osuđenima za ubistvo Želimira Bokana

Vujović i pomagači 19. aprila

predApelacionimsudom

SaprivođenjaVujovića

AnanijeNikić