Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 15. mart 2018.

Hronika

PODGORICA

–Predsjednik

Višeg sudaBoris Savić juče

jeodbioprijedlog advokata

VladimiraMarinkovada se

objedinepostupci protiv

bivšeg funkcioneraDPS-a

SvetozaraMarovića i njego-

vog sinaMiloša. Tužilaštvo

zahtijeva trajnooduzimanje

imovineporodiciMarović

zbog sumnjedanije stečena

na zakonit način.

Sudija Savić smatra da u ovoj

fazi postupka takav prijedlog

nije cjelishodan.

Sa druge strane, vijeće je pri-

hvatilo niz prijedloga odbrane

za izvođenje pisanih dokaza, a

na sljedećempretresu iskaz će

u svojstvu svjedoka dati Petar

Franeta, Petar Miloš, Ivo Ar-

menko, Nada Marović i Dra-

ganSekulić.

Specijalna tužiteljka Lidija

Vukčević usprotivila se pred-

loženim dokazima koji se od-

nosenaostvareneprihodeMi-

loševih roditelja, Svetozara i

Đorđine jer, kako ističe, nevidi

vezuizmeđunjihoveimovinei

imovine koju prema stavu

SDT-a treba oduzeti Milošu

Maroviću.

–Tipisanidokaziseodnosena

imovinu, prihode, Svetozara, a

nenjegovogsina–kazala je tu-

žiteljkaVukčević.

Međutim, sud će na narednim

pretresima izvesti predložene

dokaze: šest izvoda iz Prve

banke Darka Predragovića,

koji će takođe biti saslušan, ra-

čunFranetagradnje, dopisAD

Barska plovidba, dopis Ja-

dranskog sajma, dopis Skup-

štine, prijavu za utvrđivanje

staža i osiguranja, platne liste

Đurđine Marović iz Uprave

carina u periodu 2003 – 2006.

godine.

Sud će u nastavku postupka

utvrditi i koliko su iznosile

dnevnice SvetozaraMarovića

za službena putovanja.

TužiteljkaSpecijalnogdržav-

nog tužilaštva Lidija Vukče-

vić saopštila je ranije da je

Tužilaštvopribavilodokazeo

ilegalnom porijeklu imovine

optuženih i da traži trajno

oduzimanje.

Kao spornu imovinuVukčević

je navela zemljište, stan od 193

metra kvadratna koji pripada

Milošu, stambeno-poslovnu

imovinu u vlasništvu Tamare,

stan u Budvi, poslovni prostor

od 40metara kvadratnih, stan

od 121 metar kvadratni i gara-

žuod 18 kvadrata.

Tužiteljka je dodala da su ana-

lizirali prihode Svetozara,Mi-

loša i njegove suprugeTamare

od 2006. do 2014. godine. Ti-

me je, kako se navodi, zaklju-

čeno da za imovinsku korist

kojusustekli nepostoji porije-

klo.

Sljedeći pretres zakazan je za

30.mart.

B.R.

Svetozar iMilošMarović

Sudija odbio da spoji postupke protiv SvetozaraMarovića i njegovog sinaMiloša

Vukčević: Sakupili smodokaze

da je imovina stečenanezakonito

Vijeće je prihvatilo niz prijedloga odbrane

za izvođenje pisanih dokaza, a na

sljedećempretresu iskaz će u svojstvu

svjedoka dati Petar Franeta, Petar Miloš, Ivo

Armenko, NadaMarović i Dragan Sekulić

PODGORICA

–Nadiskoteku

„Bigl“uPodgoriciusrijedu

ujutrooko4.30sati bačena je

eksplozivnanapravavećera-

zornemoći odkoje jepriči-

njenamaterijalnaštetana

ulaznimvratimaobjekta.U

eksplozijinikonijepovrije-

đen.

Policijajeobavilauviđaj,skinula

snimke sa nadzornih kamera

obližnjih objekata, na osnovu

kojihćepokušatidautvrdiiden-

titet osumnjičenih za ovaj na-

pad. Vlasnik diskoteke „Bigl“

Miodrag Kruščić kazao je za

Pobjedu da je na ulaznimvrati-

ma objekta pričinjena manja

materijalna šteta.

–Upitanjususamo stakla, ništa

unutra nije uništeno - kazao je

Kruščić.

On je potvrdio da su snimci sa

kameradostavljeni policiji.

–Jednakamera,kojasnimaulaz

objekta, ne radi mjesec i po, ali

sveostalesuufunkciji–kazaoje

Kruščić.

On je naveo da mu nije poznat

motiv napada i da vjeruje da će

policijaotkriti počinioce.

Kako nam je nezvanično saop-

šteno iz Centra bezbjednosti

Podgorica, osnovano se sumnja

da iza napada stoji jedna krimi-

nalnagrupa. Isti izvor tvrdi da je

vlasnik ove diskoteke u policiji

označenkaobezbjednosnointe-

resantna osoba, bliska „škaljar-

skomklanu“.

Protekle godine ova diskoteka

više puta je bila ispražnjena

zbogdojavaolažnimbombama.

Policija je rasvijetlila samo jed-

nudojavuzakojujeosumnjičen

Novljanin Vladimir Roganović,

za kojeg policija tvrdi da pripa-

da suprotstavljenomklanu ,,ka-

vačanima“.

A.G.

Bombomna „Bigl“

Podgoričkoj diskoteci pričinjena šteta aktiviranjemeksplozivne naprave

PODGORICA

–Aleksandar

Kekovićosuđen jena godinu

zatvora jer je 13. februara

2015. godinebacioeksplo-

zivnunapravuudvorište

BožidaraČolevićauZagori-

ču.

Presudu je donijela sutkinja

Osnovnog suda Larisa Mijuš-

ković-Stamatović.

Keković se na ranijempretre-

su branio ćutanjem i odgova-

rao je samona pitanja advoka-

ta.

Njemu se na teret stavljalo da

jepočiniokrivičnodjelo izazi-

vanje opšte opasnosti.

Prema navodima optužnog

prijedloga, Keković se teretio

da je sa više nepoznatih osoba

doveo u opasnost živote ljudi i

imovinučijavrijednost jeveća

od20.000 eura.

- Sumnja seda jeKekovićado-

vezla nepoznata osoba moto-

rom ,,pjađo“ ispred porodične

kuće Čolevića u Danilovgrad-

skoj ulici u Zagoriču, nakon

čega je postavio bombu ispod

automobila ,,folksvagen polo“

i aktivirao je. Od eksplozije je

vozilo potpuno uništeno, po-

rodična kuća i okolne - piše u

optužnomprijedlogu.

M.L.

SaprivođenjaKekovića

Presuda optuženomza izazivanje opšte opasnosti

Kekovićugodinu

zbogbombaškog

napadauZagoriču

NIKŠIĆ

– Protiv Nikšićana P. S. (35) i G. P. (46) podnijete su krivič-

ne prijave jer su uhvaćeni u krivolovu na Slanom jezeru.

Od njih je oduzet čamac i oprema za izlov ribe.

S. D.

Nikšićani uhvaćeni u

krivolovunaSlanomjezeru

PODGORICA

–Policija jeuponedjeljaknaStaromaerodro-

muuvozilu ,,ladaniva“pronašla90kilograma skanka.

Kako su saopštili iz policije, rade na identifikovanju osobe koja

je upravljala vozilom.

- Službenici Odsjeka za borbuprotiv droga su 12. marta u večer-

njimsatima,unaseljuStariaerodrom,pronašlinapuštenovozilo

„lada niva“ pljevaljskih registarskih oznaka, u kojemje primije-

ćeno više džakova - piše u saopštenju.

Pretresomsu zaplijenjena četiri veća pvc džaka i putna torba sa

90kilograma skanka.

Droga je upućena uForenzički centar radi vještačenja.

C.H.

ROŽAJE

–Rožajskapolicija

rasvijetlila ječetiri krađeza

kojesesumnjada jepočinilo

petmaloljetnika, saopšteno je

izpolicije.

Četiri osobeuvrijeme izvršenja

krivičnih djela nijesu imale 14

godina i nijesu krivično odgo-

vorne.

-H.H.(14)izRožajainjegovsu-

građaninK. R. koji u vrijeme iz-

vršenja krivičnog djela nije

imao 14 godina i nije krivično

odgovoran, 8. novembra prošle

godine iz prenoćišta DOO „Wa-

hels“, iz sobe su ukrali telefon

„samsungA5“i40euravlasnika

L. Š. -pišeusaopštenju.

Dodaju da je rožajska policija

rasvijetlila krivično djelo teška

krađa počinjeno 6. decembra

prošlegodine.

- Sumnja se da su iz prenoćišta

„Wahels“K. R. iD. E., koji nijesu

tada bili krivično odgovorni,

ukrali dva led televizora „tele-

funker“-saopštenojeizpolicije.

Policija je rasvijetlila i krivično

djelo od 30. januara kada je iz

prenoćišta „Wahels“ ukraden

televizor „telefunker“, 240kon-

vertibilnihmaraka i 50eura.

– Sumnja se da su ovo krivično

djelo počinili K. R. i D. E. koji u

momentu izvršenja krivičnog

djela nijesu napunili 14 godina.

Takođe, rasvijetljeno je i krivič-

nodjeloteškakrađakojajepoči-

njena26.februara.Sumnjaseda

suovokrivičnodjelopočiniliH.

H.(14),K.R.kaoiF.I.iA.I.kojiu

momentu izvršenjanijesu imali

14 godina. Oni su od I.M. ukrali

120eura-objasnilisuizpolicije.

O događaju je obaviješten tuži-

laczamaloljetnikeuOsnovnom

državnom tužilaštvu u Rožaja-

ma.

C.H.

Rasvijetljene četiri

krađe u Rožajama

Maloljetnici

krali telefone,

televizore,

novac

Policija radi na identi kovanju osobe koja je

upravljala „ladomnivom“ na Staromaerodromu

Uvozilupronađeno

90kilograma skanka

Zaplijenjenadroga

PODGORICA

– Osamnaestogodišnji A. K. sinoć je oko 23 sata

podlegao povredama od posljedica saobraćajnog udesa koji

se dogodio na Starom aerodromu, na kružnom toku kod Lukoil

pumpe.

Mladić je bio za upravljačem ,,renomegana“ ulcinjskih tablica,

kada je iz za sada neutvrđenih razloga u Ulici Josipa Broza Tita

udario u stub ulične rasvjete. A. K. je odmah prevezen u Klinički

centar, ali ljekari nijesu uspjeli da se izbore za njegov život.

Saobraćaj je bio u prekidu u oba smjera.

C. H.

Težak saobraćajni udes na Staromaerodromu

Poginuomladić

Samjestaudesa