Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Hronika

Utorak, 13. mart 2018.

Na Vraćenovićima

uhapšen osumnjičeni

za šverc droge

Odgođeno suđenje

optuženomza ubistvo

Jova Jovanovića

Nikšićanin

u rezervoaru

krioskank

Odbrana

Mitrovića

pregleda što

je snimila

kamera

Nađeno

oružje i

marihuana

Ustanudržao

heroin, kokain...

NIKŠIĆ

Tridesetsedmogo-

dišnji S. N. iz Nikšića uhapšen

je 10. marta na graničnompre-

lazu Vraćenovići, jer je policija

tokompretresa njegovog vozi-

la pronašla oko pet kilograma

skanka.

Carinici i policajci su na granič-

nomprelazu Vraćenovići, na

izlazu iz Crne Gore, kontrolisali

vozilo „pasat“ za čijimupravlja-

čem je bio S. N.

Detaljnimpregledomu

zadnjemdijelu vozila, ispod sje-

dišta, u otvoru rezervoara za

gorivo, pronađeno je 19manjih

pakovanja skanka.

Droga je poslata na vještače-

nje. Osumnjičenom se stavlja

na teret neovlašćena proi-

zvodnja, držanje i stavljanje u

promet opojnih droga.

M. L.

Zaplijenjenadroga

SaprivođenjaMitrovića

Dva pretresa u Beranama

Priveden Baranin

BERANE

Policija je u Bera-

nama pretresla dvije lokacije

i oduzela oružje, municiju i

marihuanu.

U porodičnoj kući V. Lj. (56)

nađen je gasni pištolj „blou“

F92 kalibra 9milimetara i 21

komad lovačke municije.

Protiv Beranca je podnijeta

prekršajna prijava zbog prekr-

šaja iz Zakona o oružju.

Inspektori su, kako se navodi u

saopštenju policije, kontrolisali

i bezbjednosno interesantnu

osobu B. P. (34) iz Berana.

Od njega je oduzet pištolj

„mauzer“ kalibra 7,65 milime-

tara, sedammetaka sa okvi-

rom, sedammetaka kalibra 9

milimetara, pribor za čišćenje

oružja, futrola od pištolja, džo-

int i 7,7 grama marihuane.

Oružje, municija i opojna droga

biće upućeni u Forenzički cen-

tar radi vještačenja.

C. H.

BAR

Pretresom stana Barani-

na E. M. (36) istražitelji su pro-

našli heroin, kokain i tri tablete

buprenor ina.

U saopštenju policije navodi se

da je Baraninu pretresen stan

zbog sumnje da se bavi pre-

prodajomnarkotika.

Kontrolom je pronađeno 26,2

grama heroina, pet kesica sa

kokainomod 9,05 grama, tri

tablete buprenor ina i vaga.

O tome je obaviješteno Više

državno tužilaštvo u Podgorici

koje je naložilo da se osumnji-

čeni privede uz krivičnu prija-

vu zbog sumnje da je počinio

krivično djelo neovlašćena pro-

izvodnja, držanje i stavljanje u

promet opojnih droga.

Droga je poslata na vještačenje

u Forenzički centar.

C. H.

PODGORICA

– Suđenje Marku

Mitroviću koji se tereti da je

26. septembra 2015. godine na

Paštrovačkoj gori ubio Jova

Jovanovića, juče je odgođeno

za 26. mart, kako bi se odbrana

upoznala o snimcima koji su

izuzeti sa kuće optuženog.

Vijeće Višeg suda ranije je na

zahtjev odbrane izuzelo deset

snimaka sa kamera kuće optu-

ženog Mitrovića.

Mitrović je na ranijempretresu

negirao ubistvo.

Prema navodima optužnice,

on se tereti da je 26. septembra

2015. godine na Paštrovačkoj

gori u vozilu ,,reno senik“ umi-

šljajno ubio Jovanovića ispaliv-

ši šest metaka u njega.

Mitrović je uhapšen u naselju

Podličak. Suđenje se nastavlja

12. marta.

M. L.

Na suđenju za ubistvo Borete i Zečevića u Bečićima u lokalu „Trofej“ saslušane tri osobe

Svjedok tvrdi da jeŠmanja

iznajmiogaražuuBudvi

PODGORICA

SvjedokJo-

koPopovićkazao je jučeu

Višemsududa je, 7. decem-

bra 2016. godine, namotoru

vidiodvijeosobekoje su

došle ipsred lokala „Trofej“

gdje suubijeniĐorđeBoreta

i slučajna žrtvadoktorDra-

ganZečević.

- Vidio sam da je jedna osoba

imala kacigu, a koliko se sje-

ćam, motor je bio tamne boje.

Udaljenostmotoraodlokalaje

bila možda šest metara, a pri-

mijetio sam da jedna osoba

podiže jaknu. Sve je to bilo le-

timično.Čuosampucnjavuiza

sebe, stvorila se magla od di-

ma, ništa nisam vidio. Po zvu-

ku motora mogao sam da za-

ključim da se zaustavio, a

potom nastavio - kazao je Po-

pović.

ISKAZI

Odgovarajućinapitanjespeci-

jalnog tužioca Saše Čađenovi-

ća, svjedok je naveo da ne zna

u kojem je pravcu motor oti-

šao, ali da su kasnije čuli da se

zaputiopremaBudvi.

-Pretpostavljamdaosobakoja

je pucala nije silazila sa moto-

ra. Nije mi bilo čudo što jedna

osoba podiže jaknu, jer su Be-

čići mirno mjesto i nikada se

nešto slično nije dogodilo. Po-

slije ovog događaja sve mi je

postalo sumnjivo i ovo je sra-

jedan, a ponekad imotor.

ULOGE

Prema navodima optužnice,

Rafailović i Bulatović označe-

ni su kao organizatori krimi-

nalne grupe koja je likvidirala

Boretu, dok je kao slučajna žr-

tvastradaoZečević.Tomprili-

kom ranjen je i vlasnik lokala

Ivo Stanišić.

Kao članovi ove kriminalne

organizacije koji su, prema

stavu istražitelja, pomogli iz-

vršenje ovog zločina označeni

su Ratko Vušović, Ivan Cicmil

i Šmanja.

Vušoviću i Cicmilu sudi se u

odsustvu i za njima je raspisa-

na potjernica.

Rafailović i Vušović se terete

dasudirektniizvršiociubistva

Borete i Zečevića.

Kako se navodi u optužnici,

Rafailović je prema Boreti,

Stanišiću ali i ostalim gostima

lokala „Trofej“ ispalio više hi-

taca iz automatske puške sa

motora kojim je upravljao Vu-

šović.

Likvidacijaje,kakosenavodiu

aktima Tužilaštva, planirana

pola godine.

Kako je prema planu sve bilo

obezbijeđeno za likvidaciju

Borete, Vušović i Rafailović su

7. decembra iz garaže uzeli

motor i oružje, nakon čega su

se uputili prema lokalu „Tro-

fej“ u Bečićima gdje je Boreta

ispijao kafu.

- Vušović je uzeo motocikl,

dok je Rafailović automatsku

pušku zavio u materijal kako

bi je prikrio – navodi se u op-

tužnici. Suđenje se nastavlja

19.marta.

M. L.

mota za cijelu Budvu i Bečiće

– rekao jePopović.

SvjedokIvoStanišić, koji je ra-

njen u pucnjavi, ispričao je da

su7. decembrau lokalu sjedje-

liZečević,Boreta,SloboRado-

man, JokoPopović, ZoranKa-

pa i VidoKuljača.

- U jednom trenutku čuo sam

povike ,,Ne, ne“. Krozmaglu se

sjećam motora. Tada sam

uskočiosamkrozprolazpored,

osjetio sam da sam ranjen u li-

jevu ruku. Kad sam izašao na-

polje vidio samNena i Đoleta.

Osjetio sam da mi ide krv, ne

sjećamse koliko je ljudi bilo na

motoru - ispričao je Stanišić.

Kako je kazao, rafalna paljba

trajala je i dok je on bježao u

kafić.

Svjedok Stanišić pridružio se

jučekrivičnomgonjenjuoptu-

ženih.

Osimnjihdvojice, juče je svje-

dočio i Ljubiša Baćević, koji je

optuženom Šmanji od jula

2016.dojula2017.iznajmioga-

ražno mjesto u Budvi za 600

eura, od kojih mu je prilikom

potpisivanja ugovora Šmanja

isplatio100 eura.

Baćević je kazao da je optuže-

ni Šmanja želio da zatvori to

garažnomjesto, jer je tuplani-

rao da parkira auto koji je vri-

SaprivođenjaŠmanje

Presuda dvojici sajovaca za prebijanjeMiloradaMartinovića

Grguroviću i Zejaku

pogodinu i pet

mjeseci zatvora

PODGORICA

Službenici

Specijalne antiterorističke

jediniceBoroGrgurović i

GoranZejakosuđeni suna

jedinstvenukaznuodpogo-

dinu i petmjeseci zbogpre-

bijanjaMiloradaMartinovi-

ćauoktobru2015. godine.

Istomodlukomoni su oslobo-

đeni optužbi da su uništili vo-

ziloMartinovića.

Zakrivičnadjelamučenjeina-

nošenje teških tjelesnih po-

vreda osuđeni su na godinu i

šest mjeseci, pa im je sutkinja

Nada Rabrenović izrekla je-

dinstvenu kaznu od godinu i

pet.

Rabrenović je u obrazloženju

odluke kazala da je krivica op-

tuženih utvrđena iz iskaza

Martinovića i svjedoka koji su

bili saputnici u njegovom vo-

zilu.

- Svjedoci Krkeljić i Vukotić

detaljno su opisali šta se sve

događalo. Krivica je dokazana

i na osnovu nalaza vještaka

Nemanje Radojevića - kazala

jeRabrenović.

Ona je istakla i da Grgurović i

Zejaknijesusporilidasu„uda-

rali Martinovića, ali da su bili

izazvani njegovimagresivnim

ponašanjem“.

Advokat Zdravko Begović

koji zastupa Grgurovića

i Zejaka kazao je nakon

presude da ne može

komentarisati nepravo-

snažne odluke.

- Oni su u svojim izjavama

tvrdili da su reagovali u

skladu sa zakonskom

procedurom. U završnim

riječima ja sam tvrdio

da je u rukama sudije

zaista vruć krompir, da je

pritisak javnosti doprinio

ovoj kazni. Sve ćemo znati

nakon odluke Višeg suda,

nakon žalbi, budući da su

moji branjenici za jedno

djelo oslobođeni - rekao je

Begović.

Kako je kazao, Martinović

nije identi ikovao njegove

branjenike, jer je na glav-

nompretresu tvrdio da su

po izičkim karakteristika-

ma oni apsolutno drugači-

ji od osoba koje su njemu

nanijele povrede.

Begović:

Čekamo

odluku

Višegsuda

-Sudjekaoolakšavajućuokol-

nost ocijenio to što su optuže-

niporodični ljudi, aotežavaju-

ćih nije bilo. Za krivično djelo

uništenje i oštećenje tuđe

stvari oslobođeni su krivice,

jer analizom nijesu pronađi

njihovi DNK tragovi na vozilu

- obrazložila jeRabrenović.

Zejaku i Grguroviću sudilo se

zbogsumnjedasupočinilikri-

vično djelo mučenje u sticaju

sa krivičnim djelom nanoše-

nje teških tjelesnihpovreda.

U toku postupka saslušani su

svi službenici Specijalne anti-

terorističke jedinice, koji su

tvrdili da nijesu vidjeli ko je

prebioMartinovića.

Grgurović i Zejak ranije su u

odbrani tvrdili da su radili sve

,,uskladusazakonomidanije-

su prekoračili službena ovla-

šćenja“.

M. L.

Optuženi dolazena jednood ranijih ročišta

ZdravkoBegović

ARHIVAPOBJEDE