Table of Contents Table of Contents
Previous Page  48 / 48
Information
Show Menu
Previous Page 48 / 48
Page Background

Utorak, 13. mart 2018.

16

Arena

Sportski miks

Grčka vlada do daljnjeg prekinula fudbalsko prvenstvo zbog haosa u Solunu

Gazdapištoljemnasudiju

GrčkaVladaodlučila jeda

prekine fudbalskoprven-

stvonaneodređenovrije-

menakon skandalauSolu-

nukada jevlasnikPAOK-a

IvanSavidis namečupro-

tivAEK-auletiona teren

sapištoljemupokušajuda

seobračuna sa sudijom.

Nakon sastanka premijera

Grčke Aleksisa Ciprasa i za-

mjenika ministra sporta

Jorgosa Vasilijadisa donije-

ta je odluka da se zaustavi

takmičenje.

Odlučili smo da prekinemo

šampionat ... Neće početi

ponovo, osim ako ne postoji

jasanokvir,sanovimpravili-

ma i uslovima, rekao jeVasi-

lijadis, a prenosi agencija

Rojters.

Kako je saopšteno, grčki Sa-

vez i Vlada su u stalnom

kontaktu sa UEFA i trenut-

no ne postoji mogućnost

ugrožavanja pravila miješa-

nje politike u sport.

Drugi put u samo nekoliko

godina odlučeno je da se za-

ustavi grčki šampionat, sada

jer je sudija Jorgos Kominis

morao da prekine utakmicu

uSolunuusljedupadana te-

ren nezadovoljnog Savisa

zbog poništenog gola PA-

OK-u.

Zbog dešavanja na stadionu

Tumba grčka policija izdala

je nalog za hapšenje Savidi-

sa i četiri člana njegovog

obezbjeđenja.

Scenadovoljnozastrašujuća

i svakako joj mjesto nije u

sportu, već u akcionom fil-

mu, pa je obišla planetu. Za-

to je i stao fudbal uGrčkoj, a

Savidis?Recimo jedačovjek

sa burnom ,,karijerom”.

Savidisjerođen1959.godine

u SSSR, današnjoj Gruziji i

trenutno zauzima čak 30.

mjesto na listi najbogatijih

Rusa. Vrijednost njegovog

bogatstva procjenjuje se na

oko 750 miliona dolara. Od

malena je bio problemati-

čan, sa 14godina jepobjegao

od kuće u Rostov (kasnije

bio predsjednik FK Rostov

od 2002. do 2005.) i preživ-

ljavaotakoštojedanjuuzga-

jao i prodavao duvan. Para-

lelno je i studirao, pa je

postao doktor nauka, ali mu

je duvan ostao osnovna dje-

latnost.

Zato sada njegova firma go-

dišnjeproizvodi30milijardi

cigareta, a na rast njegove

imperijeuticalojeiprijatelj-

stvo sa Vladimirom Puti-

nom. Kontroverzni vlasnik

PAOK-a imagrčkoporijeklo

i u zemlji predaka je riješio

da proširi biznis. Sada pose-

duje luku, gradske kvartove,

luksuzne djelove uz obalu,

skladište duvana, fabriku

mineralne vode, lanac luk-

suznih hotela, kao i televizi-

ju i dnevne novine... Solun-

ski klub, koji je bio u

bankrotu, kupio je 2012. go-

dine i bez problema otplatio

dug od 11miliona eura.

U Grčkoj ga gledaju sa po-

štovanjem, jer je sa ulaga-

njem u ovu državu počeo

kada je bila u najtežim tre-

nucima finansijske krize.

Ipak, očito da Savidis i te ka-

koumijedapretjeraipitanje

da li će i kako uopšte biti

sankcionisan.

R.A.

Selektor Vladimir Gojko-

vić i reprezentativci oku-

piće se unedjelju zbog

obaveze koju imaju 20.

marta protiv Srbije u

Svjetskoj ligi.

Utakmica četvrtog kola

igraće se u Podgorici, a

,,crveni“ će juriti minus od

tri gola (u Nišu Srbija slavi-

la 7:4). Derbi će preskočiti

Aleksandar Radović, inter-

nacionalac iz Hanovera,

a u tim će se, nakon što je

preskočio utakmice Kupa

Evrope u Italiji, vratiti sjajni

Uroš Čučković.

- Radović će se priključiti

na inalnom turniru Kupa

Evrope, vjerujemda će

nam se Čučković pridruži-

ti - kazao je Gojković.

Prije mjesec mediji su ga preselili u Rostov, ali Ambroš Mar-

tin, trener aktuelnog šampiona Đera, vjerovatno će se vra-

titi kući. Najbliži je opciji povratka u Španiju, dok će njegovo

mjesto u Đeru zauzeti Gabor Danji.

Španski stručnjak od 2016. godine je selektor reprezentaci-

je Rumunije.

Budućnost će sa Đerom 7. aprila u ,,Morači“ odigrati prvu

utakmicu četvrt inala Lige šampiona.

A.M.

AmbrošMartin

dalekoodRostova

Selektor očekuje dobro

izdanje vaterpolista.

- Odgovara nampobjeda

od četiri ili tri gola, pa da

pravimo gol razliku sa

Rumunijom.

A.M.

„Ajkule“

bezRadovića

Oslabljeni u Svjetskoj ligi protiv Srbije