Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 12. mart 2018.

Svijet

MOSKVA

-Ruski pred-

sjednikVladimirPutin is-

ključio je juče svakumo-

gućnost povratka

crnomorskogpoluostrva

KrimUkrajini, koji jeRusi-

japripojilaumartu2014. i

zbog čega su joj zapadne

zemljeuvele sankcije.

Televizija Rosija 1 emitovala

je juče film od oko dva sata

posvećenPutinukoji se nada

četvrtommandatu na pred-

sjedničkimizborimazakaza-

nimza 18.mart.

Na pitanje da li će Rusija jed-

nog dana biti primorana da

vrati KrimUkrajini, Putin je

odrečno odgovorio novina-

ru: ,,Da li ste izgubili pamet?

Takve okolnosti ne postoje i

neće nikada postojati“.

- Svi pokušavajuRusiji da ka-

žugdje joj jemjesto, aliRusiji

takvo mjesto ne odgovara -

rekao je ruski predsjednik u

dokumentarnom filmu ,,Pu-

tin“ novinara Andreja Kon-

dračova,kojivodinjegovpre-

dizborni tim.

Kondračov je u filmu pitao

Putinadaliruskipredsjednik

zna da oprosti. Kratko je od-

govorio ,,da“ i dodao: ,,Osim

izdaju“.

Ufilmu se pojavljujuPutino-

vi saradnici i prijatelji, kao

što je njegov drug iz djetinj-

stva, violinista Sergej Roldu-

gin i bivši njemački kancelar

GerhardŠreder.

Putin za kojeg će, prema an-

ketama, glasati oko 70 odsto

Rusa, odbio je da učestvuje u

televizijskim debatama, čak

nema ni predizborne mitin-

ge. Bio je samo jedan skup

podrške 3. marta kada se Pu-

tin pristalicama obratio vrlo

kratko,manje od triminuta.

Ruski predsjednik je ipak

sveprisutan umedijima, koji

skoro u cjelosti pokrivaju

njegovo kretanje, a televizije

su već emitovale nekoliko

dokumentarnih filmova o

njemu.

Putin: Krimnikadaneće

biti vraćenUkrajini

Ruski predsjednik isključiomogućnost promjene statusa crnomorskog poluostrva

Vladimir Putin

MOSKVA

- Ruska Fede-

ralna služba bezbjednosti

saopštila je juče da je spri-

ječila teroristički napad u

regionu Saratov, a da su

osobe koje su pripremale

napad ubijene.

- Teroristički napad je pri-

premala teroristička grupa

koja je operisala u tajnosti

- navodi se u saopštenju,

prenosi Tas.

Kriminalci su juče iz auto-

mobila u pokretu otvorili

vatru na bezbjednosno

osoblje i u oružanom

sukobu su smrtno ranjeni,

precizira FSB.

U saopštenju se navodi i

da su teroristi imali kod

sebe improvizovanu

eksplozivnu napravu

kapaciteta oko tri kilogra-

ma TNT.

PARIZ

–Francuski pred-

sjednikEmanuelMakron

drugogdanaposjete Indiji

pozvao jenamobilizacijuu

pomoći najsiromašnijimze-

mljamakakobi boljekoristi-

le solarnuenergiju, prenijela

je agencijaFrans pres.

Makron sa indijskimpremije-

romNarendromModijem ko-

predsjedava prvom samitu

Međunarodne solarne alijan-

se, koalicije koja promoviše

obnovljivu energiju u zemlja-

ma u razvoju. Tu inicijativu

pokrenulesuFrancuskaiIndi-

ja, na marginama Pariske kon-

ferencije o klimi 2015.

Cilj solarne alijanse, koja oku-

plja više od 120 zemalja, jeste

efikasno korišćenje solarne

energijekakobisesmanjilaza-

visnost od fosilnihgoriva.

- Treba svi da uklonimo pre-

preke i razvijemo solarnu

energiju- rekao jeMakronkoji

sa suprugom Brižit treba da

posjeti turističku atrakciju

Tadž Mahal. Agencija AP je

prenijela da je Makron indi-

rektno kritikovao američkog

predsjednika Donalda Tram-

pa koji je odlučio da se SAD

povukuizmeđunarodnogspo-

razuma o klimatskimpromje-

nama.

Pozdravljajući takozvane ,,so-

larnemame“,grupuženainže-

njera za solarnu energiju, Ma-

kron je rekao da pozdravlja

takvu inicijativu dok su ,,neke

zemlje odlučile da odustanu

od sporazuma“. Predsjednik

Francuske u utorak završava

višednevnu posjetu Indiji u

Varanasiju, svetom gradu hin-

duizma na obali Ganga.

Makron: Pomozimo

najsiromašnijimzemljama

PEKING

-UKini je jučeusvojenustavni amandmankojimse

ukidaograničenjemandata, a čime ćepredsjednikudržave

SiÐinpingubiti omogućenodavladaneograničeno.

Za tu, kako je agencija AP navela, istorijsku promjenu glasalo je

2.958 delegata, dva su bila protiv, tri uzdržana, dok je jedan glas

nevažeći.

Promjenomustava Kine na Svenacionalnomkongresu uklonje-

na je i posljednja prepreka koja ograničava predsjednički man-

dat na dva uzastopna.

Si Đinpingdoživotni

predsjednik

TEHERAN

-Turski privatni avion srušio se

jučena jugozapadu Irana, pri čemu je 11 ljudi

poginulo, javili su iranskimediji.

Portparol civilnih vazduhoplovnih vlasti Ira-

na kazao je da se avion srušio u blizini Šar-e-

Korda.

- Možemo da potvrdimo da je turski privatni

mlaznjak prilikomprolaska kroz naš vazdušni

prostornestaosaradara i srušioseublizini Šar-

e-Korda - kazao je portparol, prenosi Rojters.

Iranskadržavnatelevizijajeobjaviladajeavion

letio izŠardžeuUjedinjenimArapskimEmira-

tima ka Istanbulu i da se srušio u planinskom

području i zapalio.

Srušiose turski privatni

avion, 11mrtvih

Egipat: Ubijeno 16džihadista

KAIRO

-Ukupno 16džiha-

distaubijeno jeuvelikoj

operaciji uEgiptuprotiv lo-

kalnogogranka Islamskedr-

žavekoja jenajvišeprisutna

uSinaju, saopštila jevojska.

Portparolegipatskihoružanih

snaga Tamer al Refaj napisao

je na Fejsbuku da su ubijena

četvorica ,,vrlo opasnih“ ek-

stremista i još 12 džihadista u

razmjeni vatre.

Prema njegovim riječima, tri

osobe su privedene u planin-

skoj zoni centralnog Sinaja.

Ukupno 100 džihadista i 16

vojnika stradalo je u operaciji

pokrenutoj 9. februara.

Egipat je na meti islamskih ek-

stremista od smjenjivanja isla-

mističkog predsjednikaMuha-

medaMursijaizMuslimanskog

bratstva 2013.

U tim napadima su poginule

stotine policajaca i vojnika.

Predsjednik Egipta Abdel Fa-

tah el Sisi krajemnovembra je

dao rok vojsci od tri mjeseca

da vrati mir i stabilnost na sje-

vernomSinaju.

Egipatske vlasti sumnjaju da

Islamskadržavaželi da sepre-

baci na Sinaj poslije poraza u

Iraku i Siriji.

Si Ðinping

Rusija:

Spriječen

teroristički

napad

Kina promijenila ustav

Poruka francuskog predsjednika tokomposjete Indiji

EmanuelMakron i NarendraModi

Sinaj u fokusuekstremista