Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 10. mart 2018.

Hronika

Policija pretresla kuću bezbjednosno interesantne osobe u naselju Boljači

PotragazaBudvaninom

JovomMitrovićem

BUDVA

–Policija je sinoćoko21.00 sat uokvi-

ru istrageopokušajuubistvaBjelopoljcaMilo-

šaDelića (22), pretreslakućuBudvaninaJova

Mitrovića, ubudvanskomnaseljuBoljači –po-

tvrđeno jePobjedi uUpravi policije.

Prema informacijama Pobjede, policija nije pro-

našlaJovaMitrovića i upotragu jeuključenaSpe-

cijalna antiteroristička jedinica.

Mitrović prema evidenciji policije slovi za be-

zbjednosno interesantnuosobu.

Podsjećamo, Delić je ranjen u četvrtak oko 14.30

kada je izlazio iz kladionice.

Mladić je ranjenunoge, apovredekoje jezadobio

nijesuopasne po život.

M.Ž.

Pretresen stan i kuća višeg državnog tužioca i stanovi još dvije osobe osumnjičene za zelenašenje

Sumnjajuda jeRadonjić

davaonovacnakamatu

PODGORICA

–Stan i kuća

višegdržavnog tužiocau

Podgorici GrujaRadonjića

juče supretreseni ponalogu

Specijalnogdržavnog tuži-

laštvauokviru istragepro-

tivkriminalnihgrupa i poje-

dinaca zakoje se sumnjada

sebave zelenašenjem, po-

tvrđeno jePobjedi izviše

izvora.

Specijalni policijski tim

pretresao je juče i stanove

Aleksandra Đurapčevića i

Nikole Pajovića zbog sum-

nje da se takođe bave zele-

našenjem. Prilikompretre-

sa nekretnina osumnjičnih,

inspektori specijalnog tima

oduzeli su dokumentaciju

koja će biti predmet analiza

Tužilaštva narednihdana.

Uokviru istrage juče je uzeta i

izjava od supruge osumnjiče-

nogĐurapčevića.

Prema informacijama Pobje-

de, Tužilaštvo će u slučaju

Đurapčev i ća i Pa j ov i ća

predložiti zadržavanje od 72

sata.

Radonjić se našao pod lupom

kolega zbog sumnje da duže

vrijeme daje novac pod kama-

tu.

Prema ranijem pisanju medi-

Tužioci Višeg državnog tuži-

laštva juče su povodom radnji

koje je specijalno državno

tužilaštvo preduzelo prema

njihovom kolegi Gruju Rado-

njiću poručilo da u borbi

protiv svih oblika kriminala

neće biti privilegovanih i

pošteđenih.

- Rukovoditeljka i državni

tužioci u Višemdržavnom

tužilaštvu u Podgorici su opre-

dijeljeni za odlučnu borbu

protiv svih oblika kriminala,

u odnosu na sve, a posebno

one kojima je povjerena uloga

krivičnog gonjenja izvršilaca

krivičnih djela – zaključeno je

na sjednici državnih tužilaca

Višeg državnog tužilaštva u

Podgorici.

Uborbiprotivkriminalanemaprivilegovanih

ja, Radonjić je negirao optuž-

beirekaodanebimogaoobav-

ljati tužilačku funkciju da se

bavi zelenašenjem.

Radonjić je krajem prošle go-

dine pokrenuo parnični po-

stupakprotivDanilaPejovića i

njegovog preduzeća DOO

,,Montenegro prevoz“ zbog,

kako je naveo u tužbenom za-

htjevu, duga od 30.000 eura

koje je pozajmio bez kamate.

Tvrdio je da 30.000 eura koje

je pozajmio Pejoviću potiču

od prodaje obveznica restitu-

cije koje je dobio po osnovu

nasleđivanja đedovine i ušte-

đevine.

Sa druge strane, Pejović je

pred sudom tvrdio da je iznos

novca koji navodno duguje

Radonjiću vratio nekoliko pu-

ta.

Na jednom od ročišta održa-

nih u podgoričkom Osnov-

nomsudu pred sutkinjomKa-

tarinom Janković, Pejović je

tvrdio i da je preko Radonjića,

uz novčane naknade od 500

do 1000 eura, završavao da

presude budu u njegovu ko-

rist.

B.R.

Radonjić se našao

pod lupomkolega

zbog sumnje da duže

vrijeme daje novac

pod kamatu

TužilacRadonjić

Udruženje sudija reagovalo na ocjene službenika ZIKS-a na račun sutkinje

OptužbeSpasojevića i

njegovihkolega suneistinite

PODGORICA

–Udruženje

sudija smatrada suneosno-

vane i neistiniteoptužbeko-

je je izniopredsjednikSindi-

kalneorganizacijeZIKS-a

PredragSpasojević i njegove

kolegena račun sutkinjeSo-

njeKokovićkoja sudi za-

tvorskimčuvarima zbogop-

tužbi da suzlostavljali i

mučili osuđenike.

- Predsjednik Sindikalne orga-

nizacije, koji sa svojim kolega-

ma već danima protestuje

ispred zgrade danilovgradskog

Osnovnogsuda, izjavili sudasu

advokati odbrane tražili izuze-

ćesudijeKeković.Kaojedanod

razloga naveli su da sudija Ke-

ković ima neku vrstu odnosa sa

postupajućim tužiocemMiro-

slavom Turkovićem. Ova nei-

stinita insinuacija direktno na-

rušava objektivnost i ugled

sudije Keković, a kompletan

slučaj stavlja u neosnovan kon-

tekst pristrasnosti sudije. Teži-

na ove izjave se ogleda i u tome

što ne postoje dokazi koji bi je

potvrdili, te se može smatrati

zlonamjernom – navode iz

Udruženja sudija. Ističu da se

neistinitim navodima nanosi

š t e t a c j e l o k u p n o m

crnogorskom pravosuđu, a

njegovim nosiocima značajno

otežava rad.

Apelujemonanadležneograne

da sankcionišu svako ugroža-

vanje i vrijeđanjenezavisnosti i

nepristrasnosti sudija, a ugled

sudijske profesije zaštite na

adekvatannačin–zaključujuiz

Udruženja sudija.

C.H.

Tuča u ka ću „Desetka“,

privedeno više osoba

Incident u ZIKS-u

Dvamladića

povrijeđena

Zatvoreniku

polomljena

vilica

PODGORICA

– I. M. (25) i P.

N. (24) lakše su povrijeđeni

umasovnoj tuči koja se

dogodila u četvrtak kasno

uveče u ka iću ,,Desetka“

koji radi u okviru Tehnič-

kog fakulteta – potvrđeno

je Pobjedi.

Direktor Urgentnog centra

doktora Nermin Abdić

kazao je da sumladićima

konstatovane lakše tjele-

sne povrede.

- Pregledomdvadesetpe-

togodišnjeg I. M. konsta-

tovane su povrede glave

i posjekotine u blizini oka.

Kod P. N. su konstatovane

povrede glave, tjmena,

potiljka. Kad je u pitanju P.

N. ljekari sumnjaju da ima

prelomnosne kosti zbog

čega je upućen na dopun-

ske preglede – kazao je

doktor Abdić.

On je naveo da sumladići

nakon ukazane pomoći

pušteni na kućno liječenje.

Iz policije navode da su

poznati akteri tuče i da je

saslušano više osoba.

Kako je došlo do sukoba

i da li će neko odgovarati

pokazaće istraga koja je u

toku.

B. R.

PODGORICA

- Zatvorenik

BožinaBulatović zadobio je

teškepovredeu tuči koja se

dogodilaučetvrtakoko

19.00 sati uZavoduza izvr-

šenjekrivičnih sankcijau

Spužu.

Kako nam je nezvanično po-

tvrđeno, Bulatović se potukao

sa zatvorenikom Filipom

Marjanovićem a teži incident

spriječio je vođa smjene.

Bulatoviću je pomoć ukazana

uKliničkomcentrugdjesulje-

kari konstatovali teške tjele-

sne povrede –prelomvilice.

O incidentu je obaviješteno

Osnovno tužilaštvo koje je po-

krenulo istragu protiv Marja-

nović.

On se iza brave našao zbog

sumnje da je učestvovao u

pljački Prve banke u Berana-

ma, dok se Marjanović tereti

za šverc narkotika.

M.Ž.

Sa jedneod ranijihakcija

BIJELOPOLJE

–Sedamosobapravosnažno je

osuđenonaukupno23 godine imjesec zatvora

zbog švercadroge. Apelacioni sudpotvrdio je

odlukuvijeća sudijeŠefkijeĐeševića.

Premanavodimapresude, BjelopoljacSuadMu-

jezinovićosuđen jena sedami pogodinazatvora

dok su Plavljani Smail Mujović i Halilj Jasavić

osuđeni na po tri i po godine. Beranac Rusmir

Rugovac i Plavljanin Elvis Jasavić dobili su po

dvije i pogodinezatvora, aŽarkoČavić izBijelog

Polja dvije godine i mjesec dana. Plavljanin Fe-

himJasavićosuđenjenagodinuipozatvora.

C.H.

Apelacioni sud potvrdio presudu optuženimza šverc droge

Osuđeni naukupno23godine imjesec zatvora

VIŠI SUD:

Odgođeno suđenje

uhapšenima u policijskoj akciji „Šado 2“

Neki optuženi

priznali krivicu

PODGORICA

–Sutkinja

AnaVuković juče jeupod-

goričkomVišemsudupo-

četak suđenjaosmočlanoj

grupi optuženoj za šverc

drogeupredmetu ,,Šado“

odgodila za4. april.

Kako je sutkinja Vuković

objasnila, odlaganje je bilo

nephodno jer su umeđuvre-

menu pojedini okrivljeni u

ovom predmetu krenuli u

proceduru zaključenja spo-

razumnog priznanja krivice.

Sud jeprocijeniodaćeuroku

odmjesecbitidonjetaodluka

da li će se predloženi spora-

zumi prihvatiti ili ne.

Optužnica je podignuta pro-

tiv Damira Frljučkića, Luke

Trubljanina,DaliboraNikče-

vića, Adnana Frljučkića, Eli-

de Škrijelj, Danila Šoškića,

Elvisa Ćeranića i Emila Ciri-

kovića.

Prema optužnici, okrivljeni

Damir Frljučkić početkom

maja 2016. godine u Crnoj

Gori organizovao je krimi-

nalnu grupu, koja se bavila

krijumčarenjemmarihuane

u Albaniji, Crnoj Gori, Nje-

mačkoj i drugimzemljama.

On je, kako se sumnja, orga-

nizovao kriminalnu grupu

koja je imala unaprijed odre-

đene zadatke. Tako je, prema

nalazima iz istrage, Nikčević

bio zadužen da pronalazi

kupceiposredujeukupopro-

daji marihuane, prevozi dro-

gu u druge zemlje radi dalje

prodaje. Trubljaninu je, kako

piše u naredbi za istrage, bilo

povjereno da prevozi mari-

huanu i da ugovara prodaju,

dok je Škrijelj bila zadužena

damjeri i pakuje drogu.

B.R.