1 / 52 Next Page
Information
Show Menu
1 / 52 Next Page
Page Background

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica • Crna Gora • Petak, 9. mart 2018. • Godina LXXIV/Broj 18749 • Cijena 0,70 eura

STR.5.

STR.2.i3.

Potpisan kreditni ugovor Univerzal kapital banke i

Adriatikmarinasa

Predsjedništvo DPS-a razgovaralo o

predsjedničkomkandidatu partije

OdlučićeGlavni

odbor sljedeće

sedmice

STR.2.

Zadrugu fazu

Ridženta37

miliona

STR.8.i9.

Odobrene komunalne naknade

za Podgoricu i Bijelo Polje

Demokratskomfrontunije stigao bilo

kakav zvaničanprijedlog dijela „građanske

opozicije“ o zajedničkomkandidatu

Memić se tereti

zaubistvo

policajca

Optužnica protiv državljanina Srbije

Dobrović sluti ko

stoji izanapada

PODGORICA:

Zapaljeno auto advokata u garaži na trgu Vektre

Uprvoj Azoni

uPodgorici

zakvadrat

141,56eura

Ministar Radunović o rebalansubudžeta

Vladaće se

zadužiti pola

milijarde

Danilovićnije

prihvatljiv, nema

jošprijedloga

„građana“

STR.9.

Elektronska sjednica Savjeta Javnog servisa završena juče

Ugovor dobiozelenosvjetlo

Dva objekta sa apartmanima, koja će biti

uključena u kondo ponudu hotela Ridžent,

treba da budu završena do kraja 2019. godine

STR.4.i5.

STR.6.i7.

I. BOŽOVIĆ

D. MALIDŽAN

D. MALIDŽAN

D. MIJATOVIĆ

STR.4.