Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 5. mart 2018.

Svijet

BRATISLAVA

- Predsjednik

SlovačkeAndrejKiska zatra-

žio je jučeodvladajućekoali-

cijepremijeraRobertaFica

da izvrši temeljne izmjeneu

vladi ili da se, kaonajprirod-

nije rješenje, raspišuprije-

vremeni izbori kakobi seob-

novilopovjerenjeSlovakau

državunakonubistvanovi-

naraJanaKucijaka i njegove

vjerenice.

- Danas je nepovjerenje ljudi u

državu ogromno. To nepov-

jerenje je opravdano. Pređene

su granice, stvari su otišle pre-

daleko. Došli smo do trenutka

kadauviđamoarogancijumoći.

Mržnja je ogromna, nepov-

jerenjeneviđeno-kazao jeKis-

ka u specijalnom obraćanju

Slovacima.

Slovački predsjednik rekao je

da je čekao nekoliko dana da

vidi kakve mjere će preduzeti

vlada premijera Roberta Fica

da obnovi povjerenje Slovaka

da jedržavaustanjuda ihzašti-

ti, narušeno ubistvom is-

traživačkog novinara, ali da

Predsjednik Andrej Kiska u specijalnomobraćanju Slovacima poručio

Izbori prirodno rješenje

nakonubistvanovinara

Premijer Robert Fico je juče odbio

poziv predsjednika Slovačke

Andreja Kiske da se, zbog ubi-

stva novinara Jana Kucijaka

i njegove vjerenice, raspišu

vanredni parlamentarni izbori

da bi se vratilo povjerenje u

državu.

Fico je predsjednika Kisku, opozi-

ciju i medije optužio da pokušavaju

da izvrše puč.

- Naš cilj je istraga tog brutalnog čina (ubistva novinara

i vjerenice), nećemo da plešemo na grobovima dvoje mladih

ljudi kako to rade opozicija, mediji, a danas i predsjednik -

reagovao je sinoć Fico na zahtjeve za temeljne promjene u

vladi ili da se raspišu prijevremeni parlamentarni izbori.

Premijer je optužio šefa države da njegova današnja izjava

,,nije pisana u Slovačkoj“, niti da ju je pisao neko kome je stalo

do stabilnosti zemlje.

PremijerSlovačkesmatra

dasespremaprevrat

osimnekihostavkinevidinika-

kav plan vlade, tako da će sam

kao predsjednik Slovačke

započeti konsultacije sa lideri-

ma političkih stranaka.

- Prije svega kako da obnovimo

povjerenje ljudi u vlastitu

državu. Dvije su mogućnosti.

Temeljna rekonstrukcija vlade

koja bi zatražila povjerenje

parlamenta ili prijevremeni iz-

bori koji bi bili najprirodnije

rješenje. Mogu da se obave

brzo, zajedno sa komunalnim

izborima. Spreman samda ovu

zemlju izvedemo iz tog teškog

stanja - kazao jeKiska.

Održani izbori u Beogradu, izlaznost 51,3 odsto

Trijumf SNS-a,

demokrate

ispodcenzusa

BEOGRAD

- Srpskanapred-

na strankanabeogradskim

izborimaosvojila je45odsto

glasova, dok jedrugoplasir-

aniDraganĐilas osvojio

18,8odstoglasova. Treći po

brojuosvojenihglasovaoko

9,1 odsto jeAleksandar

Šapić, nekadašnji vater-

polista i dugogodišnji preds-

jednikopštineNovi Beo-

grad, ana četvrtommjestu

nalazi seSocijalistička

partijaSrbije sa6,2odsto

osvojenihglasova.

Ove četiri stranke su samo

prešlecenzusnabeogradskim

izborima i u gradskom parla-

mentu, prema ovim rezultati-

ma, SNS može samostalno da

formira vlast jer od 110

odborničkihmjesta osvojio je

64. Drugoplasirani Đilas, ko-

jeg supodržali Saša Janković i

Vuk Jeremi ć sa svo j im

strankama, imaće26odborni-

ka, Šapić 12, dok će SPS imati

osamodbornika.

Predsjednik Srbije, SNS i nos-

ilac liste Aleksandar Vučić

rekao je da nema ništa protiv

da vlast formira sa socijalisti-

ma, alidaćestranačkiorganio

tome odlučiti.

Iporedogromnogbrojaglaso-

vakoji suosvojili, naprednjaci

nijesu rekli ko će biti gra-

donačelnik Beograda. Na pi-

tanje novinara ko će to biti,

predsjednik Vučić je rekao da

će se imegradonačelnika zna-

ti za 51 dan.

Drugoplasiranipobrojuosvo-

jenih glasova Dragan Đilas

rekao je da republičke izbore

očekuje za dvije godine, a

možda i ranije, kao i da su ovi

izbori bili ,,najnečasniji i na-

jnepošteniji izbori u istoriji

višestranačja u Srbiji“. ,,Mi

smou jednomsistemukoji liči

na fašizam“, rekao je Đilas i

nagovijestio da se na sl-

jedećim izborima ne smije

izgubiti ni jedan glas.

Najveće iznenađenje ovih iz-

bora je krah Demokratske

stranke, koja je osvojila 2,2

odsto i nije prešla cenzus od

pet odsto. Od prvih višestra-

načkih izbora u Srbiji 1990.

godine DS je uvijek imala

odličan rezultat u Beogradu i

sada jeprvi put danemapred-

stavnike u Skupštini grada

Beograda.

Dragan Šutanovac, predsjed-

nik DS-a, je rekao da je ta

strankaposrnulanakon28go-

dina i da će narednih dana

raspravljatiozajedničkoj ipo-

jedinačnoj odgovornosti.

Naizborimasuučestvovale24

izborne liste, cenzus su prešle

četiri, a oni koji nijesu prešli

cenzuszajednosuosvojili oko

16odsto, dok je14izbornihlis-

ta osvojilo manje od 1 odsto

glasova.

Od 1.606.931 birača s pravom

glasom u Beogradu na izbore

je izašlo 51,3 odsto, što je oko

850hiljada birača.

Izbori će ostati upamćeni i po

tome što je na njima glasao i

Milorad Dodik, predsjednik

Republike Srpske, koji živi u

Banjaluci, ali ima dvojno

državljanstvo.

V.CVEJIĆ

Andrej Kiska

Robert Fico

U Italiji okončani parlamentarni izbori

održani po novimpravilima

Desnomcentru

najvišeglasova,

uspjehPet zvijezda

RIM

- Pokret Pet zvijezda,

usmjerenprotivestabliš-

menta, premapreliminar-

nimrezultatimapojedi-

načno jenajjača strankana

jučeodržanimparlamen-

tarnimizborimau Italiji,

doknajvećupodršku ima

Savez stranakadesnog cen-

tra. VladajućaDemokrat-

skapartija je, kako je i pro-

gnozirano, treća snaga

prema sinoćnjimprojekci-

jamaobjavljenimnakonza-

tvaranjabiralištau23 sata.

Koće formirati vlast znaćese

nakon konačnih rezultata

utakmice održane po novim

izbornim pravilima. Prvi re-

zultati pokazuju da Savez

stranaka desnog centra za-

jednoimaizmeđu33i36pro-

cenata.

PROCJENE

Na parlamentarnim izbori-

ma u Italiji pravo glasa imalo

je oko 50,7 miliona Italijana,

koji biraju 630 članova Don-

jeg doma parlamenta i 315

članova Senata.

Prema procjenama medija i

analitičara, ovi izbori mogli

bi da donesu povratak dobro

poznatih političkih imena

poput bivšihpremijera Silvi-

ja Berluskonija ili Matea

Rencija ili pak jednu novu

neizvjesnost, navodi Tanjug

pozivajući se na procjene sv-

jetskih agencija.

Berluskoni (81) se vratio u

politiku i sa velikom energi-

jom predvodi stranku des-

nog centra Naprijed Italija.

Udružio se sa liderom

desničarske i evroskeptične

Lige za sjever Mateom Sal-

vinijem(44).

SamBerluskoni, koji je četiri

puta bio premijer, ne može

da obavlja javnu funkciju do

2019. godinezbogpresudeza

utaju poreza. Umjesto toga,

kandidat Naprijed Italije za

premijera biće aktuelni

predsjednik Evropskog par-

lamenta Antonio Tajani koji

je to i potvrdio, prenosi Poli-

tiko.

Na lijevom centru nalazi se

Mateo Renci (43), lider

Demokratske partije, a

snažan izazov za obje strane

političkog spektrapredstavl-

ja lider pokreta Pet zvijezda

Luiđi diMajo (31) koji bi, ako

postigne dobar rezultat,

Aktivistkinja grupe Femen

izazvala je incident toples

protestomna biračkom

mjestu u Milanu dok je

bivši italijanski premijer

Silvio Berluskoni glasao na

parlamentarnim izborima.

Ta žena, na čijim je grudi-

ma crnim lomasterombila

ispisana rečenica ,,Berlu-

skoni, došao ti je kraj“, sko-

čila je na sto u prostoriji u

kojoj je Berluskoni glasao.

Lokalni mediji podsjetili su

da su aktivistkinje orga-

nizacije Femen izazvale

incident takođe tokom

njegovog glasanja na izbo-

rima 2013. godine.

Toplesom

protiv

Berluskonija

Vlasti u Palermumorale su tokomnoći, uoči glasanja za

parlamentarne izbore u Italiji, ponovo da štampaju oko

200.000 glasačkih listića, dok su se građani u Rimu žalili da

ne razumiju listiće i da su previše komplikovani. Kako pre-

nosi AP, novi glasački listići štampani su u Palermu zato što

su na glasačka mjesta bili dostavljeni pogrešni listići, što je

dovelo do odlaganja otvaranja nekih biračkihmjesta.

Palermo:Štampano

novih200.000listića

mogao da postane najmlađi

evropski premijer.

Izbornu kampanju obilježile

su teme kao što sumigracije,

uloga ItalijeuEvropi i tržište

rada.

Dodatnuneizvjesnostizbori-

ma dala je činjenica što su

održani po novom izbornom

sistemu koji je kombinacija

proporcionalnog sistema i

većinskog jednokružnog gla-

sanja, takozvanog FPTP

sistema u kome kandidat koji

dobije najviše glasova pob-

jeđuje na izborima.

KVOTA

Prema rezu l t a t ima i s -

traživanja javnog mnjenja,

pobjedniku će biti potrebno

da osvoji oko 40 odsto glaso-

va da bi formirao vladu ili

neštomanjiprocenatukoliko

osvoji veći broj mjesta po

FPTP sistemu glasanja,

prenio jeRojters.

Naosnovurezultata,moguće

je više scenarija - pobjeda

Berluskonijeve partije

Naprijed Italijo i Sjeverne

lige, kojoj predviđaju da će

osvojiti uzmeđu 35 i 38 odsto

glasova.

Jedna od mogućnosti je

formiranje velike koalicije

Berluskonijeve partije i

Rencijeve Demokratske

stranke, koji su već razgov-

arali o tome.

PredsjednikSrbijeAleksandar

Vučićnabiralištu

SilvioBerluskoni