Table of Contents Table of Contents
Previous Page  30 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 48 Next Page
Page Background

30

Pobjeda

Nedjelja, 4. mart 2018.

Oglasi i obavještenja

Navršava se četrdeset dana od smrti naše drage

ANĐELKERadomanoveTODOROVIĆ

rođenePopović

Draga majko, ostavila si u nama neizbrisiv trag koji će

živjeti dok god živimomi. Zahvalni na svemu što si ura-

dila za nas čuvaćemo te od zaborava.

Najuža porodica posjetiće vječnu kuću voljene Anđelke

u nedjelju 4. marta 2018. u 10 časova na groblju pod

Trebjesom.

Sinovi: VELJKO, VESELIN, SLAVKO, ZORAN i kćerka

MILODARKAsa porodicama

237

INMEMORIAM

4. 3. 2017–4. 3. 2018.

RADOJERADEMAKSIMOVIĆ

Svjetlostsjećanjailjubavišaljenajjačiplamennajnježni-

jemsuprugu i tati.

VASILIJA iMATIJA

235

SVETOZARŠEKIMilanovPOPOVIĆ

Polagodine je, da si otišao tiho, bez riječi.Nedolazišdaobiđeš rodi-

telje svakog dana, po navici koju si imao. Znamo da nećeš doći i tu-

gujemo sa bolomu srcu. Tvoja familija, supruga Tijana, tvoja đeca

Hajdanapati,Milantuguje,aFilipočekujesvakogdana.Sestrateško

podnosi tvoj nestanak.

Hvala ti za svupažnju, ljubav i osjećaj koji si nampružao. Živjećešu

našimsrcima i sa ponosomćemo te pominjati.

Sa neizmjernimbolomkoji razara naša srca

tvoji roditelji:majkaZLATANA i otacMILAN, suprugaTIJANA,

đeca HAJDANA,MILAN i FILIP i sestraDANIJELA

Četrdeset je tužnihdana od smrti brata od strica

PETRALazarevogRADOVIĆA

Počivaj u vječnommiru. ČuvaćemouspomenunaTebe.

MILO, ZORE i BLAGOTA–BLAŽOsa porodicama

251

Godina je od smrti našeg

PETRAŠESTANASTANKOVIĆA

Biosinamoslonacipodrška,teškojebeztebe.Živišunašimsrcima,

mislima, osjećanjima...

Supruga SLAVICA, sinoviMARKO,MIRKO, snaheTAMARA,

TANJA, unukeVASILISA, LANA, TINA iMAŠA

201

LJUBOMIRPOPOVIĆ

Prošle su tri godineodkadanas jenapustionaš voljeni suprug, otac,

svekar i đed.

Usrcu sa ponosomčuvaju te tvoji najmiliji.

PORODICAPOPOVIĆ

206

Godinudana je prošlo odkada nije sa nama naš voljeni

PETARŠESTANSTANKOVIĆ

Njegov vedar duh i dobrotuuvijek ćemopamtiti.

BOBI, RADMILA i RAJKO

202

Dana četvrtog marta navršava se tužna godina od smrti našeg dra-

gog brata

BAJAPetrovogPEROVIĆA

Dragi brateBajo, prođenajtužnijagodinabolaunašemživotu.Dra-

gi brate, što da ti kažemo da smo te beskrajno voljeli, da je tuga u

našimsrcima. Zemljo ponosi se sa glavomnašeg brataBaja.Mnogo

namuzimaš nego štonamdavaš.

Počivaj namdragi brate u vječnoj tami, kodnašihnajmilijih.

Tvoje neutješne sestreLJUBICA i SENKAsa porodicom

205

Dragi naši

SEKULOVIĆ

Sa bezgraničnomljubavlju i poštovanjemčuvamoVas unašimsrci-

ma imislima.

Vole vas

Vaši NAJMILIJI

203

Prođe 40dana od smrti voljenog brata

PETRALazarevogRADOVIĆA

Dragi brate, tužni sudani bez tebe.

Počivaj u tišini, rođenimoj.

Tvoja neutješna sestraVIDOSAVA

252

Danas je pola godine odkada nijesi sa nama

SVETOZARPOPOVIĆ

Tvoja plemenitost, dobrota i vedrina živjeće vječnounama.

Tvoji: UJAK, UJNA, TETKA i SESTRE

200

TUŽNOSJEĆANJE

na oca, supruga, strica i strinu

Živite unašimsrcima sa osjećanjemponosa, tuge i poštovanja.

PorodicaVASAD. DELIBAŠIĆA

236

Четрдесет дана је од смртинашег драгог

ВЕСЕЛИНАВЕСАГАРДАШЕВИЋА

Хвала ти на братској љубави и поштовању које си нам несебично

даривао.

Стугомипоштовањем,

сестра ВЕСЕЛИНКАУСКОКОВИЋса породицом

221

TELEFON ZA INFORMACIJE

020-202-455, 020-202-456.

OGLASNO ODJELJENJE

,,POBJEDA”

4. 3. 2006–4. 3. 2018.

BORISLAV

2. 7. 2001 –2. 7. 2018.

NEBOJŠA

DANILO

2003 - 2018.

VESNA

2006- 2018.

SLOBODAN

2009- 2018.