Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Nedjelja, 4. mart 2018.

Kultura

PODGORICA–

Kratkome-

tražni igrani film„Put“, u

produkciji RTCG i režiji Se-

nadaŠahmanovića, premi-

jerno jeprikazanupetakve-

čenaPrvomprogramu

TelevizijeCrneGore. Riječ je

emotivnoj priči očovjeku

koji se, teškobolestan, iz ino-

stranstvavraćauCrnuGoru

kakobi ponovoposjetioneke

drage ljude i obnovioodnos

sa svojimmaloljetnimsi-

nom.

Čitav ovaj film svojom poja-

vom, bez mnogo riječi, nosi

glavni lik Slavko, u tumačenju

glumcaMirka Vlahovića. Nje-

govo lice je istovremeno reljef

Crne Gore i reljef svih onih iz-

mrcvarenih života gastarbaj-

tera, koji su „trbuhom za kru-

h om “ n a p u s t i l i s v o j u

domovinu i pod tuđom zasta-

vom i nebom podnosili sve

svoje radosti i lomove.

KORAK ISPRED

Pritisnut teškom bolešću, sa

gorčinom i sjetom, Slavko se

vraća u državu iz koje je davno

pobjegao, odlučan da se nikad

ne vrati.Međutim, svijest o to-

me da u Crnoj Gori ima malo-

ljetnogsinaponovogavraćana

staze kojima je ranije nebroje-

no puta prošao. Veza sa sinom

istovremeno je i veza sa jedi-

nim zrncem smislenog života

kojimujošpreostao.Tojeidug

prema zemlji u kojoj je poni-

kao, dug prema pređašnjem

iskustvu i odgovornost koja ga

jedina nadahnjuje da trči ko-

rak ispred smrti.

Sve je u ovom filmu mračno i

usporeno. Oporo i tužno. Čak i

onda kada kroz dijaloge provi-

javaju opiljci duhovitosti i

spremnosti da sekroz šalupri-

ča o sopstvenoj nevolji ili tra-

gediji. Iz ove i ovakve mučne

zimske tišine, scenarista Ste-

fan Bošković i reditelj Senad

Šahmanović pokušavaju da

budu i angažovani. Na više

mjesta kao da se nećkaju. Čas

bi, a čas ne bi bez uvijanja da

otvorenekegoruće temecrno-

gorskogdruštva. Jednu su, do-

sta neubjedljivo, postavili već

na početku filma, kada Slavko

ulazi u kafe hotela, u kojem se,

gle slučaja, sluša Betovenova

muzika. Nakon dvije-tri čaše

votke, konobar se, ničim iza-

zvan, otvara i u nekoliko reče-

nica saopštava Slavku da je on

zapravo nastavnik muzičkog,

koji ne može da se zaposli u

struci, već je prinuđen da se

bavi konobarisanjem. Eto još

jednegorko-slatkeskaskeocr-

nogorskim diplomcima koji

čame na biroima rada ili svoju

pamet troše kod privatnika

izrabljivača.

Ima tu još tipičnih gradskih

motiva, poput pričljivog taksi-

ste iz Srbije, koji se oženio Cr-

nogorkomi ostaodaživiuPod-

gorici, ili lokalnog biznismena

koji razgrađuje i gradi neka-

dašnji uspješni hotel na sjeve-

ru.Uz

to, autori filmaupućuju i

poneku packu saobraćajnim

gužvama i zastojima, jednubaš

umomentu kad se glavni juna-

ci filma neometano i glatko vo-

ze bulevarima Podgorice. Ta-

kođe,nijesuzaobišliniosnovne

škole, gdje buja nerazumijeva-

nje, bijes i vršnjačko nasilje,

koji najvjerovatnije nastaju

kao posljedica disfunkcional-

nih porodica i otuđenih srod-

nika.NaputupremaPlatijama,

nezaobilazno je spominjanje i

Kineza, koji naizgled discipli-

novano i brzo grade prvi crno-

gorski auto-put.

IZVUKLI MAKSIMUM

Uprkos pojedinim scenaristič-

kimmanjkavostima ili nedovr-

šenostima, ovu filmsku priču

opravdavajutegobno-emotivna

i poetska tema o usamljenosti,

otuđenosti i smrti, fenomenal-

na gluma Mirka Vlahovića, fo-

tografija Dalibora Tonkovića,

ali i spretnost reditelja da iz

oskudnih produkcionih uslova

izvuče maksimum. U tom smi-

slu, ovo ostvarenje treba pogle-

dati na velikom platnu, jer će

tek tada izgledati najpunije i

najvjerodostojnije.

Pored Mirka Vlahovića, sjajan

posaouradili su i ostali glumci -

Nebojša Ilić, Petar Vlahović,

Branimir Popović, Omar Baj-

ramspahić, Momčilo Pićurić,

NikolaPerišić, TatjanaTorbica,

MilanŠofranac, BojanStijović i

drugi.Producentiovogostvare-

nja bili su Dijana Popović i Ste-

fanMilović,montažerVladimir

Radovanović, kolorista Goran

Todorić, dizajner zvuka Igor

Vujović, kostimografkinja Vera

Šoškić, scenografkinja Ratka

Radusinović i brojna ostala eki-

paRTCG.

J.NIKITOVIĆ

Na Televiziji Crne Gore premijerno prikazan kratki igrani film „Put“ u režiji Senada Šahmanovića

I pod teretomsmrti

život ipak ima šansu

Sve je u ovom

filmumračno

i usporeno.

Oporo i tužno.

Čak i onda kada

kroz dijaloge

provijavajuopiljci

duhovitosti i

spremnosti da se

kroz šalu priča

o sopstvenoj

nevolji ili tragediji

Kadar izfilma „Put“

Kraj filma je posebno

neočekivan i emotivan.

Slavkova želja da vidi

svog sina Petra naizgled

se lomi u dvorištu poro-

dične kuće, jer zatiče

zamandaljena vrata.

Komšija-rođak obavješta-

va ga da je Petar u školi,

Slavko ostavlja torbu sa

poklonima i odlučuje da

je vrijeme da dovrši svoj

put. Međutim, dok sjedi u

obližnjoj kafani i tone sve

dublje u intimnu dramu,

odjednomga prekidaju

koraci sina Petra koji

trči ka kafani ne bi li ipak

zatekao svog oca. Zagrljaj

na snijegu i zajednička

šetnja uzbrdicomna kraju

su ipak pobijedili smrt.

Bar na trenutak... dok iza

koraka oca i sina odzva-

njaju riječi iz priče „Mrtvi“

Džejmsa Džojsa.

Zagrljajna

snijegu

uz„Mrtve“

Džejmsa

Džojsa

LOSANĐELES-

Dodjela

Oskara, 90. po redu, bićeodr-

žanavečeras uholivudskom

Dolbi teatru

.

Nagrada ame-

ričkeAkademije filmskih

umjetnosti i naukadodjeljuje

u24kategorije,međukojima

zanajbolji film, režiju, glav-

nogglumca i glumicu, najbo-

lju sporednumušku i žensku

ulogu, originalni scenario,

adaptirani scenario, najbolji

strani, dokumentarni i ani-

mirani film, kao i zamuziku i

specijalne efekte.

Domaćin programa kao i pret-

hodne godine biće Džimi Ki-

mel, a zlatne statuete dobitni-

cima će uručivati brojni

glumci, među kojima su San-

dra Bulok, Kristofer Voken,

RitaMoren, HelenMiren, Ni-

kol Kidman, Džodi Foster,

DžejnFonda...

DOMINACIJA

Po broju nominacija dominira

„Oblik vode“ („The shape of

water“), Giljerma del Tora, a

ima ihčak13.Ovaj filmizmeđu

ostalih osvojio je nominacije

za najbolji film, glumicu, naj-

bolju mušku i žensku spored-

nu ulogu, režiju, scenario, ori-

ginalnu muziku, najbolju

fotografiju... „Oblik vode“, pri-

ča o romansi između čistačice

u vladinoj tajnoj laboratoriji i

zagonetnog bića koje CIAdrži

u vodenom rezervoaru, već je

proglašen za najbolji film na

dodjeli nagrada Američkog

udruženjaproducenataiAme-

ričkog udruženja režisera. Del

Toro je za ovaj film dobio i

Zlatni globuskaonajbolji redi-

telj, a prošle godine i veneci-

janskog Zlatnog lava za najbo-

lji film. Ako Del Toro osvoji

Oskara, biće to četvrti put u

posljednjih pet godina da je

nagrada za režiju otišla u ruke

Meksikancu.

Za „Oblikom vode“ slijede

„Dunkirk” Kristofera Nolana

sa osam nominacija, dok se-

dam ima film „Three Billboar-

ds Outside Ebbing, Missouri”

MartinaMakdone.

U kategoriji za najbolji

filmOskara će dobiti jedno od

ovih ostvarenja: „Call Me by

Your Name”, „Darkest Hour”,

„Dunkirk”, „Get Out”, „Lady

Bird“, „Phantom Thread“,

„The Post”, „The Shape ofWa-

ter” i „Three Billboards outsi-

deEbbing,Missouri”.

Priznanju za najbolju režiju

nadaju se Kristofer Nolan za

„Dunkirk”, Džordan Pil za

„Get Out”, Greta Gervig za

„Lady Bird”, Pol Tomas An-

dersonza „PhantomThread” i

Giljermo del Toro za „The

Shape ofWater”.

FAVORIT

U kategoriji najboljeg glumca

Geri Oldman se smatra favori-

tomza ulogu Vinstona Čerčila

u fillmu „Darkest Hour“. Po-

red njega, u ovoj kategoriji no-

minovani su Timoti Šalame

(„CallMebyYourName”),Da-

nijel Dej Luis („Phantom

Thread), Danijel Kaluja („Get

Out”)iDenzelVašington(„Ro-

man J. Israel, Esq.”). Za glavnu

žensku ulogu nominovane su

Seli Hokins („The Shape of

Water”), Fransis Mekdor-

mand („Three Billboards

outside Ebbing, Missouri“),

MargoRobi („I, Tonya”), Serše

Ronan („Lady Bird”) i Meril

Strip („The Post”) kojoj je ovo

21. nominacija zaOskara.

U kategoriji za najbolju spo-

rednuglumicunominovanesu

Meri J. Blajdž („Mudbound“),

Alison Dženi („I, Tonya“), Le-

sli Menvil („Phantom Thre-

ad“), Lori Metkalf („Lady

Bird“)iOktavijaSpenser(„The

shape ofwater“).

U trci za najboljeg sporednog

glumca su VilijamDafo („The

Florida project“), Vudi Harel-

son(„ThreeBillboardsoutside

Ebbing, Missouri“), Ričard

Dženkins („The shape of wa-

ter“), Kristofer Plamer („All

themoneyintheworld“)iSem

Rokvel („Three Billboards

outsideEbbing,Missouri“).

Oskaru za najbolje napisan

scenario nadaju se Emili V.

Gordon i Kumail Nandžijani

za „The Big Sick“, Džordan Pil

za „Get Out“, Greta Gervig za

„LadyBird“,GiljermodelToro

i Venesa Tejlor za „The shape

ofwater“ iMartinMakdonaza

„Three Billboards outside Eb-

bing, Missouri“. U trci za

Oskara namijenjenog najbo-

ljem stranom filmu su čilean-

ski „A Fantastic Woman”, li-

banski „The Insult”, ruski

„Loveless”, mađarski „On

Body and Soul” i švedski „The

Square“.

Za titulu najboljeg dokumen-

tarnog filma boriće se filmovi

– „Abacus: Small enough to ja-

il“, „Faces Places“, „Icarus“,

„Lastmen inAleppo“ i „Strong

Island«.

Pobjednik na prošlogodišnjoj

dodjeli je bio mjuzikl „La La

Land” reditelja Dejmijena Ša-

zela, koji je osvojio šest nagra-

da američke Akademije film-

skihumjetnosti i nauka.

PriredilaR. M.

Devedeseta dodjela filmskih nagrada Oskar večeras u Dolbi teatru uHolivudu

Trkupredvodi „Oblikvode“

PODGORICA–

Predstava „Pro-

davnica igračaka“, u produk-

ciji Lutkarske scene za djecu

Gradskog pozorišta, biće igrana

danas u 12 sati, u sali Dodest

KIC-a „Budo Tomović“. Prema

tekstu Aleksandrua Popeskua,

predstavu je režirao i adaptirao

Jaroslav Antonjuk.

„Prodavnica igračaka“ priča je

o djevojčici Dini koja se nađe u

čarobnoj radnji u kojoj se samo

naizgled biraju igračke. U toj

prodavnici ne plaća se novcem,

već godinama života, pa će

Dinu želja za posjedovanjem

novih stvari veoma brzo učiniti

staricom. Ova priča najmlađoj

publici razotkriva važnu istinu

da materijalne stvari ne donose

sreću, te da u životu veću vri-

jednosti imaju ljubav, prijatelj-

stvo, osjećanja i brižnost.

Igraju: Katarina Krek, Goran

Slavić, Branka Femić, Branko

Ilić i Pavle Ilić. Reditelj Antonjuk

potpisuje i songove za predsta-

vu, a u autorskom timu su još:

Eva Farkašova (scenografkinja,

kostimografkinja i kreatorka

lutaka), Zoran Đerić (drama-

turg), Bogdan Szczepanski

(kompozitor), Vladimir Slaninka

(video animacija) i Davor Novak

(korepetitor).

R. K.

„Prodavnica

igračaka“ u

Dodestu