Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 3. mart 2018.

Hronika

PODGORICA

–Vjekoslav

Lambulić (41), osumnjičen

da je saJugoslavomLambu-

lićem(43), PetromMirano-

vićem(29) i Aleksandarom

Miranovićem(55) oteoAl-

bertaKajošaja izTuzi pu-

šten je jučeda sebrani sa

slobode.

Braća Vjekoslav i Jugoslav

LambulićiotacisinMiranovi-

ći uhapšeni su 15. februara.

Miranovići, kao i stariji Lam-

bulić su nakon saslušanja pu-

šteni da se brane sa slobode.

Oni su svi na saslušanju kod

tužioca negirali navode iz kri-

vične prijave.

Oni su ispričali da nijesu po-

kušalidaotmuKajošajavećda

Donijeto rješenje o ukidanju pritvora

osumnjičenomza otmicu

Lambulićnapuštio

Istražni zatvor

jeondobrovoljnoušaouvozilo

i da su zajedno krenuli prema

Centru bezbjednosti Podgori-

ca kako bi objasnio zašto ih,

kako su izjavili, prati.

Iz Uprave policije su se ranije

oglasili saopštenjem u kojem

su naveli za koja krivična djela

setereteosumnjičeniikakosu,

prema prikupljenim dokazi-

ma, bili podijeljeni zadaci.

Braći Lambulić na teret se

stavljaju dva krivična djela -

teška tjelesna povreda u saiz-

vršilaštvu i protivpravno liše-

nje slobode u saizvršilaštvu.

PetarMiranovićsumnjičiseza

nanošenje teških povreda, a

njegov otac za protivpravno

lišenje slobode.

A.G.

PODGORICA

- Podgoričanin

M. I. (32) uhapšen je zbog

sumnjeda je sa još tri

nepoznateosobeprimorao I.

Dž. (38) izSrbije saboravkom

uPodgorici dauđeuvozilo, a

zatimgaodvezli domjesta

Bioče, gdje sugaudarajući i

potapajući urijekuMoraču,

pokušavali izvući priznanje

da jeukraodvijebušilice.

Kako Pobjeda saznaje, na ideju

da otmu srpskog državljanina,

osumnjičeni sudošli jer jeM. I.

tvrdiodamu

jeI.Dž

. ukraodvi-

je bušilice iz stana.

M. I. angažovao je I. Dž. i

njegovog oca da mu odrade zi-

darskeposloveustanu.Ostavio

im je ključeve, a kada je došao,

bušilice nijesubile tu.

Za krađu o dvije „hilti“ bušilice

optužio je I. Dž.

- Oštećeni je, u strahu za svoj

život, priznao da je otuđio

pomenute bušilice. Ova lica su

nakon iznuđenog priznanja

prestala sa maltretiranjem I.

Dž. i natjerala ga da uđe u prtl-

jažnik vozila. Oni su ga potom

odvezli domjestanakojemsta-

nuje i pustili da ide. I. Dž. je

ovom prilikom zadobio lakše

tjelesne povrede koje su

medicinski konstatovane - sa-

opšteno je iz policije.

A.G.

Krivična prijava protiv četiri osobe zbog otmice

Potapali gauMoračuda

priznakrađubušilica

CETINJE

- I. D. iz Kotora povrijeđen je na putu Podgorica - Ceti-

nje, umjestu Meterizi juče ujutro kada se, iz za sada neutvrđenih

razloga prevrnuo automobilom “audi” i završio na krovu.

On je prebačen u Klinički centar Crne Gore i smješten je na Odje-

ljenju za intenzivnu njegu zbog povreda grudnog koša i koljena.

Policija je obavila uviđaj.

J.Đ.

PODGORICA

– Proces protiv

Veselina Mujovića, kojeg je

bivši funkcioner DPS-a Sve-

tozar Marović tužio za nak-

nadu štete od 890.000 eura

pekinut je – piše FOS.

Tužba je odbačena zbog

neosnovanosti i preuranjeno-

sti. Mujović se tereti da je uzeo

novac od Marovića kako bi

mu obezbijedio bolji status u

tužilačkim istragama. Do pra-

vosnažnog okončanja ovog

postupka, Marović ne može

da traži naknadu štete, jer

Mujovićeva krivica i dalje nije

utvrđena.

Takođe, ukoliko pravosnažna

presuda bude oslobađajuća,

Marović neće imati ovu pravnu

opciju. Sa prijedlogomo pre-

kidu postupka saglasan je i

Marovićev branilac advokat

Zdravko Begović.

- Predlažemo da sudmimo

ročišta donese rješenje o

prekidu ovog postupka do

okončanja krivičnog - navodi

se u podnesku u koji je FOS

imao uvid.

Mujović je još u januaru uputio

zahtjev za prekid ovog postup-

ka sudiji Osnovnog suda Mileni

Brajović.

C.H.

Odbačena tužba SvetozaraMarovića protiv

VeselinaMujovića

Nemanovcadok se

nedokažekrivica

Saobraćajna nezgoda na putu Podgorica - Cetinje

NaMeterizima

povrijeđenKotoranin

njegovomnaloguMihailo Čađenović vozio Ananija Nikića u Beograd

sko

rišćeno

Gore

- Nije mi jasno kako ja nijesam

optužen, jer sam ja organizo-

vao sve proteste DF-a od 2015.

godine. Čudnomi je kako su u

ovaj proces uključeni Andrija

Mandić, Milan Knežević i Mihai-

lo Čađenović - rekao je on.

Đukanović je pojasnio da

procedure nalažu da se svaki

skup najmanje pet dana prije

održavanja mora prijaviti

Upravi policije. Ukoliko bi

policija odobrila održavanje

skupa, kako je on kazao, to nije

bilo dovoljno, već se okuplja-

nje moralo prijaviti i gradskim

vlastima.

- Iako bi nampolicija dozvolila

okupljanje, a da to nijesmo pri-

javili gradskim vlastima, ne bi

nambilo dozvoljeno postavlja-

nje bine jer bi se odmah pojavi-

le komunalne inspekcije koje bi

stopirale sve – pojasnio je on.

Đukanović navodi da DF nije

planirao održavanje protesta

16. oktobra 2016. godine i da je

to lako dokazati.

- Nikome nije padalo na pamet

da organizujemo protest u 20

sati, jer se glasovi broje do 22

sata. Ne mogu ljudi da lete i da

dođu na protest. Pa i za završni

skup koji je održan 14. oktobra

u Podgorici morali smo da

organizujemo dolazak ljudi iz

drugih gradova. Nemoguće

je bilo pripremati protest za

16. oktobar, a da se to ne vidi -

rekao je on.

Svjedok je ispričao da je pro-

gon DF-a počeo već 14. okto-

bra kada je policija počela sa

masovnimprivođenjem aktivi-

sta ovog političkog saveza.

- Poslao samporuku šefu pod-

goričke policije Jovici Rečeviću

,,što radite ovo, nemojte da

strašite ljude“, na šta mi je on

odgovorio da su privođenja

zbog događaja iz 2015. godi-

ne. Poslije se ispostavilo da

je ta predstava sa rotacijama

smanjila odziv na izborima.

Taj scenario je jasan kao dan,

ali zahvaljujući ovomprocesu

vratiće se ovo kao bumerang

onom ko ga je namjestio –

kazao je Đukanović.

Uprkos pritiscima vlasti, Đuka-

nović navodi da su poruke lide-

ra DF-a građanima bile ,,samo

mirno“, da jedinomože biti

nemira u vladi kada budu gubili

vlast i da neki od njih neće pre-

Sutkinja Suzana Mugoša je nakon nekoliko opomena

kaznila sa 200 eura svjedoka Milutina Đukanović zbog

kršenja procesne discipline i nepoštovanja suda.

Kažnjavanje je uslijedilo nakon što je Đukanović i pored

brojnih opomena vijeću suda kazao da bi advokate odbra-

ne odmah prekinula da postavljaju pitanja koja je njemu

postavljao tužilac Saša Čađenović.

Kada je peti put krenuo da iskaže nezadovoljstvo zbog

navodnih dvostrukih aršina suda obraćajući se vijeću

,,Advokatima biste davno“... nakon čega je zastao i počeo

da se smije, sud ga je kaznio novčanom kaznom.

Đukanovićkažnjensa

200eurazbogkršenja

procesnediscipline

Predsjednik poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Milu-

tin Đukanović optužio je glavnog specijalnog tužioca Milivoja

Katnića da je preko njega prilikom saslušanja u Tužilaštvu

prijetio lideru ove partije Andriji Mandiću.

- Mogu da se zakunemda mi je specijalni tužilac Milivoje

Katnić rekao da zna da Andrija Mandić i DFmogu

njega da likvidiraju, ali i da onmože Mandiću

da zavije crni bajrak na kuću. Katnić mi je

rekao: ,,Znaš li Đukanoviću, da na Zlati-

boru i Republici Srpskoj ima puno ruskih

vojnika koji su trebali da naprave čudo

po Crnoj Gori“. Na to sammu rekao ,,pa

sami kažete da nijesmo znali, što nam

ovo radite onda“. Međutim, ostao sam

bez odgovora – kazao je Đuka-

nović.

Sutkinja Suzana Mugoša nije

dozvolila Đukanoviću dalje

izlaganje na ovu temu jer

se radilo o neslužbenom

razgovoru koji se ne

tiče predmeta koji

sudi.

TvrdidajeKatnić

prijetioMandiću

življeti od stresa.

On je podsjetio da nakon

konferencije za štampu koju

je DF održao 12. oktobra gdje

su iznijeli da se nešto sprema

za izbore u Crnoj Gori, pojavio

se Paja (Mirko Velimirović). -

Tada smo apelovali na držav-

ne organe da obrate pažnju

na scenario koji se i desio

- kazao je Đukanović.

Glavni specijalni tužilac Mili-

voje Katnić je cijeneći iskaz

Milutina Đukanovića naveo

da je korektno svjedočio i

da je potvrdio da je Mihailo

Čađenović u tom službenom

automobilu vozio Ananija

Nikića.

- Neke dileme su razjašnje-

ne - rekao je Katnić i dodao

da je svjedok potvrdio da

je auto korišćen u privatne

i u službene svrhe, te da je

novac nezakonito uplaćivan

za putovanje, kao i da nema

dokaza o porijeklu novca.

Sa druge strane advokati

odbrane su istakli da je svje-

dok govorio istinu, tačno,

precizno i jasno.

Suđenje se nastavlja 14.

marta.

B. R.

Svjedok Blažo Lakić juče je u podgričkomVišem sudu kazao

da ,,reno luence“ registarskih oznaka PG TE 508 koristi ,,95

odsto vremena“ njegov otac koji živi na Vidikovcu u Beo-

gradu.

On je ustvrdio da ne poznaje Slavka Nikića koji je sačinio

snimak automobil njegovog oca, a koji u spisima predmeta

protiv okrivljenih za pokušaj terorističkog napada oktobra

2016. godine egzistira kao dokaz.

Lakić je kazao da ne poznaje ni Ananija Nikića, koji je prema

stavu Tužilaštva automobilom ,,reno luence“, ali registar-

skih oznaka PG CG 870 u Beograd na sastanak sa Slavkom

Nikićemdovezao okrivljeni Mihailo Čađenović.

Dva ,,renoa“

Krivična prijava protiv Beranca zbog nedozvoljenog držanja oružja

BIJELOPOLJE

–Uvozilu

I. B. (35) izBerana, zakoje

policija tvrdi da jebezbjed-

nosno interesantnaosoba

pronađen jepištolj imuni-

cija.

Kako se navodi u saopštenju

policije, osumnjičeni I.B. je

kontrolisan jučeoko 10 sati u

mjestuRibarevine dok je bio

uvozilu„audiA3“,beranskih

registarskih oznaka. Sa njim

u automobilu je bioR.Đ. (35)

izBerana, koji je, kakopolici-

ja navodi takođe bezbjedno-

sno interesantna osoba.

Osumnjičenom I.B. se na te-

ret stavlja krivično djelo ne-

dozvoljeno držanje oružja i

eksplozivnihmaterija.

Iz policije su pojasnili da su

ispod patosnice ispod suvo-

začevog sjedišta pronašli pi-

štolj „CZ“ kalibra 9 milime-

tra bez serijskog broja i 15

komada metaka istog kali-

bra, u ilegalnomposjedu.

O događaju je obaviješten

osnovni državni tužilac uBi-

jelomPolju, koji je nakon sa-

gledavanja činjenica, priku-

p l j en ih obav j eš t en j a i

konsultacija, naložio da se

I.B. uhapsi i da mu se prive-

de.

Oružje i municija biće upu-

ćeni uForenzički centar radi

vještačenja.

A.G.

Zaplijenjeni pištolj imunicija

MilutinĐukanović

MilivojeKatnić

Lambulić sa

privođenja