Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 76 Next Page
Page Background

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica • Crna Gora • Četvrtak, 1. mart 2018. • Godina LXXIV/Broj 18741 • Cijena 0,70 eura

Ni teorijski, ni praktično nijemoguće da je 50

miliona eura novac NVO i - ako tu ne spadaju

EK, OEBS, UNDP, vjerske organizacije -

onda tu nijesu čista posla, kaže direktorica

MANS-a Vanja Ćalović-Marković

STR.7.

STR.9.

NVO o podacima CBCG da nevladin i neprofitni

sektor stoji sve bolje

STR.2.

Tražeda seobjelodani

kose svekrije iza50

milionaeuradepozita

STR.10.

STR.5.

STR.2.

Optuženi zamilionskuprevarunije se

pojaviona zakazanomročištu

„Građani“ još pokušavajuda nađu rješenja

za predsjedničke izbore, aktivirala se SNP

KompanijaAzmont investments dobila

saglasnost glavnog državnog arhitekte

Uapotekusa

zdravstvenom

knjižicom

Ukinuta štampana verzija recepta

Katnić: Šišmakovdirigovao

akcijomprekoSinđelića

Suđenje okrivljenima za pokušaj terorističkog napada na

dan parlamentarnih izbora oktobra 2016.

Nacionalna

potjernica

zaMilošem

Čujovićem

I Đuroviću igri

zakandidata

Počinje izgradnja

hotela „One&

Only“ uKumboru

STR.6.i7.

Ljekari nijesu

primijetili da je

život trudnice

biougrožen

Utvrđenoda je bilo propusta u liječenju

pacijentkinje ubolnici na Cetinju

STR.4.i5.

D. MIJATOVIĆ

M. BABOVIĆ