Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 26. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

-Kineski državljanin

Z. X. (49), zaposlenna gradilištuau-

toputaBar –Boljare, poginuo je juče

ujutruu tuneluPreslo, saopšteno je iz

policije.

Prekonjegaje,kakojenezvaničnosaop-

šteno iz policije, prešao kamion.

Od početka izgradnje autoputa ovo je

treća pogibija.

U decembru prošle godine je poginuo

kineski državljanin Pjang Jing Long. U

oktobru je prilikom izvođenja radova u

tunelu Klopot došlo do nesreće u kojoj

je poginuo jedan Kinez, a drugi bio po-

vrijeđen.

M. L.

PODGORICA

–Petorica

Nikšićana, uhapšeni upoli-

cijskoj akciji ,,Paketić“, osu-

đeni sunaukupno 10godina

i dvamjeseca robije zbog

uličneprodajedroge.

Presudu je donijela sutkinja

Višeg suda u Podgorici Milja-

naPavlićević.

Tomo Vučković (30), Dejan

Delibašić (26), Goran Nikito-

vić (29) osuđeni su na po dvije

godine zatvora, dok je Vojin

Adžić (23) dobio godinu i po

robije.

Tadija Ćorović (31) osuđen je

na godinu i osam mjeseci i

mjeru obaveznog liječenja

narkomana.

Ćorović je prilikom davanja

odbrane tvrdio da je zavisnik,

ali ne i da se bavio preproda-

jomdroge.

- Korisnik samdroga i to je či-

njenica, ali je nikad nijesam

prodavao. Ta količina heroina

koji je pronađen umom stanu

je bila za ličnu upotrebu – ka-

zao jeĆorović.

On je ispričao da je pozajmio

200 eura i kupio veću količinu

droge jer mu je isplativije kad

uzima na veliko.

Svi optuženi suprilikomdava-

nja odbrane negirali prepro-

dajudroge.

Okrivljeni Delibašić je istakao

da potiče iz dobrostojeće po-

rodice te da nije imao potrebu

da se bavi rasturanjemnarko-

tika ponikšićkimulicama.

Okrivljeni Vučković je naveo

da osim što se nikada nije ba-

viopreprodajomdroge, nijeni

konzumirao heroin. Jedini

,,grijeh koji je počinio je što je

ponekadpušiomarihuanu“.

I Nikitović je kategorično ne-

girao da je prodavao drogu,

dok seAdžić branio ćutanjem.

Prema navodima optužnice,

Delibašić, Ćorović, Nikitović,

Vučković iAdžić suseuperio-

du od početka marta do polo-

vine septembra 2016. godine

bavili uličnom preprodajom

heroina imarihuane.

Nakon višemjesečnog praće-

nja optuženih policija je od

njih u 27 navrata zaplijenila

14. 384 grama hero ina i

202.829 gramamarihuane.

Policija je pretresomstanova i

prostorija na dvije od ukupno

devetlokacijakojejeprovjera-

vala, a koje su koristili okriv-

ljeni, pronašla 55 pakovanja

marihuane koja je, prema

ocjeni tužilaštva, takođe bila

namijenjena uličnoj prodaji.

Kako se navodi u optužnici,

Delibašić je za pola godine

prodao neutvrđenu količinu

heroina, a među njegovim

kupcimabio jeTadijaĆorović.

Delibašić je30. junaprošlego-

dine prodao neutvrđenu koli-

činu heroina Ćoroviću, kojeg

je odmah po preuzimanju ro-

bezaustavilapolicijaradi kon-

trole. Ćorović je tada pocije-

pao kesu i prosuoheroin.

Prema navodima optužnice,

Vučković, Nikitović i Adžić su

preprodavali heroin i marihu-

anukojusenabavljaliodĆoro-

vića.

B.R.

PODGORICA

- Jedanod lideraDemo-

kratskog frontaPredragBulatovićoci-

jenio jeda je javnost imalaprilikudavi-

di snimkekakopolicajci grubokršeći

zakonbrutalnoprebijajugrađane i da

ostaje samoda senagađakoliko ima

neotkrivenih slučajevamučenja i tor-

turekoje sprovodi režim.

On je istakao da jeministar pravde Zoran

PažinkoordinatorsvihakcijaprotivDF-a.

- Poslije svega određenim pripadnicima

režimanijesvetosmetalodaprobajudaih

odmah oslobode zatvora, kao i da orga-

nizuju protest podrške ispred Osnovnog

sudarežimskimbatinašimaitoutrenutku

kada jeMilan Knežević u pratnji svih po-

slanika DF-a došao da preuzme poziv za

izdržavanje zatvorske kazne - dodaje on.

Bulatović je dodao da je ta politička pre-

sudazadogađajkadajepolicijanezakoni-

to i protivnoUstavu razbilamirni protest

DF-a tokom koje akcije je, kako navodi,

,,režim i mučki fizički napao i povrijedio

MilanaKneževića“.

-Ovojoš jednopodsjećanjenaovajdoga-

đaj i paralela sa najnovijim ponašanjem

policije,kaoipokušajdasepredstavekao

heroji, te simuliranje da je komandant

SAJ-a bio u zatvoru posljednji su trenu-

tak za alarm i za građane, a posebno one

političke subjekte koji na sve ovo ćute -

smatraBulatović.

Ovo je, po njegovim riječima, posljednja

opomena za one koji ćute na progonDF-

a i njegovih lidera, kao i na zatvorsku ka-

znu koja je izrečena Milanu Kneževiću

umjestopolicijskimfunkcionerima.

- Podkomandomfunkcionera ogrezlihu

kriminalu i korupciji, batinaši u policij-

skim uniformama, zaštićeni od bilo ka-

kve odgovornosti i nagrađivani za zvjer-

sko iživljavanje nad sopstvenim

narodom, godinama siju strah na crno-

gorskimulicama - poručujeBulatović.

C.H.

PODGORICA

- Potraga za

vozačemV. V. koji je 7. febru-

ara sletioautomobilomna

obaluMoračenamagistral-

nomputuPodgorica–Ceti-

njenijedala rezultata, saop-

štili su izSlužbe zaštite i

spašavanja, pišeCdM.

Upotragu je juče uključen tim

Službe zaštite Glavnog grada

obučenza spasavanja iznesre-

ća na vodi.

- Pet članova tima detaljno su

pretraživali obale i korito rije-

keMorače, odnosno one pozi-

cije koje do sada nijesu mogle

biti detaljnopregledaneusljed

vremenskih prilika i drugih

faktora koji utiču na sticanje

bezbjednosnih uslova za ovu

vrstu pretrage. Pretraga je za-

vršena bez uspjeha, a u nared-

nim danima u skladu sa pro-

cjenama sa terena potraga će

se nastaviti - navode iz Službe

zaštite i spašavanja.

U potragu za nestalim voza-

čem uključeni su i ronioci iz

Bijele, koji su naveli da postoji

mogućnost da je rijeka tijelo

odnijela u jezero.

- Ronioci RCUD-a iz Bijele su

pretraživalikoritoMoračetra-

gajući za nastradalim koji je

prije 15 dana autom sletio u

Moraču. Pregledali smo mje-

sta na dnu rijeke na kojima se

može pretpostaviti da se tijelo

zadržalo izlazeći u susret za-

htjevima porodice stradalog.

Nažalost i ovajputbezrezulta-

ta.Postoji velikamogućnostda

je tijelo nabujala rijeka odnije-

la u jezero - kazali suoni.

C.H.

PODGORICA

-NamagistralnomputuMojkovac –Žabljak

došlo jedo saobraćajnenezgodeukojoj nijebilopovrijeđe-

nih, pišeAntenaM.

Kakoprenosi portalAntenaM, unezgodi jeučestvovaoautobus

ukojemje bilo oko 90 studenataPravnog fakulteta i kamion.

Donezgode jedošlokada jekamionzakačiouprolazuautobus i

tom prilikom izazvao manju materijalnu štetu na autobusu i

zastoj na tomdijeluputa odpola sata.

-Kamionjemalobržeprelazioprekomostaiudariojeuautobus

sa strane i tomprilikom je slomljeno jedno staklo na autobusu,

alisrećomnikonijepovrijeđen.Studentisučekalipolasatajerje

došla policija i obavila uviđaj, ali sunakon toga nastavili put bez

problema - saopštio je izvor.

Studenti su bili na Žabljaku na motivacionimpredavanjima i u

povratku sumorali ići kroz kanjonTare jer je put prekoŠavnika

zatvoren zbog nevremena.

C.H.

PODGORICA

– Suđenje Urošu Jegdiću (55) iz Bara, koji se te-

reti da je umaju prošle godine iz vatrenog oružja, u porodičnoj

kući u naselju Šušanj, ubio Dušana Kalezića (64) i njegovu su-

pruguBosiljku (52), nastavlja se danas predVišimsudom.

Kako su iz policije ranije saopštili, Jegdić je, sumnja se, razbio

staklo na vratima i tako ušao u kuću. Otišao je u spavaću sobu i

pucaouKaleziće dok su spavali.

M. L.

Nesreća na gradilištu autoputa Bar – Boljare

Poginuokineski državljanin

Donijeta presuda uhapšenima u policijskoj akciji „Paketić“

Zauličnuprodaju

drogedobili

10godina robije

Viši sud

Ocjena jednog od lidera DF-a povodomsnimaka koji su se pojavili na društvenimmrežama

Bulatović:Možemosamo

danagađamokoliko ima

neotkrivenihslučajeva torture

PredragBulatović

PretraživanaMorača,

od vozača ni traga

KoritoMorače

PORTAL VOLIMPODGORICU

PODGORIČKI VREMEPLOV

Devetnaest dana od saobraćajne nesreće

kod restorana „Internacional“ u Podgorici

Nezgoda na putuMojkovac – Žabljak

Sudar kamiona i autobusa,

nema povrijeđenih

Suđenje optuženomza dvostruko ubistvo u Baru

Jegdić danas pred Višimsudom

Samjestaudesa

Gradilišteautoputa

ARHIVA POBJEDE