Table of Contents Table of Contents
Previous Page  48 / 48
Information
Show Menu
Previous Page 48 / 48
Page Background

Ponedjeljak, 26. februar 2018.

16

Arena

Sportski miks

Džudo:

Pojedinačno kadetsko prvenstvo Crne Gore

Straševini

najvišezlata

Budućnost peta,

Budimčetvrti

Sertifikat Sanji Đurnić

Stoni tenis – Balkanski kup

Streljaštvo

Kupmimoze

Završen seminar Evropske atletske federacije

PODGORICA-

Džudisti

nikšićkeStraševineosvo-

jili su tri, a rožajskog Ibra

iMilenijuma izPodgori-

cepodvije zlatnemedalje

napojedinačnomkadet-

skomprvenstvuCrne

GoreuDanilovgradu.

Po jednog prvaka imaju

džudo klubovi podgorički

klubovi ArsoMilić, Gorica,

Nenad Sinanović i Džudo

džin, nikšićki Onogošt i

Akademik, cetinjski Crno-

gorac i Pljevlja.

OdčlanovaStraševinezlat-

nemedaljeosvojilisuIvana

Nikolić (do 44 kilograma),

Milena Backović (do 70) i

Nemanja Stevović (do 81).

PrvaciCrneGoreodčlano-

va Ibra postali suEdvinČi-

vović(do55)iJahjaNurko-

vić (do 66), dok su od

članova Milenijuma zlatni

bili Stefan Prelević (do 60)

i Đorđe Čađenović (preko

90).

U ženskoj konkurenciji

zlatnumedaljuosvojile su i

Anita Grujičić (do 48,

Pljevlja), Anđela Popović

(do 52, Crnogorac), Selma

Ličina (do 57, Nenad Sina-

nović), NađaVukićević (do

63,Akademik)iAnđelaVu-

kićević (preko 78, Džudo

džin).

Ukonkurencijikadetatitu-

lu prvaka osvojili su Petar

Radović (do 50, Onogošt),

ViktorVuković(do73,Arso

Milić) i Pavle Svičević (do

90, Gorica).

Na šampionatu nastupilo

je 100 takmičara iz 17 klu-

bova.

R.A.

PODGORICA–

Sanja

Đurnić, osnivač i tre-

ner AK ,,Sanja“ iz Bara,

uspješno je završila

seminar Evropske atlet-

ske federacije koji je juče

završenubugarskom

Samokovu.

Na seminaru je učestvo-

vao 51 predstavnik zemalja

članica Evropske atletske

federacije, a nekadašnja

juniorska šampionka Bal-

kana na kraju uspješno

odrađenog seminara dobi-

la je sertifikat.

Seminar u Samokovu bio

je vezan za realizaciju

projekta ,,Dječja atletika“,

Crnu Goru predstavljala je

nekadašnja preponašica,

koja se i najviše posvetila

ovomprojketu.

- Cilj ovog seminara bio

je da polaznici koji su već

završili prvi stepen obuke

na nivou Balkanske fede-

racije budu pripremljeni

za viši nivo, kako bi pre-

nosili znanja kao budući

instruktori u svojim atlet-

skim federacijama. Nakon

uspješno završenog

seminara dobila sam serti-

fikat. Svi mi koji smo prošli

ovaj seminar, možemo da

radimo kao predavači u

svojim zemljama na daljoj

edukaciji trenera i profe-

sora u školama u cilju što

uspješnije realizacije pro-

jekta „Dječie atletike“ za

uzrast od 6 do 12 godina

– objasnila je Đurnić.

R. P.

Đovani Cernogorazpo-

bjednik je 10. Kupamimo-

zeu streljaštvu, disciplina

olimpijski trap.

Olimpijski šampion iz Lon-

dona2012. teženegoseoče-

kivalo stigao je do prvog

mjesta, a trijumfovao je

ispred Slovenca Alena Fur-

lana, rezultatom39:38. Cer-

nogoraz je ubjedljivo vo-

đstvo nakon kvalifikacija

gdje je bio dominantan sa

113 pogodaka, ugrozio to-

kom finala na novih 50me-

ta. Takvu priliku su iskori-

stili prije svih Furlan da do

posljednjeg goluba prijeti

za titulu, pa je odlučio po-

sljednji golub i promašaj

Furlana.

Domaćiterendobrosuisko-

ristili Dragan Mrkajić i Ni-

kola Perišić iz SK Herceg

Novi, koji su zauzeli 3. od-

nosno4.mjesto, dok jeJovi-

ca Marković iz SK Budva

ostao petoplasirani. Ekipno

sutrijumfovaligostiizIstar-

skog Gusara (Cernogoraz,

Furlan,Ravaliko),ispredSK

Budva (Marković, Stanišić i

Mandić), dok sudomaćini u

sastavu Mrkajić, Perišić,

Krivokapić bili treći.

R.P.

PODGORICA -

Stonoteniseri Budućnosti osvojili su

peto, a stonoteniserkeBudima iz Berana četvrtomjesto

na Balkanskomkupu za klubove koje je održanou slo-

venačkomOtočecu.

U konkurenciji stonotenisera nastupilo je osam klubova, a

trijumfovao je Bešiktaš iz Istanbula, dok je kod stonoteni-

serki u konkurenciji pet ekipa najbolja bila Arigoni iz Izole.

U toku trajanja takmičenja u Otočecu je organizovan van-

redni kongres Balkanske stonteniske unije. Crnu Goru je na

kongresu predstavljao Generalni sekretar STSCG Nenad

Raičević. Glavna tema kongresa bio je prijem Slovenije u

Balkansku stonotenisku uniju na njihov zahtjev, što je na

kongresu izglasano, pa je Slovenija u stonom tenisu posta-

la član Balkanske unije.

R. P.

Dramado

posljednjeg

goluba