Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Srijeda, 21. februar 2018.

Svijet

Provladine snage Sirije ušle u sjeverni region Afrin pod kontrolomKurda

Erdogan„nagovorio“

Putinada spriječi

postavljanjevojske

DAMASK

–Konvoj sirijskih

provladinihboracau

šao je

juče

uAfrin, regionkoji je

podkontrolomKurda, kako

bi pomogli uodbrani odna-

pada turskihsnaga, ali je

nakon telefonskog razgovo-

rapredsjednikaTurske

RedžepaTajipaErdogana

sa ruskimkolegomVladi-

miromPutinom, postavlja-

nje sirijskevojskeu toj en-

klavi ipakspriječeno.

Nasnimcimakojejejučeobja-

vila sirijska državna televizija

vide se provladini borci, koji

nosemaskirneuniforme ima-

šuoružjemisirijskimzastava-

ma iz svojih vozila, dok prola-

ze kroz kontrolni punkt na

kome stoje oznake kurdskih

bezbjednosnih snaga, prenosi

Rojters.

Snimci prikazujuoko20vozi-

la sa teškim puškomitraljezi-

ma kako u Afrin ulaze iz obli-

žnjeg selaNubula, dodajeAP.

Kurdskizvaničnicijučenijesu

komentarisali raspoređivanje

sirijske vojske.

OPSADA

Sa druge strane, predsjednik

TurskeRedžepTajipErdogan

saopštio je kako je nakon raz-

govora sa predsjednikomRu-

sije Vladimirom Putinom

spriječeno postavljanje vojni-

ka sirijske vlade u enklavi

Afrin.Naveo je i kakoće snage

koje predvodi turska vojska

narednih dana započeti opsa-

duAfrina.

Erdoganjenaveokakojeupo-

nedjeljak sa Putinom i pred-

sjednikom Irana Hasanom

Rohanijem razgovarao o situ-

aciji uSiriji.

- Raspoređivanje sirijskih

snaga je zaustavljeno - rekao

je Erdogan novinarima pred

govor uparlamentu.

Turskipredsjednikjenajavioi

kako će u narednim danima

početi opsada grada Afrina u

istoimenoj enklavi u sklopu

operacije „Maslinova graniči-

ca“ koja za cilj ima eliminisa-

nje paravojnih formacijaKur-

da sa južne granice Turske

prema Siriji.

OfAnzivA

Erdogan je nekoliko puta po-

novio daTurska nema namje-

ruda obustavi vojne operacije

uAfrinu.

Turske oružane snage su

prošlog mjeseca počele ofan-

zivu na taj sjeverni kurdski

regionuSiriji.

Turska je u ponedjeljak upo-

zorila sirijsku vladu da ne ša-

lje snage u tu enklavu, poru-

čivši da će uzvratiti trupama

ako im je cilj da zaštite kurd-

ske borce.

Takođe,nekolikosatiuočiula-

ska sirijskih provladinih sna-

ga, turski mediji su javili da su

turske trupe i savezničkesirij-

ske opozicione snage poveza-

levelikidioteritorijeuenklavi

Afrin sa sirijskim gradom

Azazom, koji je pod turskom

kontrolom, napominje ame-

rička agencija.

Uhapšenadvabliska

saradnikaNetanjahua

Vulkanu Indoneziji razoriovrhplanine

DŽAKARTA

-VulkanSina-

bungna sjeveruostrvaSu-

matrau Indoneziji izbacio

jepepeovišeodpet hiljada

metarauvis, a silina erupci-

je raznijela je i čitavvrh

planine.

Slike prije i nakon erupcije

indonežanskog Centra za

vulkanologijupokazujukako

fali čitav vrhplanine, prenosi

AP.

U erupciji nema povrijeđe-

nih. Ovaj vulkan, koji jemeđu

tri vulkana koji su trenutno

aktivni uIndoneziji, bio jene-

aktivan četiri vijeka da bi

2010.godineeruptirao,priče-

mu supoginule dvije osobe.

Regionalni centar u Darvinu

u Australiji izdao je „crveni

alarm“za letovezbogvulkan-

skog pepela.

Oko 30.000 ljudi bilo je pri-

morano da napusti svoje do-

moveupodručjuokovulkana

uproteklimgodinama.

Indonezija se inače nalazi na

Pacifičkom vatrenom prste-

nu, području poznatom po

seizmičkoj aktivnosti i vul-

kanskimerupcijama.

TELAVIV

- Izraelskapolici-

ja saopštila je jučeda je, u

okviru istrageokorupciji

premijeraBenjaminaNeta-

njahua, uhapsiladvanjego-

vabliska saradnika, odno-

snobivšegportparola i

bivšeggeneralnog sekretara

Ministarstva zakomunika-

cije Izraela.

Bivši portparol NirHefec i ge-

neralni sekretar Ministarstva

za komunikacije Šlomo Filber

sumnjiče se da su podržali

odredbe vrijedne nekoliko

stotina miliona dolara koje bi

išle u korist izraelskoj kompa-

niji za telekomunikacije Be-

zek, a sa ciljem da zauzvrat

dobiju povoljnije predstavlja-

njeNetanjahua umedijima.

Netanjahu još nije osumnji-

čen u ovom slučaju, ali se oče-

kuje da će biti ispitan, navodi

AP.

U pritvoru je i većinski akcio-

nar Bezeka Šaul Elovitč, kao i

njegova supruga, sin i drugi

visoki funkcioneri Bezeka.

Prije nekoliko dana izraelska

policija uputila je državnom

tužiocu prijedlog da Netanja-

hua optuži za primanje mita i

prevaru, jer postoji dovoljno

dokaza za optužnicu.

Tehnički dijalog Srbije i Kosova zakazan za 26. i 27. februar u Briselu

Mogućnovi nacrt sporazuma

ozajednici srpskihopština

PRIŠTINA

- Šef kosovske

delegacije zadijalogBeogra-

da i Prištine, Avni Arifi, izja-

vio jeda ćeosnivanje zajedni-

ce srpskihopštinabiti tema

predstojećeg sastankauBri-

selu i najavionovi nacrt spo-

razuma, koji, kakokaže,mora

dabudeu skladu saodlukom

Ustavnog sudaKosova.

Arifi je u izjavi za prištinski

„Zeri“ negirao mogućnost bilo

kakve zamjene teritorije, pre-

nio je Unmik u svom pres kli-

pingu.

- Kosovo nema šta da dijeli ili

mijenja sa bilo kim - rekao je

Arifi.

Naredni tehnički dijalog Srbije

i Kosova zakazan je za 26. i 27.

februar uBriselu.

Direktor Kancelarije za KiM

Marko Ðurić izjavio je u pone-

djeljak da će se, u okviru pred-

stojećeg tehničkog dijaloga

Beograda i Prištine, razgovara-

ti i o istrazi o ubistvu Olivera

Ivanovića i dodao da Srbija

očekuje odgovore.

Ðurić je novinarima kazao da

će Srbija imati mnogo pitanja

za svoje sagovornike i da će

zbog toga u Brisel poći i

kompetentni stručnjaci iz

policije.

Osimtoga, srpskadelegacijaće

ponuditi razgovore o formira-

nju zajednice srpskih opština,

kaoioproblemimaSrbanaKo-

sovu, među kojima su oni koji

se tiču ličnih isprava i prelaska

administrativne linije.

- Za nas od zajednice srpskih

opštine nema važnijeg pitanja.

To je nešto što nam duguju

1.766 dana, i to je tema svih te-

ma - rekao jeÐurić.

Ðurić je naveo i da će srpska

strana iskoristiti sastanke na

najproduktivniji način te da to,

kako kaže, zaista bude dijalog i

saradnja, a ne „nešto što će ne-

komposlužiti da se slika“.

Priredila:

ĐurđicaĆORiĆ

BenjaminNetanjahu

SKOPLJE -

Makedonske

vlasti naredile suuklanja-

nje table sa autoputa koji

je donedavnonosio ime

AleksandraMakedon-

skog.

Promjena imena ustupak je

vlade Zorana Zaeva grčkim

vlastima pred ključnu fazu

pregovora o novom imenu

zemlje. Ime antičkog vlada-

ra biće skinuto i sa skopskog

aerodroma.

- Počelo je skidanje tabli sa

imenomAleksandra Make-

donskog sa autoputa koji od

Skoplja vodi ka graničnom

prelazu Tabanovce, javili su

mediji u Skoplju.

Table sa novim imenomove

saobraćajnice „Prijateljstvo“

još nijesu stigle, prenosi RTS.

Brisanje imena antičkog vla-

dara predstavlja pozitivan

signal Skoplja pred nastavak

pregovora sa Atinomoko

budućeg imena Makedonije.

Obje strane, grčka i make-

donska, nadaju se da će 27

godina dug problembiti

riješen do jula, kako bi nedu-

go zatimMakedonija bila

primljena u NATO.

Osim sa autoputa, ime Alek-

sandra Makedonskog biće

uklonjeno i sa skopskog

aerodroma, koji će se ubu-

duće zvati „Međunarodni

aerodrom Skoplje“.

Ujedinjene nacije već 27

godina pokušavaju da pro-

nađu kompromisno rješenje

za naziv Makedonije. Atina

ne priznaje naziv „Republika

Makedonija“ i tvrdi da je to

ime sjeverne grčke provinci-

je i to od antičkih vremena.

Grčka je zbog toga blokirala

prijemMakedonije u NATO.

Zbog spora sa Grčkom,

Makedonija je nakon pro-

glašenja nezavisnosti 1991.

godine primljena u UN pod

privremenimnazivomBivša

Jugoslovenska Republika

Makedonija.

Makedonci

skidaju table

sa imenom

Aleksandra

Makedonskog

RedžepTajipErdogan i Vladimir Putin

Predsjednik

Turske Redžep

Tajip Erdogan

saopštio je kako je

nakon razgovora

sapredsjednikom

Rusije

Vladimirom

Putinom

spriječeno

postavljanje

vojnika sirijske

vlade u enklavi

Afrin. Naveo je

i kako će snage

koje predvodi

turska vojska

narednih dana

započeti opsadu

Afrina