Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 20. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Službenici

ZIKS-aV. P. i Ž. P. imedicin-

skoosobljeoveustanove sa-

slušani suzbognavodnog

prebijanjaNerminaŠišića,

osumnjičenog zabrutalno

ubistvopetnaestomjesečnog

P. J. –potvrđeno jePobjedi iz

upravne zgrade zatvora.

Prema nezvaničnim saznanji-

maPobjede, službenici sunegi-

rali navode osumnjičenog Šiši-

ća.

KakojeŠišićnaveouprijavi,nje-

ga su, kada je došao u Istražni

zatvor, u ambulanti pretukla

dvojica zatvorskih službenika u

prisustvumedicinskihradnika.

Povodom njegovih navoda,

Osnovno državno tužilaštvo u

Podgorici pokrenulo je postu-

pak, a predmet je zadužio tuži-

lacVukasRadonjić.

Osumnjičeni je tvrdio da su ga

službenici ZIKS-a tukli, noga-

ma i rukama po glavi i tijelu.

Šišić se sumnjiči da je prije 4.

februara na smrt pretukao sina

tridesetčetvorogodišnje Pod-

goričankeJeleneJovovićsako-

jom je bio u vanbračnoj zajed-

nici.

Istraga je pokazala da je Šišić i

ranije tukao dječaka i da je nje-

gova majka to znala, zbog čega

je i ona uhapšena. Jovović se

tereti za kršenje porodičnih

obaveza, zbog čega može biti

osuđena na maksimum osam

godina zatvora.

Dječak od godinu i tri mjeseca

preminuo je zamanje od 24 sa-

tanakonšto jedovezenuHitnu

pomoć, sa teškimpovredama.

Njegova majka kazala je da je

njen partner mjesecima tukao

njenog sina, kad god bi mu za-

smetao bebinplač.

Mediji su nakon hapšenja Šiši-

ća prenijeli da se radi o osobi

koja je u BiH osuđena na dvije

godine i dva mjeseca zatvora

zbog nasilničkog ponašanja i

nanošenja teških tjelesnih po-

vreda, te da je bio osumnjičen i

za druga krivična djela, ali je

utvrđeno da postoji još jedna

osoba pod istimimenom.

Iz bosanskohercegovačkog tu-

žilaštva saošteno je da Nermin

Šišić koji je osumnjičen za ubi-

stvo petnaestomjesečne bebe,

nije Nermin Šišić kojeg su me-

diji prepoznali kaoubicudjete-

ta, jer je on na izdržavanju ka-

zneuTuzli, auzatvoru jebio i u

vrijemekadajezločinpočinjen,

saopšteno je u četvrtak.

Nekoliko sati kasnije oglasila se

i crnogorska policija i saopštila

daseradiodvijeosobekojeima-

ju isto ime i prezime.

M.Ž.

Saslušana dvojica službenika ZIKS-a po prijavi osumnjičenog za

ubistvo petnaestomjesečnog dječaka

Policajci tvrdeda

nijesu tukli Šišića

PODGORICA

– Devetnae-

stogodišnji M. B. iz Podgorice

uhapšen je jer je policija kod

njega pronašla 40 kilograma

skanka i oružje.

On se sumnjiči da je počinio

krivično djelo neovlašćena

proizvodnja, držanje i stavlja-

nje u promet opojnih droga i

nedozvoljno držanje oružja i

eksplozivnihmaterija.

U saopštenju policije navodi

se da su u Tuzima, 18. febru-

ara oko 9.15, u kanjonu Cijev-

na, primijećene dvije osobe

koje nose džakove i kreću se

iz pravca Albanije.

- Te dvije osobe uspjele su

da pređu granicu s Albani-

jom, dok je treća istovarila

džakove u jednoj kući, nakon

čega je pokušalao da pobje-

gne – navodi se u saopštenju

policije.

Inspektori su zaustavili vozilo

„pasat“ podgoričkih registar-

skih oznaka kojim je uprav-

ljalo M. B.

Pretresom kuće devetnae-

stogodišnjaka zaplijenjena su

dva džaka u kojima se nalazi-

lo 40 pakovanja u kojima je,

kako se sumnja, marihuana

težine 40 kilograma.

Pronađena je i poluautomat-

ska puška i pištolj „crvena

zastava“ sa osammetaka

kalibra 7,62mm, u ilegalnom

posjedu.

Osumnjičeni M. B. će uz kri-

viču prijavu biti priveden na

saslušanje u Više državno

tužilaštvo.

Droga i oružje biće upućeni

u Forenzički centar zbog vje-

štačenja.

M. L.

Oduzetamarihuana i oružje

Uhapšen devetnaestogodišnjak

Zaplijenjeno

40kilograma

droge i oružje

PODGORICA

–SvjedokDu-

šanIvanovićkazao je, jučeu

Višemsudu, da 7. decembra

2016. godinenijebioulokalu

„Trofej“umomentukadasu

ubijeniĐorđeBoreta i slučaj-

nažrtvadoktorDraganZeče-

vić.

Za njihovo ubistvo optuženi su

srpski državljaninMiljan Bula-

tović i Vladimir Šmanja iz Ba-

njaluke, dok su crnogorskim

vlastima nedostupni Budvanin

Vasilije Rafailović, koji je ozna-

čen kao organizator kriminalne

grupe,ičlanoviRatkoVušovićiz

Budve i Bjelopoljac IvanCicmil

koji suubjekstvu.

ISKAZ

Kako je svjedok obrazložio, pri-

je zločina u lokalu je vidio da su

sjedjeli Boreta, Zečević, Goran

Kapičić iVidoKuljača.

Svjedok se prisjetio da se po-

zdravio sa njima i da je otišao u

Budvu, a kada se vratio u lokal

zatekao je tijelaBorete iZečevi-

ća.

-Biojelijepdaniništaneobično

nijesamprimijetio.Otišaosamu

Budvu da ostavimneke ključe-

ve, a kada samse vratio zatekao

sam tijela – ispričao je Ivanović

dodajući da je Zečević skoro

svakog jutra dolazio u kafić

„Trofej“, a tu je svraćalo još de-

setakmomaka.

Svjedok jenaveo i damunijebi-

lo poznato da je prvooptuženi

Vasilije Rafailović, jedini kojeg

poznajeodokrivljenih,biousu-

kobusaĐorđemBoretom.

Prema riječima Ivanovića, Bo-

reta jebioomiljenmeđu svima i

vijest oubistvu je šokirala sve.

Na suđenju je juče u svojstvu

svjedoka iskazdao i svjedokVa-

silije Ojdanić koji je ispričao da

jebio200-300metaraodmjesta

zločina.

Kazao je da je čuo pucnjavu a

nakon 10-15 sekundi ugledao je

motorkojisekretaopremaBud-

vi „normalnom“brzinom.

- Vidio samdvojicu na motoru.

Mislim da je vozač imao crnu

kacigu,aovadrugaosobajeima-

lakačket.Kadsamčuopucnjeve

misliosamdanijeništaozbiljno,

dok nisamvidio hitnu i policiju

–rekao jeOjdanić.

Premanavodimaoptužnice,Ra-

failović i Bulatović označeni su

kao organizatori kriminalne

grupe koja je likvidirala Boretu,

dokjekaoslučajnažrtvastradao

Zečević.Tomprilikomranjenje

i vlasnik lokala IvoStanišić.

OPTUŽBE

Kao članovi ove kriminalne or-

ganizacije koji su, prema stavu

istražitelja, pomogli izvršenje

ovog zločina označeni suVušo-

vić,Cicmil i Šmanja.

Rafailović i Vušović se terete da

sudirektni izvršioci ubistvaBo-

rete iZečevića.

Kako se navodi u optužnici, Ra-

failovićjepremaBoreti,Staniši-

ću ali i ostalim gostima lokala

„Trofej“ ispalio više hitaca iz

automatskepuškesamotorako-

jimjeupravljaoVušović.

Likvidacija je, kako se navodi u

aktima Tužilaštva, planirana

polagodine.

Kako je prema planu sve bilo

obezbijeđeno za likvidacijuBo-

rete, Vušović i Rafailović su 7.

decembra iz garaže uzelimotor

ioružje,nakončegasuseuputili

prema lokalu „Trofej“ u Bečići-

magdje jeBoreta ispijaokafu.

-Vušovićjeuzeomotocikl,dokje

Rafailovićautomatskupuškuza-

vio umaterijal kako bi je prikrio

–navodi seuoptužnici.

M.L.

SamjestaubistvaBorete i Zečevića

Na suđenju za dvostruko ubistvo u Bečićima u lokalu „Trofej“ saslušane dvije osobe

Svjedokneznada jeBoreta

biousukobusaRafailovićem

CETINJE

– Policija je juče umjestu Očinići, na magistralnom

putu Cetinje – Budva, kod srpskog državljanina S. D. (22) pro-

našla manju količinu ekstazija.

Kako je saopštila Uprava policije, on se nalazio u automobi-

lu kojim je upravljao B. M. (21) iz Podgorice, pljevaljskih registar-

skih oznaka.

O događaju je obaviješten tužilac u Višemdržavnom tužilaštvu

u Podgorici koji će se naknadno izjasniti o kvali ikaciji djela.

C.H.

Kontrola na putu Cetinje - Budva

Srpski državljaninkrio

manjukoličinuekstazija

Kako jeNerminŠišićnaveouprijavi, njega su, kada jedošao

u Istražni zatvor, uambulanti pretukladvojicazatvorskih

službenikauprisustvumedicinskih radnika

NerminŠišić

CETINJE

- Pretresomstana i drugihprostorijakojekoristi I.

D. (46) saCetinjapolicija jepronašlavećukoličinu sumnji-

vogpornografskogmaterijala.

KakojesaopštilaUpravapolicije,pronađenajeimačetasafutro-

lom, 400 CD-ova, 19 VHS kaseta, tri hard diska, memorijska

kartica, mikro kartica, četiri mobilna telefona, šest sim kartica,

četiri USBmemorije i dva kućišta računara.

Oduzeti predmeti biće upućeni u Forenzički centar radi vješta-

čenja.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom držav-

nomtužilaštvuna Cetinju, koji će se nakon vještačenja izjasniti

o kvalifikaciji djela.

C.H.

KodCetinjaninanađen

pornografskimaterijal

ILUSTRACIJA