Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 52 Next Page
Page Background

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica •

Crna Gora •

Utorak, 20. februar 2018. •

Godina LXXIV/Broj 18732 •

Cijena 0,70 eura

ASK utvrdila da jeministar

evropskih poslova prekršio zakon

Pejovićnezakonito

prima3.168eura

STR.3.

DOKUMENTI

STR.2.

Što piše u zajedničkoj deklaraciji koju su potpisali crnogorski

i kosovski predsjednik, a usvojila Vlada u Prištini

STR.4.i5.

STR.6.i7.

Revizija uspjeha naplate

koncesija na šume

Povodom izvještaja ombudsmana o djelovanju

vjerskih organizacija izvan sistema IZ

Koncesionari

dugujupet

miliona

„Muftijstvoza južni

Sandžak“ žaliće seako

školebuduzatvorene

POBJEDA ISTRAŽUJE:

Kako je upravi Narodnogmuzeja godinama

uspijevalo da ne postupa po preporukamaMinistarstva kulture

Nove kadrovske odluke - angažovanje bivših službenika ANB

Policajci tvrde

danijesu tukli

NerminaŠišića

Saslušana dvojica službenika

ZIKS-a po prijavi osumnjičenog

za ubistvo djeteta

STR.10.

Nabranikuprivilegija,

stradala jebaština

STR.16.i17.

Lazović i

Golubović

ponovou

bezbjednosnim

službama

STR.9.

Deklaracijomkoju su potpisali predsjednici

Crne Gore i Kosova nije predviđena izmjena Sporazuma

o državnoj granici, već suminimalne korekcijemoguće

prilikom

obilježavanja granične linije i tek nakon što

se dokument rati kuje u parlamentu Kosova

Prvo ratifikacija, tek

ondaeventualne

korekcijeokomeđa