Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 19. februar 2018.

Hronika

dine zabilježili 200 krivičnih

djela izčlana220Krivičnogza-

konikaCrneGore (nasiljeupo-

rodici ili u porodičnoj zajedni-

ci) i šest krivičnih djela koja se

dovode u vezu sa nasiljem u

porodici, a kvalifikovana su

drugačije.

- Za navedena krivična djela

podnijete su 203 krivične pri-

jave. Osumnjičena su 203 lica,

odkojih je 193muškogpola (uk-

ljučujući pet maloljetnika), a 10

ženskogpola–kazala jeona.

Među žrtvama nasilja, kako je

objasnila, od 223 slučaja 59 je

muškog,

a164ženskogpola.Od

ukupnogbrojažrtava,dodalaje

Vujović, 23 su maloljetna lica -

devetmuškogi14ženskogpola.

Tokom 2016. godine policija je

registrovala 198 krivičnih djela

za koje je podnijeto 197 kriv-

ičnih prijava. Vujović je pojas-

nila da su osumnjičena takođe

203 lica, odkojih je 186muškog,

a 17 ženskog pola. Među žrtva-

ma nasilja 93 je bilo muškog, a

200 ženskog pola. Maloljetnika

jebilo14.

Vujović je pojasnila i da na osn-

ovu odluke tužioca, odnosno

izjašnjenja da li se radi o kriv-

ičnom djelu ili ne, zavisi i dalja

procedura postupanja policije,

odnosno da li će biti podnijeta

krivična ili prekršajna prijava.

- Nasilje najčešće prijavljuju

same žrtve, a nerijetko se deša-

va da nasilje prijavi neka od

nevladinih organizacija,

komšije, zdravstvene ustanove

- zaključila je ona.

N. ĐURĐEVAC B. ROBOVIĆ

PODGORICA

-Apelacioni

sudpotvrdio jepresuduvi-

jeća sudijeŠefkije

ĐeševićauVišemsuduu

BijelomPoljukojomjeMo-

jkovčaninRadojicaRajko

Adžić (51) osuđenna 12 go-

dina zatvora zbog teškog

ubistva sugrađaninaMila-

naPejovića (29), pišeportal

Standar.

Prema optužnici, Adžić je

ubio Pejovića 22. marta 2016.

godine oko 12.30 sati u lokalu

,,Škorpion“ uMojkovcu kada

je s umišljajem iz ,,bezob-

z i r n e o s v e t e “ z b o g

nevraćenog duga, kuhin-

jskim nožem, sječiva dugog

21 centimetar, ubadao Pejov-

ića i naniomupovrede odko-

jih je nastupila smrt.

Iz policije su tada saopštili da

je do sukoba najvjerovatnije

došlo zbog para koje je Pejo-

vić dugovaoAdžiću.

C.H.

PODGORICA

- Predsjedniku

Demokratskenarodnepartije

i članuPredsjedništvaDF-a

MilanuKneževićuuručenje

pozivOsnovnogsudaza

odsluženječetvoromjesečne

zatvorskekazne, prenosiPor-

talAnalitika.

Knežević je osuđen pravosnaž-

no na četiri mjeseca zbog napa-

danapolicajca.

- Ovaj ekspresno uručen poziv,

četrnaest dana nakon pra-

vosnažne presude Višeg suda,

predstavlja brutalni nastavak

terora protiv lidera i funk-

cioneraDF-a,itoutrenutkukad

dolazi dozajedničkihsastanaka

crnogorske opozicije u susret

predsjedničkim i lokalnim iz-

borima -saopštili su izDF-a.

Predsjedništvo DF-a će, kako

najavljuju,danasuprostorijama

Demokratske narodne partije

održati vanrednu konferenciju

zamedije i obavijestiti javnost o

daljimpolitičkimpotezima, kao

odgovoru na, kako navode, „ne-

zabilježeni institucionalni teror

prema tomsavezu“.

C.H.

PODGORICA

–VijećeVišeg

sudazakazalo jezadanasraz-

matranjeoptužniceprotiv

bivšeggradonačelnikaPodgo-

rice idoskorašnjegambasado-

raCrneGoreuSlovenijiMio-

miraMugošezbogsumnjeda

jeuslučaju„Carine“oštetio

budžetzavišemilionski iznos.

Specijalno tužilaštvo je provje-

ravalo ugovore opštine i firme

„Carine“ čiji je vlasnik Čedomir

Popović iz 2007. godine. Istraži-

telji sumnjaju da je u tomposlu

budžet Podgorice oštećen za

skorosedammiliona.

Prema navodima iz optužnog

akta,Mugošaseteretidaje2007.

godine zloupotrijebio položaj

tako što je omogućio prodaju

vrijednog zemljišta od 15.205

kvadrata na Staromaerodromu,

bezodlukeSkupštine.

Umeđuvremenu, 2010. godine

Osnovni sud u Podgorici poni-

štiojeugovoropštineikompani-

je „Carine“ o prodaji opštinskog

zemljištaiz2007.godine.Najav-

noj licitaciji ponuđeno jevišeod

13 miliona eura za zemljište, ali

je posebnompogodbomkupca i

prodavcaprodatozadvaipomi-

liona.

Nakon toga uslijedila je odluka

Vrhovnogsudakojomjenalože-

no da „Carine“ vrate zemljište

od 15.205 kvadratnih metara, a

glavni grad kompaniji „Carine“

2.508.825eura,kolikojeplaćeno

spornozemljište.

Nakonšto jezemljištevraćenou

vlasništvoglavnoggrada,Mugo-

ša je krajem2011. godine donio

odluku o ponovnom prenosu

zemljištana„Carine“itopocije-

ni od 165 eura za kvadratni me-

tar (ukupno dva i po miliona) -

kao i 2007. godine, kada su prvi

put sklopljeni sporni ugovori.

Mugoša jepočetkomseptembra

dao izjavu tužiocu, ali je tada u

svojstvu građanina objasnio ka-

kojedošlodougovoraopštinesa

„Carinama“.

M.L.

PODGORICA/KOTOR

SrpskimdržavljanimaMila-

nuČakiću (19), Branislavu

Blažiću, IvanuPrvulju (19) i

Slovaku IgoruHlipecu (23),

koji suuhapšeni u subotu

večeuUliciVeljkaVlahovića

uPodgorici zbog sumnjeda

sunekolikodana ranije iz

kućeuRafailovićimaodnije-

li oko50.000eura i nekoliko

skupocjenih satova, odre-

đen jepritvordo30

dana.

Odluku je donio sudija

za istragu Osnovnog su-

da u Kotoru Špiro Pavi-

ćević koji im je pritvor

odredio po prijedlogu

tužilaštva.

Kako Pobjeda saznaje,

upljački jeučestvovao i

GoranŠuščevićzakojimjeko-

torskisudraspisaopotjernicu.

Podgorički inspektori su po

nalogu budvanskih kolega u

subotu oko 20 sati upali u

iznajmljeni stannaStaromae-

rodromu u kome su zatekli

Čakića i Hlipeca. Mladićima

su stavljene lisice na ruke, a

pregledom stana policija je

pronašla veći dio ukradenog

novca i jedan sat ,,roleks“.

Pretresomstana jepronađena

i droga.

- Inspektori su prebrojali

30.000 eura, a nađene novča-

nice poslate su na vještačenje

–kazao je izvor blizak istrazi.

Nakon što su upali u stan, in-

spektori su Čakića i Hlipeca

zatekli u oblacima dimamari-

huane.

Hapšenje Čakića, Hlipeca,

Blažića i Prvulje je uslijedilo

nakon što su budvanski in-

spektori pokrenuli opsežnu

istragu i lopovima ušli u trag

poslije izuzimanja dokaza sa

mjesta krađe i pregledanih

snimaka sa nadzornih ka-

mera.

M.L.-S.M.

Proteklih pet godina u Crnoj Gori zabilježeno je deset ubi-

stava koja se mogu dovesti u vezu sa nasiljemu porodici

– pokazuju podaci Uprave policije.

Tako je lani bratanac ubio tetku, iste godine je suprug,

takođe, usmrtio suprugu, te ranio taštu. Pretprošle godine

su zabilježena tri slučaja - bivši suprug ubio bivšu suprugu i

njenog supruga, suprug ubio suprugu, sin oca...

U 2015. godini su registrovana dva ubistva: sin je usmrtio

oca, zet tasta, a ranio taštu i suprugu.

Dva slučaja su zavedena u bazi policije i 2014. godine. Tada

je suprug ubio nevjenčanu suprugu koja je bila maloljetnica

i otac je ubio kćerku (dijete). Jedan slučaj zabilježen je 2013.

godine kada je otac usmrtiomaloljetnu kćerku.

Zapetgodinadesetubistava

Istraživanje UNDP iz 2015.

godine pokazuje da su

sudije konzervativnije

od prosječnih građana

jer jedan od dvoje njih

smatra da nasilje nije neki

veliki problem, te da je to

privatno pitanje koje treba

rješavati unutar četiri zida.

- Znali smo da su građani

konzervativni, odnosno

da su dosta tolerantni na

nasilje, ali ovaj podatak za

sudije vrlo zabrinjava. U

Crnoj Gori u prosjeku žrtvi

treba sedamgodina da

se odvaži da prijavi nasi-

lje prvi put. A institucije

kad je ugledaju prvi put

smatraju: pa dobro, nije

strašno, evo, prvi put neka

bude uslovna kazna. To

je veliko obeshrabrenje

za žrtve da se vrate i da

ponovo prijave – rekla je

Đuričković.

I kada imate najbolju

zakonsku normu, ističe

ona, ako je neko iz vrlo

konzervativne percepcije

i iz konzervativnog ugla

interpretira onda vamne

može pomoći.

- Dobar dio rješenja nije

samo u unapređivanju

zakona nego i u tome

da se senzibilišu sudije –

poručila je ona.

Stav

sudija

Osumnjičeni za krađu saslušani kod sudije za istragu u Kotoru

Četvorkazbogpljačke

50.000euraposlatauSpuž

Apelacioni sud potvrdio presudu za ubistvo

Radojici Adžiću

12godinazatvora

Kneževićuuručen

pozivza zatvor

Optužnicaprotiv

Mugošedanas

na razmatranju

Udes umjestu Lazine kod Danilovgrada

PODGORICA

- Tri osobe povrijeđene su sinoć u saobraćaj-

noj nezgodi koja se oko 18 sati dogodila umjestu Lazine, kod

Danilovgrada, piše portal CdM.

Iz Urgentnog centra su kazali da su povrijeđene dvije starije

osobe i jedno dijete, ali da su van životne opasnosti.

Kako su iz policije saopštili, do udesa je došlo kada je automo-

bil sletio sa kolovoza.

Istraga će utvrditi uzrok udesa.

C. H.

Tri osobepovrijeđene

Predsjedniku DNP stigao dopis za služenje kazne

MilanKnežević

Nasiljusehitnomora stati naput

ZIKS