Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Aktuelnosti

Nedjelja, 18. februar 2018.

PODGORICA

Zbog lošeg iskustva

Hrvatske i Slovenije, zemlje Zapadnog

Balkana moraće da riješe svoje granične

sporove prije nego što uđu u EU, izjavio

je predsjednik Evropske komisije Žan

Klod Junker.

EU je nedavno predstavila novu strategi-

ju za Zapadni Balkan u kojoj govori o arbi-

tražnommodelu rješavanja sporova koji

se ne mogu riješiti bilateralnimpregovo-

rima. Junker kaže da mu je ,,teško“ kada

posmatra hrvatsko-slovenački sukob oko

granice za koji vjeruje da se mogao rije-

šiti prije nego što su dvije države postale

članice Unije.

- Umjesto toga, to je prepušteno arbi-

tražnom sudu, ali se strane ne mogu

dogovoriti kako postupiti s njegovom

odlukom - rekao je Junker na konferenciji

o bezbjednosti u Minhenu, prenosi Ante-

na M.

Šef evropske vlade stoga ponovo ističe

da se sukobi na Balkanumoraju riješiti

prije nego što se države regiona priključe

Evropskoj Uniji.

Ocijenivši da u ovom trenutku još nijesu

spremne za članstvo, Junker ističe da

perspektiva, ipak, i dalje postoji.

- To je zbog sukoba devedesetih vrlo

osjetljivo područje. Perspektiva proši-

renja omogućuje namda na Zapadni

Balkan izvozimo stabilnost, umjesto da

uvozimo nestabilnost u EU - kaže Junker.

On će krajem februara i početkommarta

posjetiti šest balkanskih država koje žele

postati članice Unije.

R. P.

ZemljeZapadnogBalkanamoraju

da riješegranične sporove

Poruka predsjednika Evropske komisije Žan Klod Junkera regionu

Kongres Internacionalne unije

socijalističke omladine u Bečićima

Pešić izabranza

potpredsjednika

PODGORICA

Predsjednik

SavjetamladihDemokrat-

skepartije socijalistaCrne

GoreNikolaPešić izabran je

juče zapotpredsjednika In-

ternacionalneunije socijali-

stičkeomladine (IUSY), na

Kongresuoveorganizacije

koji seodržavauhotelu

„Splendid“uBečićima.

Savjet mladih DPS je pri-

mljen u članstvo IUSY na

prošlomkongresu održanom

2016. godine, avećdvijegodi-

ne kasnije domaćin je i orga-

nizator Kongresa i ima pot-

predsjednika IUSY iz svojih

redova.

IUSY je, kako je saopšteno,

najveća i najstarija politička

omladinskaorganizacijausvi-

jetu, koja u članstvo okuplja

oko 140 organizacija iz više od

100 zemalja cijelog svijeta.

Podmladak je Socijalističke

internacionale, kao i krovna

organizacijakojaokupljasoci-

jalističke, socijaldemokratske

i radničke političke omladin-

ske organizacije iz cijelog svi-

jeta, IUSY je međunarodna

omladinska organizacija sa

konsultativnim statusom u

Ujedinjenim nacijama. 33.

Kongres Internacionalne uni-

je socijalističke omladine

IUSY, čiji je domaćin i organi-

zator Savjet mladih DPS, je-

dan je, kako je saopšteno, od

najvećih i najozbiljnijih me-

đunarodnih političkih skupo-

va koji su održani u Crnoj Go-

ri.

-SavjetmladihDPS,poredto-

ga što je najvažniji faktor na

polju političkog aktivizma

mladihuCrnojGori,uživave-

liko povjerenje srodnih orga-

nizacijau regionu i Evropi, ali

i u čitavom svijetu. To doka-

zuje i povjerenje koje je uka-

zano Savjetu mladih DPS i

Crnoj Gori dodjelom organi-

zacije Kongresa IUSY, najve-

će svjetske asocijacijemladih

socijalističkihpartijanasvije-

tu, posebno ako se ima u vidu

da je za ovaj događaj bio zain-

teresovan veliki broj zemalja

- saopšteno je.

Kongres Internacionalne

unije socijalističke omladine

IUSY održava se od 16. do 18.

februarauBečićima,aotvorio

ga je predsjednik Demokrat-

ske partije socijalista Crne

GoreMiloĐukanović.

N.Đ.

Objavljena lista 100 najuspješnijih rmi u Jugoistočnoj Evropi

CKBna 13. poziciji

PODGORICA

Najvrednije

kompanije iz regijedolaze iz

Hrvatske i Rumunije, anaj-

veći profit ostvarile su firme

izSrbije, prenosi AntenaM.

Hrvatska kompanija Ina – in-

dustrija nafte najvrednija je

kompanija u regiji već drugu

godinuzaredom. Prema izvje-

štaju Seenews Top 100 2017,

Ina je vrijedna 3,837 milijardi

eura.

Na drugom mjestu nalazi se

rumunski OMV Petrom SA,

vrijedan 3,2 milijarde eura.

Zagrebačka banka na ovogo-

dišnjoj listi napredovala je pet

mjesta i zauzela trećupoziciju

među 100najuspješnijih firmi

u Jugoistočnoj Evropi (Top

100SEE).

Među prvih deset kompanija

iz regije nalazi se slovenski

farmaceutskigigantKrkad.d.,

koja je vrijedna 1,7 milijardi

eura.

NajvrednijakompanijauSrbi-

ji je Naftna industrija Srbije,

kojazauzima12.mjesto, dok je

Crnogorska komercijalna

bankana 13. poziciji ovogodiš-

nje liste.

BH Telekom je najvrednija

kompanija u Bosni i Hercego-

vini. Na ovogodišnjoj listi za-

bilježio je pad četiri mjesta,

potonuvši na 21. poziciju naj-

vrednijih kompanija u regiji.

Makedonski Telekom pao je

pet mjesta i zauzeo 28. mjesto

na ovogodišnjoj listi.

Bugarska farmaceutska firma

Sopharma a.d. nalazi se na 46.

mjestuTop 100SEE.

Albanija i Moldavija nemaju

predstavnike među najboljih

100kompanija.

R. P.

Konstitutivna sjednica

trećeg saziva Srpskog

nacionalnog savjeta

Načelu

ponovo

Vuksanović

PODGORICA

Na konstitu-

tivnoj sjednici trećeg saziva

Srpskog nacionalnog savjeta

Crne Gore, koja je održana juče

u Podgorici, za predsjednika

je ponovo izabran dr Momčilo

Vuksanović. Na sjednici je kon-

stituisan treći saziv Srpskog

nacionalnog savjeta, a usvojeni

su i Statut i Poslovnik o radu

Srpskog nacionalnog savjeta.

- Na konstitutivnoj sjednici

pokrenuta je inicijativa da

predsjednik Srbije Aleksandar

Vučić posjeti srpski narod u

Crnoj Gori i neposredno se upo-

zna sa položajem i problemima

svojih sunarodnika – navedeno

je u saopštenju.

R. P.

Uponedjeljakbiraju

gradonačelnikaCetinja

PODGORICA

Druga sjed-

nica Skupštine prijestonice

Cetinje zakazana je za pone-

djeljak, 26. februar.

Kako je saopšteno Radiju

Cetinje, na dnevnom redu

biće izbor gradonačelnika

prijestonice Cetinje, kao i

obrazovanje radnih tijela

lokalnog predstavničkog

doma. Uoči toga biće veri-

ikovani mandati osam

novih odbornika, koji će

popuniti mjesta onih koji su

tokomproteklih dana, usljed

zakonskih obaveza, podnijeli

ostavke. Početak sjednice

najavljen je za 10 sati.

R. P.

IUSY je najveća i

najstarija politička

omladinska organi-

zacija u svijetu, koja

u članstvo okuplja

oko 140organizacija

iz više od 100 zemalja

cijelog svijeta

NikolaPešić

ŽanKlod

Junker

MomčiloVuksanović

Zgradaopštine

PODGORICA

Isplata mate-

rijalnih davanja iz socijalne i

dječje zaštite počela je juče

a Ministarstvo rada i socijal-

nog staranja je za ove svrhe

obezbijedilo više od 7,1 miliona

eura. Za naknade po osnovu

rođenja troje ili više djece u

skladu sa Zakonom i izvršenju

Odluke Ustavnog suda Crne

Gore biće isplaćeno 729,6 hilja-

da eura.

Za zaostala primanja za kori-

snice naknade po osnovu

rođenja troje ili više djece biće

isplaćeno 374,5 hiljada eura, a

za uplatu doprinosa korisnica-

ma naknada 697,5 hiljada eura.

Počela isplatamaterijalnihdavanja