Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 17. februar 2018.

Hronika

Osumnjičeni za otmicu i nanošenje teških povreda Albertu Kajošaju saslušani u Tužilaštvu

Lambulići zadržani,

Miranovići na slobodi

PODGORICA

- Braći Vjeko-

slavu (40) i JugoslavuLam-

buliću (43), koji se sumnjiče

da suučetvrtakoteli Alberta

Kajošaja izTuzi i nanijelimu

teškepovredeodređeno je

zadržavanjeod72 sata, zbog

mogućegponavljanjakrivič-

nogdjela.

Osim braće Lambulić juče u

14.00sati uOsnovno tužilaštvo

privedeni su Petar Miranović

(29) i njegov otac Aleksandar

(55) koji su nakon saslušanja

pušteni da se brane sa slobode.

Saslušanje Lambulića i Mira-

novića trajalo je skoro osam

sati pred tužiteljkomBiljanom

Medenicom.

Kako je Pobjedi potvrđeno svi

su negirali navode iz krivične

prijave. Braća Lambulić su

pred tužiteljkom ispričali da

nijesu pokušali da otmu Kajo-

šaja već da je on dobrovoljno

ušao u vozilo i da su zajedno

krenuli prema Centru be-

zbjednosti Podgorica kako bi

objasnio zašto ih, kako su izja-

vili, prati.

ISKAZI

Prema riječima braće Lambu-

lić, danima unazad Kajošaj se

pojavljivaoulokalimaukojima

suoni sjedjeli i to imje skrenu-

lopažnju i postalo sumnjivo.

U iskazima su naglasili da su

postali znatno oprezniji od ka-

da je11. februarapucanonavo-

zilo kojim je upravljao Vjeko-

slavLambulić.

Odbrana Lambulića, advokati

Dragoljub Đukanović, Danilo

MićovićiBojanaFranovićizja-

vilisužalbunaodlukuTužilaš-

tva kojom je njihovimklijenti-

ma određeno zadržavanje.

Inspektori podgoričke policije

učetvrtakoko14.30uhapsilisu

braću Lambulić i njihovog pri-

jatelja Petra Miranovića. Ka-

sno uveče, nakon uzetih izjava

i priklupljenih dokaza, inspek-

tori su uzeli izjavu i od Petro-

vog oca Aleksandra zbog sum-

njedajeučestvovaoudogađaju

u kojem je Alebert Kajošaj za-

dobio teške tjelesne povrede.

Kajošaju je pomoć ukazana u

Kliničkom centu i ljekari su

konstatovali da ima frakturu

jabučne kosti. Uprava policije

oglasila se juče zvaničnim sa-

opštenjem u kojem se navodi

za koja krivična djela se terete

osumnjičeni i kako su, prema

prikupljenim dokazima, bili

podijeljeni zadaci.

BraćiLambulićnateretsestav-

ljaju dva krivična djela - teška

tjelesna povreda u saizvršilaš-

tvu i protivpravno lišenje slo-

bode u saizvršilaštvu. Petar

Miranović sumnjiči se za na-

nošenje teških povreda, a nje-

gov otac za protivpravno liše-

nje slobode.

-Postojeosnovi sumnjedasuJ.

L. i V .L, 15. februara oko 13,30,

u ulici Cetinjski put uPodgori-

ci, neposredno ispred tržnog

centa „Kapital Plaza“, zausta-

vili A. K, kojeg sumimo njego-

ve volje, upotrebom fizičke si-

le, protivpravnoodveli doulice

Moskovske - do parkinga

ispred ugostiteljskog objekta

„And1“, gdje suganasilnouve-

li u vozilo „mercedes“ kojim je

upravljao A. M. Njih trojica su

nakon toga vozilom nastavili

kretanjeBulevaromrevolucije,

atokomvožnjenazadnjemsje-

dištu braća J .L. i V.L. su A.K,

sumnja se, zadali više udaraca

pesnicama u glavu nanoseći

mu teške tjelesne povrede i

upućujući mu ozbiljne prijet-

nje - navodi se u saopštenju

Uprave policije.

NakontogaKajošajasudovezli

naBulevarCrnogorskihserda-

ra i tada, prema sumnjama po-

licije,PetarMiranovićjeušaou

voziloipištoljemudariosugra-

đanina u glavu.

Osumnjičeni su nastavili vo-

žnju ka Pobrežju, gdje ih je u

blizini hotela Siti, zaustavila

policija. Oni su po nalogu in-

spektora krenuli prema pod-

goričkomCentrubezbjednosti

Podgorica, a u pratnji je bilo

patrolno vozilo.

TVRDNJEPOLICIJE

U saopštenju navode i da je u

trenutku privođenja Jugoslav

Lambulić pokušao da pobje-

gne ali su ga službenici Inter-

ventne jedinice sustigli.

- Prilikom bjekstva J. L. je od

sebe,sumnjase,odbaciopištolj

marke „CZ“ kalibra 9 milime-

tarasaokviromimecimakojije

potom pronađen i koji će biti

vještačen u Forenzičkom cen-

tru– saopštila je policija.

Podsjećamo, Vjekoslav Lam-

bulić je nedavno, 11. februara,

za dlaku izbjegao smrt kada je

za sada nepoznati napadač is-

palio tri hicadok je biouvozilu

,,golf 7“. Na snimku sa nadzor-

nih kamera uočava se kako

Lambulić dolazi automobilom

na parking kod Rimskog trga u

Podgorici,damuprilazimaski-

rani muškarac i, u času dok vo-

zač izlazi iz „golfa“ nepoznato

licepočinjedapucaizpištoljau

njegovompravcu.

Lambulić je, kako je Pobjeda

tada pisala, pred istražiteljima

kazaodanezna šta jemotivna-

pada na njega. Istražitelji ipak

sada provjeravaju da li je juče-

rašnjidogađajpovezansaproš-

lonedjljenimnapadom.

Inače, imena braće Lambulić i

njihovog prijateljaMiranovića

bilasuiranijenastupcimacrne

hronike.

Vjekoslav Lambulić je, ranije,

odlukom Apelacionog suda

pravosnažno oslobođen da je

kao suizvršilac učestvovao u

švercu 25 kilograma kokaina

odBeograda doOsla.

Vjekoslav Lambulić osuđen je

na dvije godine zatvora zbog

pranja novca, u saizvršilaštvu

sa bratom Jugoslavom, koji je

dobio dvije godine i deset mje-

seci.

I Petar Miranović od ranije je

poznat policiji. Njemu se sudi

pred vijećem Višeg suda zbog

pokušaja ubistva Predraga La-

zarevića 2013. godine.

B.R.–M.Ž.

Optuženi za nedozvoljeno držanje oružja

potpisali nagodbu, sud je prihvatio

MarkuŠakoviću i njegovoj

supruzi godinu i pozatvora

PODGORICA

-MarkoŠako-

vićosuđen je jučeuOsnov-

nomsuduna jedanaestmje-

seci zatvora, anjegova

suprugaNatašana sedam

mjeseci zbognedozvoljenog

držanjaoružja.

Bračni par Šaković sporazu-

mno jepriznaokrivicu i potpi-

sao nagodbu sa Tužilaštvom.

Sutkinja Željka Jovović pri-

hvatila je sporazumkoji suŠa-

kovići potpisali sa Tužilaš-

tvom.

Marko i Nataša uhapšeni su

20.decembar.Policijajetadau

Ulici Nikole Tesle u Zagoriču,

probala da zaustavi vozilo

„BMW“ podgoričkih registar-

skih oznaka, čiji se vozač nije

zaustavio na znak „stop“, već

je pobjegao velikombrzinom.

Nakon t oga Šakov i ć j e

pobjegao prema brdu Gorica i

kada ga je policja primijetila,

odbacio je torbicu u kojoj su

bila tri pištolja.

Torbicujezatimuzelanjegova

supruga Nataša u namjeri, ka-

ko se sumnja, da je sakrije.

-Utorbici supronađena tri pi-

štolja - „glok“ saokviromuko-

jemse nalazilo 17metaka kali-

b r a 9mm, ma r ke „USP

kompakt“ 9X19 mm sa okvi-

rom od 13 metaka cal. 9 mm i

marke „CZpara“ sa okviromu

kojem se nalazilo 13 metaka

cal. 9mmi rezervni okvir sa 13

metaka cal.9mm.

Marko Šaković i njegov brat

Milić Minja Šaković od ranije

su poznati polciji. Oni su od-

služilikaznezaubistvoMiroja

Baošićakojijeubijen2005.go

-

dine.

Markojeosuđentadana12go-

dina, aMilićna 10pamu jeka-

znakaomaloljetnikuodlukom

Apelacionog suda preinačena

na vaspitnu mjeru u trajanju

od jedne do četiri godine za-

tvora.

B.R.

SaprivođenjaMarkaŠakovića

Prihvaćena žalba jednog od osumnjičenih

za učestvovanje u ubistvu Borete i Zečevića

PODGORICA

–Boško

Pavlovićkoji senaredbomza

istrage sumnjičioda jeuče-

stvovaouubistvuBudvani-

naĐorđaBorete i slučajne

žrtveDraganaZečevića juče

jenapuštioZavodza izvrše-

njekrivičnih sankicija - po-

tvrdio je zaPobjedunjegov

advokatRankoRadonjić.

On je kazaoda je sudprihvatio

njegovu žalbu koju je izjavio

na rješenje opritvoru.

Pod istragom Tužilaštva je i

Boškov brat Ilija, dok je optuž-

nicapodignutaprotivpetosoba.

Na optuženičkoj klupi su bo-

sanski državljanin Vladimir

Šmanja (34) iMiljanBulatović

(36) iz Niša, koji su pratili Bo-

retu, po nalogu naručioca ubi-

stva, čije ime za sada nije po-

zna to. Oni se t ere t e za

stvaranje kriminalne organi-

zacije i teško ubistvo u saizvr-

šilaštvu.

Optužnicom su obuhvaćeni i

BudvaniRatkoVušović,Vasili-

je Rafailović i Bjelopoljac Ivan

Cicmil, čiji otisci supronađeni

namotorukoji sukoristileubi-

ce Borete i doktora Dragana

Zečevića.ZaVušovićem,Rafa-

ilovićemi Cicmilomraspisana

je međunarodna potjernica,

jer su nedostupni crnogor-

skimvlastima.

Među dokazima tokom po-

stupka su i predmeti koje je

policija pronašla u garaži u

jednoj zgradi u Podkošljunu:

lična i saobraćajna Vušovića,

flaše i kacige sa tragovima Ra-

failovića, Vušovića i Cicmila.

Boreta i Zečević stradali su 7.

decembra prošle godine u ba-

šti lokala ,,Trofej“ u Bečićima,

kada su ubice iz automatske

puškenasumicepucaleugoste

lokala. Tada je ranjen i IvoSta-

nišić.

M.L.

Zavodza izvršenjekrivičnihsankcija

Beranac osumnjičen da je izazvao udes

u kojem je stradao pješak iz Andrijevice

Balevićpobjegao

nakonnesreće

BERANE

-Četrdesetogodiš-

nji BeranacPetarBalević

uhapšen jeučetvrtakveče

zbog sumnjeda je izazvao

saobraćajnunesrećuukojoj

je stradaoDavorBakić (36)

izAndrijevice.

Saobraćajni udes se dogodio

na aerodromskoj pisti kada je

na pješaka automobilomnale-

tio Balević. Iz Uprave policije

navodi se da je Balević vozio

pod dejstvom alkohola i da je

nakonudesa pobjegao.

-Policija jeublizini aerodrom-

ske piste, u naselju Pešca, pro-

našla oštećeno vozilo za koje

suposumnjali da je učestvova-

lo u udesu. Nakon toga u poro-

dičnoj kući u mjestu Pešca

uhapšen je P. B. za kojeg se

sumnja da je vozilom „golf“

izazvaonesrećuukojoj je stra-

daoD. B. –navodi seu saopšte-

njupolicije.

Utvrđeno je da je imao 2,01 g/

kg alkohola uorganizmu.

Osumnjičeni će uz krivičnu

prijavu biti priveden tužiocu,

zbog sumnje da je počinio kri-

vično djelo teška djela protiv

bezbjednosti javnog saobraća-

jausticajusakrivičnimdjelom

nepružanje pomoći.

C.H.

PODGORICA

– Policija je prije dva dana umjestu Ljajkoviću, u

Zeti, zaplijenila cigarete u vrijednosti 115.000 cigarta različtih

marki.

Prema pisanju CDM pretresene su prostorije Milorada Klikov-

ca i tomprilikomoduzeto je 100 paketa cigareta.

C. H.

Zaplijenjenecigarete

vrijednosti 115.000eura

Policija je utvrdila da je

Balević imao 2,01 g/kg

alkohola uorganizmu.

Protiv osumnjičenog je

podnijeta krivična prijava

BoškoPavlović

pušten izZIKS-a

SaprivođenjaLambulića

i

Miranovića

VjekoslavLambulić