Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 17. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Svjedok

MirkoVelimirović juče jeu

podgoričkomVišemsudu

ustvrdiodanijenamjestio

hapšenjebivšegkomandan-

ta srpske žandarmerijeBra-

tislavaDikića i grupe ljudi iz

Srbijekoji su senašli naop-

tuženičkoj klupi zapokušaj

terorističkognapadanadan

parlamentarnih izbora 2016.

godine. Sudski proces vodi

sutkinjaSuzanaMugoša.

InstrukcIje

- Nijesam namjestio nikoga –

uspio je da izgovori svjedok

prije nego je sud zabranio da

odgovori na pitnje advokata

Dražena Medojevića zašto je

pristao da namjesti generala

Dikića i nevine ljude da idu u

zatvor.

Velimirović je istakaodamu iz

Tužilaštvanijesudate instruk-

cije kako i kada da optuženom

Dikiću pokaže kuću u kojoj se

nalazilooružje,predamuklju-

čeve i specijalni telefon.

Instrukcije mu je dao, kako

tvrdisvjedok,AleksandarSaša

Sinđelić.

- Sinđelić mi je rekao da pre-

dam Nikoli ključeve kuće u

kojoj se nalazila ,,rakija“ i tele-

fon. Nije mi rekao da je to ge-

neral Dikić – pojasnio je Veli-

mirović.

On jenaveodanijeznaoda li je

bio pod nadzorom ljudi iz Tu-

žilaštva nakon predaje crno-

gorskim državnim organima

12. oktobra 2016. godine.

Ponovio je da je bio iznenađen

kadajeuhapšenzajednosaDi-

kićem dan prije parlamentar-

nih izbora 2016. godine.

-Kadasmosezaustavili ispred

kuće nijesam primijetio poli-

cijska vozila već samo civilna.

Kada sam izašao iz auta, iza se

popriječilo jedno vozilo. Kada

sam počeo da bježim čuo sam

naredbe ,,stoj“, „lezi“. Odjed-

nom su se stvorili policajci sa

puškama, specijalci – kazao je

Velimirović.

On je na ranijim ročištima po-

jasnioda se tadadaoubijeg jer

Velimirović:Nijesam

namjestiohapšenje

Dikića i ljudi iz Srbije

Velimirovićdolazi

na suđenje

nijeočekivaodabudeuhapšen

i nije odmah shvatio da su Di-

kića i njega opkolili policajci

jer subili u civilu.

Ponuda

Svjedok je istakaoda jeključe-

ve od kuće i specijalni telefon

ostavio u Dikićevom automo-

biluneposrednoprije početka

akcije hapšenja.

Velimirović je juče kazao da

novac nije bio motiv da pri-

hvati Sinđelićevu ponudu da

učestvuje u organizaciji nasil-

nih protesta tako što će naba-

viti50pušakazaspecijalnitim

sa strane.

- Sinđelić mi je na drugom sa-

stanku rekao da su izabrali

mene zato što su „oni gore“ re-

kli da sam u Ravnogorskom

pokretuidamogudaobavljam

zadatke. Kada mi je to rekao,

nijesam znao šta da radim.

Razmišljao sam šta bi bilo da

ne prihvatim ponuđeni posao

–kazao jeVelimirović.

U trenutku kada je prihvatio

ponudu,svjedoknavodi,dani-

je znao da li može da nabavi

oružje pa samim timni kojom

ćetrasomdagaprebaciuCrnu

Goru.

- Rekao sam tada da ću da vi-

dim da li mogu da nabavim

oružje –ustvrdio je on.

Svjedok je naveo i da mu nije

bilo bitno da li supuške koje je

preuzeo od izvjesnog Fadilja

upotrebljive jer, kao tvrdi,

znao je da će ihbaciti.

Velimirović je kazao da je od

Sinđelićaoplanovimaupadau

Skupštinuprviputčuokadasu

razgovarali preko specijalnog

telefonanavodeći da sene radi

o isceniranom razgovoru.

razgovor

- Nije mi je niko smislio tekst

za razgovor u kojem se pomi-

njehapšenjeMilaĐukanovića

akojisamvodiosaSinđelićem.

Milovo hapšenje je pomenuo

Sinđelić a ne ja. Vidjeli ste da

samse ja poslijemalo i našalio

oko toga. Ne znam zašto mi je

to Sinđelić tada saopštio – ka-

zao je on.

Svjedok je ustvrdio da nije

provjeravao Sinđelića na bilo

kojinačinidaneznadalijene-

ko trebao da kontroliše plan i

izvršenje zadataka.

- I sada sumnjamda jeovopri-

javio neko prije mene, ali ne

znam ko. Ne mogu da kažem

da sumnjamnaSinđelića jer je

davao novac, ali faktički sada

nasvakogasumnjam- rekaoje

svjedok.

Sutkinja Mugoša uskratila je

svjedoku da odgovori na pita-

nje zašto je potpisao spora-

zum o priznanju krivice kada

je prijavljivanjem slučaja Tu-

žilaštvu odustao od izvršenja

krivičnog djela. Sud nije do-

zvolio ni da odgovori na pita-

nje kako objašnjava činjenicu

da su on i svjedok saradnik

Sinđelić na slobodi, a oni koji

nijesu znali su u pritvoru. Po-

jasnila je da svjedok ne može

da odgovori na to pitanje jer

nije onvodiopostupak.

Velimirović je na ročištu odr-

žanom dan ranije ponovio da

je jedini motiv što je sve prija-

vio Tužilaštvu opasnost da će

doćidosukobauPodgorici ida

kako je rekao „puca brat na

brata“.

Rekao je i da mu je zbog svega

onogaštosečulotokomispita-

vanja o njemu, ugrožena be-

zbjednost. Suđenje se nastav-

lja 21. februara.

B.roBovIĆ

Suđenje okrivljenima za

pokušaj terorističkog napada

na institucije crnogorskog

sistema oktobra 2016. godi-

ne prekinuto je juče nakon

što je optuženomDraganu

Maksiću pozlilo u sudnici

Višeg suda.

Maksić je u jednom trenutku

izgubio svijest nakon čega

ga je zatvorsko obezbjeđenje

iznijelo iz sudnice.

Maksić je ubrzo povratio svi-

jest, a nakon nekolikominuta

prevezen je kolima hitne

pomoći u Urgentni blok.

- Maksić je dobio terapiju u

zgradi Višeg suda a nakon

toga prebačen je u Urgentni

blok Kliničkog centra Crrne

Gore gdje su odrađena

detaljna ispitivanja – rekao je

Maksićev branilac, advokat

Dalibor Tomović.

On je za Pobjedu kazao da

se Maksić i prije jučerašnjeg

suđenja žalio da mu je loše i

da je noć ranije upravo zbog

lošeg zdravstvenog stanja

primio terapiju.

OptuženomMaksićupozlilo

SUĐENJE ZAPOKUŠAJ TERORIZMA

Svjedok saradnik nastavio da odgovara na pitanja odbrane

CETINJE

– Cetinjska policija

pretresla je dvije lokacije i

zaplijenila oružje, municiju i

marihuanu.

Kako se navodi u saopštenju

pretresom stana koje koristi Č.

V. (35) sa Cetinja pronađena su

dva pištolja „CZ M-57“ kalibra

7,62 milimetara sa municijom,

lovačka puška, vazdušna

puška, 126metaka različitog

kalibra i ručnu radio vezu.

Oružje i municija upućeni su

u Forenzički centar na vješta-

čenje.

Inspektori su kontrolisali i stan

tridesettrogodišnjeg Cetinja-

nina M. M. od kojeg je oduzeta

manja količina marihuane.

c. H.

Zaplijenjenooružje

CETINJE:

Pretresene

dvije lokacije

Oduzete

puške,

pištolji i

municija

PODGORICA

– Četrdese-

togodišnji A. B. iz Podgorice

uhapšen je zbog krivičnog

djela neovlašćena proizvodnja,

držanje i stavljanje u promet

opojne droge.

Policija je prije dva dana u

naselju Zabjelo kontrolisala A.

B. koji je prethodno pokušao da

odbaci deset grama heroina.

Osumnjičeni će biti priveden

na saslušanje u Tužilaštvo.

c. H.

Uhapšen Podgoričanin

Zaplijenjeno

deset grama

heroina

ILUSTRACIJA