Table of Contents Table of Contents
Previous Page  50 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 50 / 52 Next Page
Page Background

Četvrtak, 15. februar 2018.

14

Arena

Igre na sreću

Četvrtak, 15. februar 2018.

Lutrija Crne Gore

14

Arena

Marketing TV 777

[email protected]

020 234 201

Četvrtak

07:00 Jutarnji program - uživo

10:00 Muzika

10:15 Istorija filma Čarli Čaplin

10:45 Grad koji volim - repriza

11:45 Lijek iz prirode

12:00 Sportske vijesti – uživo

12:30 Humoristička serija

13:00 Dogodilo se …

13:15 Legendarni box mečevi

13:30 Kućni ljubimci - repriza

14:00 U objektivu

14:15 Oblačić - repriza

14:45 Muzika

15:00 Sport info - premijerno

15:30 Intermeco

15:45 Crnogorske anegdote

16:00 Servisne informacije

16:15 Dogodilo se … - repriza

16:30 Istorija filma Čarli Čaplin

17:00 Hramovi Crne Gore

18:00 Otium – repriza

18:45 U objektivu – repriza

19:00 Aktuelno

19:30 Muzika

19:45 Lijek iz prirode - repriza

20:00 Humoristička serija

20:30 Koncert

21:00 Raskovnik - premijerno

22:00 Film - premijerno

00:00 Aktuelno - repriza

Reklamirajte Vašu djelatnost na audio vizuelnom display-u koji se nalazi na jednom od na-

jprometnijih mjesta u Podgorici, na adresi Rimski trg, zgrada Poslovni centar Kruševac. Za

više informacija o načinu i uslovima pre-dstavljanja Vaše djelatnosti na display-u, kao i na

ostalimsredstvima javnog oglašavanja koje pruža LutrijaCrneGore, kontaktirajtemarketing

službu na broj telefona

020234201

ili puteme-mail adrese:

[email protected]

.

PROMOVI ŠITE VAŠU DJELATNOST

LEDDISPLAYLUTRIJECRNEGORE