Table of Contents Table of Contents
Previous Page  48 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 48 / 52 Next Page
Page Background

Četvrtak, 15. februar 2018.

12

Arena

Sportski miks

Streljaštvo:

Nesvakidašnji rezultat crnogorske juniorke

Miličković

apsolutna

rekorderka

StipendijezaMinu i Nemanju

Odbojkaši savez odlučio da nagradi najperspektivnije igrače

Radović

debitujenaSP

Stoni tenis

PODGORICA

Anđela

Miličković, naša talento-

vana juniorka, naPrven-

stvuCrneGoreugađanju

standardnimvazdušnim

oružjem, ostvarila je ap-

solutni rekord.

Sa ,,upucanih“ 621,1 poe-

nom na šampionatu u

glavnom gradu postavila

je najbolji rezultat u ovoj

disciplini u crnogorskom

streljaštvu, i u muškoj i u

ženskoj konkurenciji. To

jeskorzanajvećedomete i

vrhunskusvjetskukonku-

renciju.Anđelaga jedosti-

gla gotovo rutinski, što

svjedoči o njenom poten-

cijalu.

Od 1. januara 2018. godine,

po međunarodnim stre-

ljačkimpravilima, ženske i

muškediscipline identične

su po bodovanju i trajanju.

Anđelin skor tako je poka-

zao da dame imaju i znanje

i vještinu, ne samo za rav-

nopravno nadmetanje, već

i za vrhunske skorove u

svimdisciplinama.

Dobri rezultati Nemanje

Obradovića, Miloša Božo-

vića i Miljana Devića, uz

rezultat Miličković, ohra-

brenje su pred niz velikih

kontinentalnih i planetar-

nih takmičenja.

R.A.

PODGORICA

Najper-

spektivniji odbojkaš i od-

bojkašicaCrneGore za

2017. godinu–Nemanja

Peruničić iMinaDrago-

vić, juče suuprostorijama

Odbojkaškog savezapot-

pisali ugovoreo stipendi-

ranju, premakojemćedo

kraja 2018. godineprimati

200euramjesečno.

Odbojkaški savez Crne Go-

re je obezbijedio te stipen-

dije zahvaljujući konkursu

Ministarstvasporta, zasufi-

nansiranje programa sport-

skih subjekata.

Ugovore je u imeOdbojkaš-

kogsavezaCrneGorepotpi-

saopredsjednikCvetkoPaj-

ković.

- Izuzetno mi je drago što

samuprilici da u imeOSCG

potpišemugovore o stipen-

diranju našihMine i Nema-

nje, koji su, inače, u godiš-

njem izboru najboljih

proglašeni za najperspek-

tivnije. Želja nam je, u sa-

radnji sa Ministarstvom

PODGORICA

Crnogorski

paraolimpijac Filip Radović

učestvovaće na stonoteni-

skomprvenstvu svijeta, koje

će od 15. do 21. oktobra biti

održano u Celju - saopšteno

je iz Paraolimpijskog komite-

ta. Navodi se da je Svjetska

parastonoteniska federacija

objavila spisak kvali ikova-

nih učesnika, među kojima

se nalazi i Radović. Biće to

njegov debi na šampiona-

tima svijeta. U Radovićevoj

kategoriji F 10 na prvenstvu

svijeta nastupiće najboljih

16 stonotenisera sa svjetske

rang liste zaključno sa 31.

decembrom 2017. godine,

kao i dva igrača koja će dobi-

ti posebnu vajld kartu. Rado-

vić je 2017. godinu završio

kao osmi na seniorskoj rang

listi i drugoplasirani igrač

svijeta u kategoriji do 23

godine. On je do sada nastu-

pio na četiri EP, a na posljed-

nja dva osvojio je bronzane

medalje.

R.A.

sporta, da nagradimo, ne

samo darovitost, već kod

oboje i predanost ovom

sportu. Da impokažemo da

vodimo računa o njihovom

razvoju,aliiostalimmladim

odbojkašicama i odbojkaši-

ma, predstavnicima budu-

ćih generacija, koji će tako-

đe biti u prilici da primaju

mjesečnu naknadu - izjavio

jePajković.

Nemanja Peruničić je od-

bojkaš Budućnost Capital

Plaze (rođen 2001.god), a u

prethodnoj sezoni je bio

član pionirske, kadetske i

juniorske reprezentacije

Crne Gore. Takođe, stan-

dardni ječlanseniorskeeki-

peBudućnostCapitalPlaze.

- Zahvalio bih se Savezu i

Ministarstvuna izdvojenim

sredstvima, svakako da će

nama ova stipendija značiti

ubudućemradu i da ćenam

biti podstrek za neke nove

uspjehe - kazao je Nemanja

Peruničić.

Mina Dragović je odbojka-

šicaMorače, (rođena 2000.

god). U prethodnoj sezoni

bila je član kadetske repre-

zentacije koja je osvojila

srebrnumedaljunaBalkan-

skom prvenstvu, juniorske

selekcije - sabronzanimod-

ličjem na Balkanskom pr-

venstvu, kao i seniorske re-

prezentacije Crne Gore u

kvalifikacijama za Svjetsko

prvenstvo i Evropsku ligu.

Na kadetskoj Balkanijadi

proglašena je za najboljeg

srednjeg blokera prvenstva.

-Dugujemzahvalnostmom

klubu Morači i trenerima

koji su uložili veliki trud u

nas, kao i Savezu koji je taj

trudprepoznao.Naravnoda

ćemi ova stipendija pomoći

da još višenapredujemi ovo

je samo još jedan motiv da

nastavim sa radom - kazala

jeMinaDragović.

R.P.