Table of Contents Table of Contents
Previous Page  38 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 52 Next Page
Page Background

Četvrtak, 15. februar 2018.

2

Arena

Fudbal

Moskovski DinaMobolji zag

Porazp

Spremni zaproljeće

Talenti naokupu

U FSCG održan sastanak sa predstavnicima klubova Prve lige

U Igalu od juče na pripremama druga grupa pionirske reprezentacije

PODGORICA–

Goran

Perišić, nakon što je

obaviodvonedjeljne pri-

preme sa prvomgrupom

igrača koji suna širem

spiskupionirske repre-

zentacije, juče je nastavio

rad sa igračima iz druge

grupe.

Tokomprethodnih 14

dana u Igalu su nastojali

da se nametnu i da što više

nauče Filip Domazetović

(Budućnost), Nikola Kili-

barda (Sutjeska), Nikola

Caković, Danilo Dragićević

(Sutjeska), Luka Živković,

Damjan Dakić (Budućnost),

Božidar Antonić (Dani-

lovgrad), Đorđije Pešukić

(Zeta), Aleksa Ćetković,

Balša Barović, Anel Asović

(Budućnost), Danijel Nikolić

(Sutjeska), Bogdan Veljić,

Bojan Pavićević (Kom),

Matija Uskoković (Mladost

Lješkopolje), Đorđije Tri-

punović (Zeta), Aleksandar

Kankaraš (Polet Stars),

Mitar Globarević (Buduć-

nost), Viktor Đukanović

(Sutjeska), Luka Jovićević,

Ilija Vuković (Karioke) i

Nikola Vuković (Mladost

Lješkopolje).

U drugoj grupi, koja će u

Igalu trenirati narednih

dana, su: golmani Miloš

Marković (Danilovgrad),

Andrej Krivokapić (Sutje-

ska), Matija Adžić (Polet

Stars); odbrana Željko

Ćetković (Petrovac),

Filip Miljenović, Nikola

Miljenović, Jovan Radišić

(Lovćen), Nebojša Papović

(Sutjeska), Vuk Matejić

(Igalo), Armin Kolar (Mor-

nar), Risto Pejović (Kom);

vezni red Nikola Braletić

(Grbalj), Edin Karamanaga

(Otrant), Vasilije Perišić

(Hajduk), Boris Žujović,

Lazar Tomašević (Igalo),

Balša Medenica (Mogren),

Petar Aničić (Sutjeska),

Filip Lukovac (Buduć-

nost), Ilija Jelić (Grbalj),

Nikola Ljuljić (Mornar),

Vladimir Kašćelan (Arse-

nal) i Dragoljub Radoman

(Mogren).

R. P.

PODGORICA-

Uprosto-

rijamaFudbalskog save-

za juče jeodržan sasta-

nakpredstavnikaFSCG i

klubovaTelekom1. CFL.

Sastanak jeodržanusklopu

priprema za početak pro-

ljećnjeg dijela sezone u Te-

lekom 1. CFL, sa temama

vezanim za organizaciju i

funkcionisanje ovog takmi-

čenja.

Takođe, u osvrtu na pret-

hodni period, učesnici sa-

stankasaglasnisudajejese-

nji dio sezone protekao u

skladu sa očekivanjima.

Posebnosu istaknuti aspek-

ti suđenja i bezbjednosti,

koji su bili na visokom ni-

vou, dok je pozdravljen

iskorakumedijskompokri-

vanjuTelekom1.CFL.Onje

najbolje vidljiv kroz sarad-

nju sa TV Arena sport i

RTCG, emiterima koji ima-

ju pravo prenosa utakmica

elitnog ranga crnogorskog

klupskog fudbala.

Proljećni dio takmičarske

sezone2017/2018.Telekom

1. CFL počinje u utorak, 20.

februara, utakmicama 20.

kola kada se sastaju Zeta –

Budućnost, Mladost – De-

čić, Grbalj – Rudar, Iskra –

Kom Eurozox i Petrovac

–Sutjeska.

R.P.

BELEK -

Teren ,,Korneli-

ja“. Strijelac: Kazlov u 31.

minutu.

ZETA:

Đurović, P. Pešukić,

Cavnić,Vujačić,D.Pešukić,

Milojko, Adžović, Jovano-

vić, Stevanović, Goranović,

Ljuljđuraj.

Igrali su još: Spasojević,Ce-

klić, S. Vukčević, S. Krsto-

vić, P. Krstović, I. Vukčević.

D I NAMO MO S KVA :

Leśuk, Haljmen, Temnikov,

Kazlov, Kalugin, Teteh,

Grulev, Sasnin, Maskvićev,

Markov, Aboljski.

Igralisujoš:Šunić,Lucenko.

Zeta jeporaženaugeneral-

noj provjeri pred nastavak

sezoneuTelekom1.CFL.U

posljednjemmeču na pri-

premamauAntaliji, od tre-

ćeplasirane ekipe našeg

prvenstva bolji je bio mo-

skovski Dinamo 1:0.

Gol odluke postigao je

Aleksej Kazlov u 31. minu-

tu, kada je poslije slobod-

nog udarca umakao Lju-

ljđuraju u šesnaestercu

Zete i glavomsavladaoĐu-

rovića, koji je krenuo da

interveniše, pa zastao.

Zbogmanjihpovreda,usa-

stavu ,,vukova“ nije bilo

Vladislava Rogošića i Ni-

koleKrstovića.

Zeta je u Turskoj odigrala

petkontrolnihmečeva.Po-

ražena je od ruskogAhma-

ta iz Groznog (2:1), ka-

zahstankog Žetisua (3:2),

moldavskog Šerifa (2:1) i

Zeta

0

DinamoM.

1