Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 49 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 14. februar 2018.

Hronika

PODGORICA–

Srpski držav-

ljanin Mirko Velimirović danas

će u Višem sudu nastaviti da

odgovara na pitanja odbrane

okrivljenih za pokušaj teroriz-

ma u noći 16. oktobra 2016.

godine.

Velimirović je u sudnici Višeg

suda saopštio da mu je Alek-

sandar Saša Sinđelić rekao da

proteste u Crnoj Gori organizu-

je opozicija sa „jakim ljudima

sa strane“.

On nije sporio da je znao za

plan nasilnog upada u Skup-

štinu, konstatujući da je zadu-

ženje ljudi dovedenih iz Srbije

bilo da guranjempotpomognu

ulazak u parlament.

Velimirović je crnogorsku poli-

ciju obavijestio o planiranim

napadima na dan parlamentar-

nih izbora. On je 5. decembra

osuđen na šest mjeseci uslov-

no na godinu dana, što znači

da Velimirović neće ići u zatvor

ukoliko u narednih 12 mjeseci

ne ponovi krivično djelo.

Prema navodima optužnice,

na čelu kriminalne organizacije

bili su ruski državljani Eduard

Šišmakov i Vladimir Popov,

ali su oni nedostupni crno-

gorskim vlastima i njima se

sudi u odsustvu kao i srpskim

državljanima Nemanji Ristiću i

Predragu Bogićeviću.

Na optužnici su lideri DF-a

Andrija Mandić i Milan Kneže-

vić, službeni vozač DF-a Miha-

ilo Čađenović i srpski držav-

ljani Bratislav Dikić, Srboljub

Đorđević, Milan Dušić, Dragan

Maksić, Branka Milić i Kristina

Hristić.

Rezultati iz istrage pokazali

su da su Šišmakov i Popov

oformili grupe na teritoriji Crne

Gore, Srbije i Rusije s ciljem

„vršenja neodređenog broja

krivičnih djela terorizam“ i kri-

vičnih djela ,,pokušaja ubistva

najviših predstavnika Crne

Gore“.

B. R.

ROŽAJE

- Osnovni sud

u Rožajama potvrdio je

optužnicu protiv M. M. iz

tog grada zbog sumnje da

je prijeteći pištoljem i maski-

ran iz kazina ukrao više od

2.000 eura.

On se optužnicom tereti da

je počinio krivično djelo raz-

bojništvo.

Prema navodima optuž-

nice, M. M. je 2. decembra

prošle godine u kazinu „K“

u Rožajama, zajednički po

prethodnomdogovoru

sa maloljetnim S. S. ukrao

pazar iz kazina u iznosu od

2.040 eura.

- Sumnja se da je M. M. tele-

fonompozvao E. Dž. kako

bi za S. S. obezbijedio gar-

derobu ( jaknu, fantomku,

rukavice, donji dio trenerke

i patike) i oružje – pištolj

nepoznate marke i kalibra.

Nakon toga je došao do S.

S. i objasniomu kako će da

uđu u kazino - piše u optuž-

nici.

C.H.

PODGORICA

–Višedržav-

no tužilaštvoutvrdilo jeda

nemaosnova zapokretanje

krivičnogpostupkaprotiv

bilokojeosobe zbog smrti

NemanjeBečanovića (24)

izNikšića jer jeutvrđenoda

se radi o samoubistvu.

Bečanović jepreminuouKli-

ničkom centru od povreda

koje je zadobio 5. aprila 2016.

iz vatrenog oružja u naselju

Željezara.

Nikšićka policija tada je oba-

viještena da je u porodičnoj

kući u podrumu došlo do

PODGORICA

- Specijalno

policijskoodjeljenje juče jeu

svojstvugrađanauzelo izja-

veodposlanikaDF-a Jovana

Vučurovića, LjiljaneĐuraš-

ković i još nekoliko funkcio-

nera tepolitičke grupacije

zbogdonacijakoje suuplaći-

valiNovoj srpskoj demokra-

tiji u2016. godini.

Iz Specijalnog državnog tuži-

laštva saopšteno je da jenetač-

na i zlonamjerna informacija

kojusuprenijelinekiportalida

je Specijalno policijsko odje-

ljenjenastavilo ,,saprivođenji-

ma poslanika Demokratskog

fronta“.

U izviđajnom postupku koji

vodi SDT, radi provjere zako-

nitosti donacija koje suuplaći-

vane Demokratskom frontu,

odnosno Novoj srpskoj demo-

kratiji, kako je saopšteno iz te

institucije, dan ranije su uru-

čeni pismeni pozivi pojedinim

licima da dođu u prostorije

Specijalnog policijskog odje-

ljenjakakobidali izjavuusvoj-

stvu građanina.

- Nikakvog privođenja nije bi-

lo, a pozvana lica su imalamo-

gućnost da u slučaju drugih

obaveza zatraže odlaganje sa-

slušanja za neki drugi datum.

Prema tome, nije u pitanju ni-

kakva ,,hajka Specijalnog tuži-

laštva na DF“ već potpuno za-

konito odvijanje izviđajnog

postupka –kazali su iz SDT-a.

Poslanik DF-a Milutin Đuka-

novićprethodno je, na sjednici

parlamenta, kazaoda sudona-

cije iznosile oko 60-70 hiljada

eura.

On je poručio da se DF nemo-

že ,,slomiti“.

Jedan od lidera DF-a Milan

Knežević je saslušanje partij-

skihkolega ocijenio kaonasta-

vak hajke protiv političkog sa-

veza kojempripada.

- Hajka protiv DF-a se nastav-

lja. Očiglednoda nijesuuspjeli

da nas slome u već prosutom

slučaju ,,državni udar“. Jalo-

vost tog slučaja rezultirala je

time da nas je sudija Suzana

Mugoša udaljila iz sudnice do

kraja dokaznog postupka. I sa-

da pokušavaju da kroz formu

donacija predstave da je DF

učestvovao u nekakvim neza-

konitimaktivnostima. Kaone-

ko ko je biomenadžer kampa-

njeodgovorno tvrdimda jeDF

radio sve u skladu sa zakonom

- kazao je on.

PODGORICA

–Podgoričani-

maMilanuLješnjaku (30),

ĐorđijuBožoviću (27) i Be-

rancimaDejanuDeletiću (25)

i StefanuBaleviću (25), optu-

ženimada suučestvovali u

pripremanju likvidacijeNik-

šićaninaRadojiceZekovića,

produžen jepritvor odlukom

vijećaVišeg suda.

Optuženima je pritvor produ-

žendanebiuticalinasaučesni-

ke.

Prema navodima optužnog

akta, na čelu kriminalne orga-

nizacije bio je Podgoričanin

Stevan Stamatović koji je ne-

dostupan crnogorskim vlasti-

ma i za njim je raspisana crve-

napotjernica.Premanalazima

istrage, određene uloge i za-

datke u pripremanju krivič-

nog djela imao je i Aleksandar

Bojović (24), ali se on brani sa

slobode.

Proces protiv optuženih zaka-

zan je za 20. februar, pred vije-

ćemsutkinjeAneVuković.

Prema navodima optužnice,

Stamatović je krajem 2016. go-

dine saosobomčiji identitet još

nije otkriven na teritoriji Pod-

gorice i Berana organizovao

kriminalnu grupu, čiji članovi

su postali ostali optuženi i dru-

ge neidentifikovane osobe.

Stamatovićeva grupa je razot-

krivena hapšenjem Deletića

20. maja, koji je sa Milanom

Lješnjakom postavio 900 gra-

ma eksploziva ispod „golfa 5“

na Zabjelu, sa namjerom da li-

kvidirajuRadojicuZekovića.

Policiji su se nakon dva dana

predali Božović i Lješnjak, a

uhapšeni su Aleksandar Bojo-

vić i Balević.

Specijalno tužilaštvoDeletića i

Lješnjaka tereti za stvaranje

kriminalne organizacije, teško

ubistvo u pokušaju i nedozvo-

ljeno držanje oružja i eksplo-

zivnihmaterija.

Bojović se tereti za stvaranje

kriminalne organizacije i nele-

galno držanje oružja, dok se

Baleviću i Božoviću na teret

stavljaučešćeukriminalnoj or-

ganizaciji.

Za Stamatovićem je u julu ras-

pisana crvena Interpolova po-

tjernica i jedno vrijeme, prema

operativnim saznanjima poli-

cije, boravio je uSrbiji.

Stamatovića, koji slovi za vođu

ove kriminalne grupe, policija

dovodi u vezu sa škaljarskim

kriminalnimklanom.

Zeković, čiju je likvidaciju na-

vodno planirala Stamatovićeva

grupa, blizak je kavačkom kri-

minalnom klanu. Radojica Ze-

ković je iz zatvora, gdje služi

sedamnaestogodišnjukaznuza

dvostruko ubistvo i ranjava-

nje, izašao na vikend odsustvo.

On izdržava kaznu zbog ubi-

stvairanjavanjaubaštirestora-

na „Jadranska straža“ u Budvi,

septembra 2007. godine. Tada

suubijeniVladimirRakočević i

Adalbert Šut, a ranjeni Vladi-

mir Janković i Željko Janković.

M. L.

Tužilaštvo utvrdilo da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka u slučaju smrti Nikšićanina

Nalazpokazaoda seBečanovićubio

upotrebevatrenogoružja te i

da je Bečanović zadobio po-

vrede. Tada je policija zajed-

no sa višim tužiocemobavila

uviđaj i izuzela čaurukalibra

7,65 milimetara. Bečanovića

suranjenogpronašliukućani

i odvezli u hitnu pomoć. Svi

predmeti koji su pronađeni

poslati su na vještačenje Fo-

renzičkom centru u Dani-

lovgradu.

Mladić je nakon sedamdana

podlegao povredama u Kli-

ničkomcentruCrneGore.

Nakon izviđajnog postupka,

koji jeobavilatužiteljkaLepa

Medenica, i svih vještačenja

koja su urađena i obdukcije

tijela, utvrđeno je da nema

osnova za „pokretanje kri-

vičnog postupka protiv bilo

koje osobe i zbog bilo kojeg

krivičnog djela koje se vodi

po službenoj dužnosti“.

Porodica Nemanje Bečano-

vićaunekolikonavrataume-

dijima je tvrdiladanjihov sin

nije počinio samoubistvo,

kako je utvrdila i policija, već

da se radi o naručenom ubi-

stvu.

Oni su tada optužili tadaš-

njeg pomoćnika direktora

UpravepolicijeMilovanaPa-

vićevića i načelnika Centra

bezbjednosti Nikšić Milora-

da Žižića da „zataškavaju taj

slučaj“.

M.L.

ZgradaTužilaštva

Specijalno policijsko odjeljenje uzelo izjave od funkcionera DF-a

Poslanici saopštili saznanja

odonacijamau2016. godini

Suđenje za pokušaj terorizma

na dan parlamentarnih izbora

Velimirović

danas

odgovara

na pitanja

odbrane

Velimirović ispredVišeg suda

ARHIVAPOBJEDE

Odluka u slučaju optuženih koji se terete da su planirali likvidacije Radojice Zekovića

Nemoguna sloboduda

nebi uticali na saučesnike

Saprivođenja jednog

odokrivljenih

Optužnica protiv Rožajca

Maskirani i s

pištoljemiz

kazinaukrali

višeod2.000

Zgradaukojoj je

policijskoodjeljenje

Iz Tužilaštva je

saopštenoda je

netačna i zlonamjerna

informacija koju su

prenijeli neki portali da

je Specijalno policijsko

odjeljenje nastavilo

,,sa privođenjima po-

slanikaDemokratskog

fronta“

Sa druge strane, zatražio je da

se provjere donacije koje je

imala Demokratska partija so-

cijalista za parlamentarne iz-

bore 2016. godine.

On je prozvao i Agenciju za

sprečavanje korupcije koja u

ovom slučaju donacija nije

pronašla ništa sumnjivo, ali,

kako je kazao, drži pod bloka-

dom račun DF-a već godinu

dana jer su protiv ove partije

podignute prekršajne prijave

za nezakonito finansiranje.

B. R.