Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 49 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 14. februar 2018.

Politika

PODGORICA

–Poslanicima

koji bojkotujuradparlamen-

tau ime januarskihzarada iz

budžetaSkupštine isplaćeno

jeukupno24.259eura.

Riječ je o 17 poslanika Demo-

krata, SDP-a, Demosa, Ure i

SNP-a, čija se januarska plata

kretala od 555 do 1.733 eura.

Najveću platu od poslanika

koji su bojkotovali parlament

za protekli mjesec - 1.733 eura

- primio je lider i poslanik De-

mosa Miodrag Lekić, a nakon

njega slijede poslanici SDP-a

Džavid Šabović sa 1.684 i Ran-

ko Krivokapić sa 1.680 eura.

SrđanMilić i Danijela Paviće-

vić iz SNP-a imali su platu

1.579 i 1.575 eura, a Neđeljko

Rudović izUre 1.523 eura.

Januarska plata poslanika

SDP-a Raška Konjevića izno-

sila je 1.473 eura, dok su Anka

Vukićević iz Demosa i Boris

Bogdanović izDemokratapri-

mili 1.441 i 1.417 eura.

Lideru Demokrata Aleksi Be-

čiću isplaćeno je 1.398, a Ure

Dritanu Abazoviću tri eura

manje.

Po 1.385 eura dobili su i posla-

nici DemokrataMomo Kopri-

vicaiMijomirPejović,anjihov

partijski kolega Danilo Šara-

PODGORICA

- Fondacija za

slobodu i demokratijudodi-

jelila je crnogorskomdiplo-

matiMiodraguVlahoviću

visokunagradu„Ramon

TriasFargas“.

Vlahović je bio ministar

inostranih poslova Crne Gore

u maju 2006. godine, kada su

se građani Crne Gore referen-

dumomodvojili odSrbije. Sto-

ga je on jedan od glavnih pre-

govarača jedne od posljednjih

nezavisnosti u Evropi. Vlaho-

vić je definišući ciljeve vanj-

ske politike Crne Gore vodio

našu zemlju u ulazak uNATO.

On je bio ambasador CrneGo-

re u Sjedinjenim Američkim

Državama, Kanadi, Islandu i

trenutnouVatikanu.

Bio je međunarodni sekretar

LSCG i članparlamenta, bio je

među osnivačima Mirovnog

pokreta i organizator prvog

protesta zamir.

OvegodineosnivačiFondacije

za slobodu i demokratiju su

željeli da odaju priznanje Vla-

hoviću kao jednomod liberal-

nih političara Balkana i za nji-

hovu odbranu demokratije,

vladavine prava i evropeizma.

„Vlahović je jedan od najistak-

nutijih lidera liberalizma na

ZapadnomBalkanu i razvio je

svoju političku aktivnost pod

čvrstomopredijeljenošćupre-

ma liberalnimvrijednostima“,

PODGORICA

- PredsjednikSlovenijeBorut Pahorpozvao

jeKosovoda štoprije ratifikujeSporazumodemarkaciji sa

CrnomGoromi poštujedogovorekoji suusaglašeni saSr-

bijomtokompregovoraukojima jeEUbilamedijator.

U obraćanju Skupštini Kosova, juče na svečanoj sjednici,

Pahor jekazaoda jevažnoda seupotpunosti ispoštujupostig-

nutisporazumi,daseproblemiriješeidaseprodubepovjeren-

je i saradnja.

Pahor je rekao da podržava Strategiju Evropske unije o pro-

širenju,uključujućiizahtjevedazemljekandidatiriješepitan-

ja granica prije ulaska uEU.

- Razumijem složenost obaveze sa kojima se Kosovo suo-

čava ali, između ostalog, u pitanju je diplomatsko pri-

znanje vaše zemlje. Kao vaš prijatelj, želimda vam

poručim da ne oklijevate u rješavanju tog

problema - kazao je Pahor aludirajući na

sporazumo granici saCrnomGorom.

-OdgovornostEUjedaotvorivrata,alimi

smo odgovorni za stvaranje povjerenja,

dobrih odnosa i međunarodne saradnje,

dodao je predsjednik Slovenije.

Z.D.

Januarske plate poslanika u Skupštini Crne Gore

Bojkotašima isplaćeno24.259eura

Šestorici poslanika 25. saziva parlamenta, koji ostvaruju

pravo na nadoknadu zarade po prestanku funkcije, isplaće-

no je ukupno 10.402 eura.

Od toga je 1.797 eura otišlo Radojici Živkoviću, Vuku Roće-

nu 1.744 i po 1.731 Velizaru Kaluđeroviću i Veljku Zarubici.

Husniji Šaboviću isplaćeno je 1.705, a Maidi Bešlić 1.692 eura.

Januarska plata generalnog sekretara Skupštine Aleksandra

Jovićevića iznosila je 1.580 eura, a njegovih zamjenika Mer-

sudina Gredića i Marije Mirjačić 1.261 i 1.249 eura.

Pomoćnici generalnog sekretara Jelena Radonjić i Nataša

Komnenić dobili su 1.051 i 1.044 eura.

Danas će, kako je najavljeno,

Kosovo posjetiti premijer

Duško Marković. Tokom

prve zvanične posjete Koso-

vu predsjednika Vlade Crne

Gore, koja će trajati dva

dana, kako je saopšteno,

razgovaraće se o produblji-

vanju saradnje u bilateralnim

odnosima dvije prijateljske

zemlje, putemde inisanja

konkretnih zajedničkih aktiv-

nosti i projekata čija bi se

realizacija mogla očekivati u

predstojećemperiodu.

Marković će na Kosovu

boraviti na poziv kosovskog

kolege Ramuša Haradinaja.

Najavljeno je da će se Mar-

ković u četvrtak prije podne

sastati sa predsjednicima

Kosova i kosovskog parla-

menta HašimomTačijem i

KadrijemVeseljijem.

U delegaciji Crne Gore biće i

ministar unutrašnjih poslova

Mevludin Nuhodžić.

Podsjetimo, 6. februara

Markovićeva posjeta Koso-

vu je odgođena jer je zbog

magle tokomprijepodneva

bio zatvoren aerodromu

Prištini.

Bivšimposlanicima

nadoknadaod10.402eura

Platageneralnomsekretaru

parlamenta1.580eura

MarkovićudvodnevnojposjetiKosovu

nović 1.384eura.ValentiniMi-

nić i Dženanu Koliću, takođe

iz Demokrata, isplaćeno je po

1.362 eura.

Najnižu januarskuzaradu, ko-

ja iznosi 555 eura, primila je

poslanica SDP-a Draginja

Vuksanović.

Kada jeriječoostalimposlani-

cima, najnižu zaradu u janua-

ru - 694 eura - primio je posla-

nik DPS-a Radule Novović, a

najvišu 1.900 predsjednik

parlamenta i lider SD-a i

predsjednik parlamenta Ivan

Brajović.

MarijiĆatović iBrankuČavo-

ru izDPS-a isplaćeno je 1.881 i

1.825, a Branku Raduloviću iz

DF-a 1.812 eura.

Januarska plata poslanika

DPS-a Miodraga Vukovića

iznosila je 1.786 eura, dok je

PredragBulatovićizDF-apri-

hodovao 1.759 eura. Poslanici

DPS-a Jovanka Laličić i

Obrad Stanišić zaradili su

1.750i 1.746eura.Po1.733eura

dobili su Milorad Vuletić iz

DPS-a iMarina Jočić izDF-a.

Potpredsjednik parlamenta i

poslanik DPS-a Branimir

Gvozdenović u januaru je za-

radio 1.729, a poslanik SD-a

MićoOrlandić 1.724 eura.

Filip Vuković iz DPS-a zara-

dio je 1.697, Ljiljana Đuraško-

vić iz DF-a 1.684, dok je četiri

eura manje od nje (1.680) pri-

hodovao njen kolega iz DPS-a

Petar Ianović.

Po 1.671 euro isplaćen jeposla-

nicama DPS-a Branki Tanasi-

jević i Ani Nikolić, a po 1.658

njihovim kolegama iz DF-a

Veri Bulatović i Strahinji Bula-

jiću.

Januarska plata poslanika

DPS-a Suada Numanovića i

LuiđaŠkrelje iznosila je 1.654 i

1.632eura, dokjeSlavenRadu-

nović izDF-a dobio 1.615 eura.

Po 1.602 eura isplaćena su po-

slanicimaDPS-a PredraguSe-

kuliću i DF-aNebojšiMedoje-

viću.

Predsjednik Liberalne partije

Andrija Popović i poslanik

DPS-a Mirsad Murić zaradili

su po 1.592 eura. Andriji Man-

diću izDF-a isplaćeno je 1.588,

dok je devet eura manje dobio

njegov partijski kolega Milu-

tinĐukanović.

Poslanica DPS-a Nada Drob-

njak zaradila je 1.575, Janko

Vučinić iz DF-a 1.553, a Ned-

žad Drešević iz BS 1.549 eura.

Veljku Vasiljeviću iz DF-a

isplaćeno je 1.526, a samostal-

nom poslaniku Aleksandru

Damjanoviću i njegovoj kole-

ginici izDPS-aDaliborkiPejo-

vić po 1.523 eura.

Po 1.513 eura zaradili su posla-

nici Goran Danilović i Ervin

Ibrahimović, dok je 1.500 pri-

hodovao Budimir Aleksić iz

DF-a.

Januarska plata lidera Force

Gencija Nimanbegua iznosila

je 1.495, dok su poslanici DPS-

a Sanja Pavićević i Petar Smo-

lović dobili 1.473 i 1.461 euro.

Đ. ĆORIĆ

Fondacija za slobodu i demokratiju dodijelila značajno

priznanje crnogorskomdiplomati

Vlahovićdobitniknagrade

„RamonTriasFargas“

Ova nagrada

pripada svim

liberalima

crnogorskim, koji

su bili za slobodu

i za Crnu Goru

kad je najteže,

a ja je posebno

posvećujem

sjećanju na

velikog čovjeka,

narodnog heroja

Komnena

Cerovića, kojem

svi dugujemo

veliko poštovanje,

izjavio je Vlahović

za Pobjedu

rekao jeDžordžKsukla, pred-

sjednik Fondacije za slobodu i

demokratiju.

-Ova nagrada pripada svim li-

beralima crnogorskim, koji su

bili za slobodu i za Crnu Goru

kad je najteže, a ja je posebno

posvećujem sjećanju na veli-

kog čovjeka, narodnog heroja

Komnena Cerovića, kojem svi

dugujemo veliko poštovanje,

izjavio je Vlahović za Pobjedu

povodom dobijenog priznan-

ja.

Od 1996. Fondacija za slobodu

i demokratiju godišnje nag-

rađuje „Ramon Trias Fargas“

nagradom istaknute ljude na

poljupolitike,misli, nastave ili

intelektualnog svijeta.

Među posljednjim dobitnici-

ma suMs. SimoneVeil, SirDa-

vid Steel, Mr Pat Cox, Ms. Ce-

c i l i a Ma l ms t r öm , Mr.

Bronislaw Geremek, Dr Jo-

aquimMolins, Mr Hans Van

Baalen, Ms. Anne Brasseur,

kao i DrAndreuMas-Colell.

R. P.

Predsjednik Slovenije pozvao Kosovo da ne oklijeva

Pahor: Hitno ratifikovati

Sporazumodemarkaciji

saCrnomGorom

MiodragVlahović

Borut

Pahor