1 / 48 Next Page
Information
Show Menu
1 / 48 Next Page
Page Background

Za finansiranje stranaka u 2018.

opredijeljeno skoro šestmiliona eura

Partijama

kojebojkotuju

biće isplaćeno

1.164.812eura

Evropski poslanikTonino Picula

o Strategiji proširenja

STR.11.

CrnaGora ima

razlogadabude

nezadovoljna

STR.2.i3.

STR.2.i3.

POBJEDAISTRAŽUJE:

Kako je upravi Narodnogmuzeja godinama

uspijevaloda ne postupa po preporukamaMinistarstva kulture

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica • Crna Gora • Ponedjeljak, 12. februar 2018. • Godina LXXIV/Broj 18724 • Cijena 0,70 eura

STR. 13.

INTERVJU:

Ahmed Burić, pisac

Bili stenam

srećne ruke,

imali smo

mirnunoć

Dobrepriče

pričaju

dobri ljudi

STR. 7.

STR. 12.

RAZGOVOR

: Sveštenik CPC Lav Lajović

o peticiji za vraćanje crkava državi

Ako je svebilopo

zakonu, komebi

smetala revizija

STR. 9.

Nemapreživjelih

uolupini „antonova“

Avion ruske kompanije Saratov erlajnz srušio se kodMoskve, poginula 71 osoba

Ramaj najavioda

će tužiti opštinu

STR.3.

NALICUMJESTA:

Ekipa Pobjede sa dežurnim

inspektorima za suzbijanje teških krađa

Vlasnik kompanije „Alart centar“

reagovao zbog obustavljanja

radova na kompleksu Porto Budva

STR. 8.

Razbijači i lupeži

iz redovamuzeja