Previous Page  45 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 45 / 48 Next Page
Page Background

13

Nedjelja, 11. februar 2018.

Arena

Sportski miks

alna A1 liga za vaterpoliste (12. kolo)

DraganGvozdenović

odrediokonačanspisak

Sjutra uMaroku počinjeMediteransko kadetsko prvenstvo za rukometaše

erceg Novom

PODGORICA

Sjutrau

MarokupočinjeMedite-

ranskokadetskoprven-

stvoza rukometaše. Na

15. šampionatuMeditera-

na, koji se igrado 18. fe-

bruarauMarakešu, na-

stupićedeset selekcija.

OsimCrne Gore i selekcije

domaćina, nastupiće re-

prezentacije Egipta, Fran-

cuske, Grčke, Saudijske

Arabije, Italije, Rumunije,

Tunisa i Turske.

Za šampionat u Maroku

trener muške kadetske ru-

kometne reprezentacije

Crne Gore, Dragan Gvoz-

denović objavio je konačan

spisak igrača. Za Crnu Go-

ru nastupiće: Haris Sulje-

vić (Mojkovac 2005), Filip

Borozan (Lovćen), Alek-

sandar Bakić (Komovi),

Dragan Jelušić (Nikšić

2014), Bogdan Đurović

(Lovćen), Blagoje Toma-

nović (Nikšić 2014), Petar

Eraković (Nikšić 2014),

Miloš Dević (Mornar 7),

Đorđije Folić (Ivangrad),

Luka Došljak (Ivangrad),

Vlado Radić (Mornar 7),

Aleksa Knežević (Rudar),

Danilo Dragojević (Mor-

nar 7), Miodrag Ćorsović

(Rudar), DavidLjuši (Mor-

nar 7) i NemanjaĐuraško-

vić (Ivangrad).

Prema propozicijama, na

Mediteranskom šampio-

natu utakmice se igraju u

okvirutritrećine,kojetraju

po 15 minuta. Reprezenta-

cija koja dobije trećinu

osvaja bod, a trijumf na

kraju meča donosi dva bo-

da, a neriješen rezultat u

trećinibodujesepolaboda,

dok remi na kraju donosi

objema ekipama po bod.

Žrijebgrupabićeodržanpr-

vog dana takmičenja.

R.P.

Mimozakup juče jeuHerceg

Novomodržanuklasamaop-

timist i laser. Namoru senad-

metalo50 jedriličara izbokeš-

kihklubovaDelfin, Lahor i

domaćinaJKJugoleGrakalić.

Jedriličari tivatskog Delfina

ostvarili su niz zapaženih re-

zultata, već u prvoj regati do-

maćeg šampionata. NikolaGo-

lubović bio je prvi u klasi

optimist, drugi Pavle Musić, a

trećiVasilijeKurbanović.Pavle

je bio prvi u konkurenciji do 12

godina, Vasilije drugi, a treći

PetarKlakor.

Nikolina Klakor uzela je prvo

mjesto u konkurenciji devojči-

ca. U klasi laser 4.7 prvi je Ste-

fan Anđelić, a drugi Danilo

Jončić. IlijaMarković je prvi, a

Irina Kusovac druga u klasi la-

serradial.Duvaojesjeveroistoč-

ni vjetar jačine deset čvorova, sa

povremenimudarima do 15 čvo-

rova.

R.A.

LIČARA

vić (Crna Gora). Igrač više:

Budva4-4,POŠK6-3.Peter-

ci: Budva 1 (1), POŠK 1 (1).

Rezultat po četvrtinama:

4:1, 3:3, 6:4, 2:1.

BUDVA:

Kralj (devet od-

brana), D. Dragović, S. Ćet-

ković 2, Vuksanović 2, Mi-

trović 1, Jusuke, Adžić,

Maksimović 3, Vujašević 1,

Popović 1, P. Ćetković 1, Fra-

neta 4, Krivokapić, Raško-

vić.

POŠK:

Podrug (11 odbra-

na), Šitum 1, Divković 1,

Begović, Vuleta 1, Vukić 1,

Elez 1, Gadža, Bebić, Delić,

Penava 2, Kurir, Bratim,

Butić 2.

Budva jesvebližaopstanku

u A1 ligi. TimVida Lompa-

ra slavio je drugi put zare-

dom, a treći ukupno ove

sezone. U Budvi je ,,poto-

pljen“ POŠK (15:9), čime je

našpredstavnik-kojijetre-

nutno na pretposljednjoj

poziciji, koja vodi u baraž -

prišao na samo dva boda

Splićanima, a odmakao tri

,,fenjerašu“ Primorju, od

kojeg je imeđusobno bolji.

DUBROVNIK

Bazen u

Gružu. Sudije: Prančić (Hr-

vatska),Arnaut(CrnaGora).

Igračviše: Jug8-5, Primorac

7-3.Peterci:Jug2(2),Primo-

rac 1 (1). Rezultat po četvrti-

nama: 4:1, 4:3, 4:1, 2:4.

JUG:

Bijač (šest odbrana),

Macan2,Fatović2,Lončar1,

Joković 1, Garsija 1, Ivanko-

vić, Rašović 2, Kržić 1, Pavli-

čević, Benić, Lozina 2, Jarak

(četiri odbrane), Čulina 2.

PRIMORAC:

Šubladze

(devet odbrana), Matković,

Crepulja 5, Petrović 1, Glu-

haić 1, Gopčević,Mačić, Vu-

kmirović, Latinović, Gr-

gurev i ć 1 , Vukasov i ć ,

Paunović 1, Isljamović ( jed-

na odbrana), Todorović.

Primorac nije imao što da

izgubiuDubrovniku,aosta-

vio je solidan utisak protiv

neprikosnovenog lidera,

Juga.

U podnošljivom porazu od

pet razlike, isto toliko golo-

va (iz šest šuteva) postigao

jeDamirCrepulja.

Ne.K.

JADRAN

SIGURAN,

NOVI

TRIJUMF

BUDVE

Jug

14

Primorac

9

URegionalnoj A2 ligi,

Kataro je poraženod

Vojvodine 13:8