Table of Contents Table of Contents
Previous Page  48 / 48
Information
Show Menu
Previous Page 48 / 48
Page Background

Srijeda, 7. februar 2018.

16

Arena

Sportski miks

Čak 60 hiljada vojnika i policajaca obezbjeđivaće ZOI u Pjongčangu

Udar načist sport

Svjetska antidoping agencija razočarana

Oko60.000bezbjednjaka

biće angažovanonaZim-

skimolimpijskimigrama

u južnokorejskom

Pjongčangu, kojepočinju

upetak. To je rekordan

broj, kada su ljetnje i zim-

ske Igreupitanju.

Takođe, prvi put biće kori-

šćenispecijalnidronoviko-

ji treba da ,,hvataju“ poten-

cijalnedronoveterorista,ili

onihkoji izvazduhaželeda

upute bilo kakve političke

poruke. Razvijen je i pose-

ban sistem radara koji de-

tektujedronovena određe-

noj površini.

Maksimalno obezbjeđenje

pratiće sportiste Južne Ko-

reje i SjedinjenihAmeričkih

Država.

Razlog je blizina zimskog

centra Pjongčang granici sa

SjevernomKorejom. Demi-

litarizovana zona koja raz-

dvaja Južnu i Sjevernu Ko-

reju samo je 70 kilometara

sjeverno odPjongčanga.

- U obezbjeđivanje ZOI

uključene su specijalne

službe niza država, među

njima i SAD i Kine. Sve će-

mo učiniti da se gosti u

Nikadsigurnije

Pjongčangu, desetinehilja-

da njih, osjećaju bezbjedno

- saopštili suorganizatori.

Skoro dvije godine rađeno

je na detaljnim planovima

obezbjeđenja Igara. S obzi-

romna rekordan broj spor-

tista i zemaljaučesnika, ali i

želju da se svijetu pošalje

slika mira i bratstva dvije

korejske zemlje, imperativ

je jasan.

Bezbjednjaci sumjesecima

vježbali različite situacije,

poput potencijalnih terori-

stičkih napada ili pokušaja

nuklearnognapada.Vodiće

se računa i o potencijalnim

sajbernapadima, od napa-

da na sajt ZOI do potenci-

jalne ilegalne trgovine

kriptovalutama ili na berzi.

NajvećudelegacijunaIgra-

ma imaće Sjedinjene Ame-

ričke Države, a tokomZOI

sa timom SAD biće i pot-

predsjedniktezemljeMajk

Pens.

S.S.

Svjetska antidoping agencija (WADA) oštro je reago-

vala zbogodluke Suda za arbitražuu sportu (CAS) da

ukine suspenziju za 28 ruskih sportista, zbognedovolj-

nodokaza da su se dopingovali.

- Izuzetno smo razočarani odlukomCAS da vrati medalje i

ukine suspenziju tim sportistima. Ovo je udar na čist sport,

uvod u period neizvjesnosti i frustracije za hiljade čistih

sportista - stoji u saopštenjuWADA.

WADA je apelovala na čvršće liderstvo u sportu, kako bi se

zaštitili takmičari koji se nikada nijesu dopingovali.

Među sportistima kojima je ukinuta suspenzija je bivši olim-

pijski šampion u skeletonu Aleksandar Tretjakov. On ipak

nije dobio dozvolu Međunarodnog olimpijskog komiteta

da nastupi na ZOI u Pjongčangu.

VrijemezaMotoE trke!

MotoGP promoviše novi šampionat svijeta

MotoE šampionat biće

prvi put organizovanove

godine. Čelnici MotoGP

šampionata predstavili

suga juče uRimu.

Radiće se o prvomplane-

tarnom takmičenjumoto-

cikala na električni pogon.

Šampionat će biti po uzoru

na Formulu E, koja je u

prethodne tri godine ostva-

rila veliki uspjeh i za koju se

smatra da će u budućnosti

naslijediti Formulu 1.

Od MotoGP timova, čak

sedam će imati dva vozača

u šampionatu električnih

motocikala, među njima

Teh3, LCR, Pramak i Anhel

Nieto.

Električni motocikl je na

promociji šampionata

vozio slavni motociklista

Loris Kapirosi. Spisak uče-

snika i kalendar naknadno

će biti objavljen. Pretpo-

stavlja se da će MotoE

naslijediti MotoGP prije

nego što to učini Formula E

sa Formulom 1.

S. S.