Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 4. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Dvijemuš-

keosobe suupetakoko 19

časovaopljačkale 300eura

iz apoteke ,,Meditas“uUli-

ci SvetozaraMarkovića,

udaljenoj tek 100metara

odzgradeUpravepolicije,

saznajePobjeda.

Prema nezvaničnim infor-

macijama, razbojnici koji ni-

jesu bili maskirani su, uz pri-

jetnju hladnim oružjem,

primorali radnicuapotekeda

impreda dnevni pazar. Pošto

su uzeli novac pobjegli su u

nepoznatompravcu.Slučajje

odmahprijavljenpoliciji, ko-

ja radi na identifikaciji raz-

bojnika.

B. R.

Opljačkana apoteka u Podgorici, na stometara od zgrade Uprave policije

Razbojnici odnijeli 300eura

MOJKOVAC

– I drugi rad-

nikmojkovačke fabrike

„Tara“, RadovanČobeljić,

preminuo je jučenaVojno-

medicinskoj akademiji u

Beogradu, odpovreda za-

dobijenihna radnommje-

stu. Tri dana ranijepovre-

dama jepodlegaonjegov

kolega saposlaMaksimVu-

jičić.

Oni su, u ponedjeljak ujutru,

ueksploziji upogonumonta-

že, gdje su izrađivali na presi

eksplozivna punjenja za IC

mamce, koje koriste borbeni

avioni, na oko 95 odsto tijela

zadobili opekotineopasnepo

život.Upućeni suna liječenje

na Vojnomedicinsku akade-

miju, ali im, nažalost, pomoći

nije bilo.

Najnovija eksplozija četvrta

je u nepune četiri godine. U

junu2015.godine,ueksplozi-

jiukompaniji„Tara“,poginu-

la je Slobodanka Ćorić (55).

Tada je sedam njenih kolega

povrijeđeno. Godinu ranije u

februaru, u eksploziji je po-

vrijeđena šefica pirotehnike

GordanaBošković, a 24.

oktobra iste godine povrije-

đeno je šest radnika.

Dan nakon najnovije eksplo-

zije, koja je uzela dva života,

menadžment fabrike se ogla-

sio saopštenjem u kojem

izražava žaljenje zbog nesre-

će koja se dogodila i spre-

mnost da se pomogne povri-

jeđenimradnicimainjihovim

porodicama. U saopštenju se

ističe da se u fabrici posebna

pažnjaposvećujebezbjedno-

sti zaposlenih.

Menadžmentjeporučiodase

neće posebno oglašavati po-

vodom ove tragedije sve dok

istraga ne utvrdi šta se tačno

dogodilo. Fabrika ,,Tara“ je

zatvorena dodaljnjeg.

R.Ć.

Preminuo i drugi povrijeđeni radnikmojkovačke fabrike oružja „Tara“

Opekotine fatalne

i zaČobeljića

PODGORICA

–Apelacioni

sud 12. februara razmatraće

presudukojomjeĐokoMa-

lesija (32) osuđennaukupno

devet i pogodina zatvora

zbogpokušaja silovanja

PodgoričankeS.M. (25) i

razbojništva.

Prvostepenu presudu izrekla

je sutkinja Višeg suda Vesna

Moštrokol.

Prema navodima presude,

Malesija je za pokušaj silova-

nja dobio pet godina zatvora i

istotolikozarazbojništvo.Od-

lukom vijeća jedinstvenom

kaznom osuđen je na devet i

po godina robije.

Malesija je uhapšen 10. de-

cembra pretprošle godine na-

kon kraće policijske potrage

nakonšto jeunaseljuMomiši-

ći, u blizini Vezirovog mosta,

prvo pretukao, pa pokušao da

siluje djevojku kojoj je nanio

teške tjelesne povrede.

U trenutku napada, naišla je

žena koja je otrgla djevojku iz

rukuMalesije i spriječila ga u

naumu.Malesija je odmah za-

tim pobjegao, ali ga je policija

brzopronašla i uhapsila.

S.M.jeprilikompokušajasilo-

vanja zadobila teške tjelesne

povrede,višeprelomapotijelu

i potresmozga.

Radeći na ovom slučaju, poli-

cija je došla do saznanja da je

isti osumnjičeni tri noći ranije

pretukao D. Lj. (76) na želje-

zničkoj stanici uPodgorici.

Naime,unoćnimsatimaMale-

sija je nasrnuo na čovjeka koji

je prelazio šine. Kako je kre-

nuodamuukrade jaknu, D. Lj.

je odgurnuo napadača. Male-

sija je počeo da ga udara. Pre-

tučenomPodgoričaninukojeg

je ostavio bez svijesti pored ši-

na skinuo je jaknu, nakončega

je pobjegao.

Malesija ima podeblji policij-

ski dosijeupravozbognapada,

razbojništava i pljački.

U žižu javnosti dospio je na-

kon što je sa četvrtog sprata

pokušao da ukrade eloksiranu

bravariju, u čemu ga je sprije-

čio radnik obezbjeđenja koji

ga je gađaometalnomšipkom,

pa je ovaj paona zemlju.

On je nakon toga nekoliko go-

dina ležao u zatvoru zbog tri

teške krađe i pokušaja razboj-

ništva.

B.R.

Zakazano razmatranje presude osuđenomza pokušaj silovanja

Malesija 12. februarausudnici

PODGORICA

-NaBulevaru

PekaDapčevićanaStarom

aerodromu, jučeu 14.20ča-

sova zapalilo sevozilomar-

ke ,,polo“, potvrđeno jePo-

bjedi izVatrogasne zaštite i

spašavanja.

- Požar je u 14.48 časova prija-

vila policija. Gorjelo je vozilo

,,polo“, registarskih oznaka

PGCP 260. Intervencija gaše-

njapožara trajala jesedammi-

nuta. Nije bilo povrijeđenih -

kazali su iz ove službe.

Požar su gasila tri vatrogasca

sa jednim vatrogasnim vozi-

lom.

Uzrok zapaljenja biće poznat

nakon uviđaja organa Centra

bezbjednosti.

B.R.

CETINJE

–D. Z. saCetinja

povrijeđen jeu saobraćajnoj

nezgodi koja sedogodila ju-

čeujutrooko sedamčasova

namagistralnomputuCeti-

nje–Podgorica.

D. Z. je, iz neutvrđenih razlo-

ga,izgubiokontrolunadkami-

onom kojim je upravljao, na-

kon čega se kamion prevrnuo.

NakonnesrećeD. Z. je zbrinut

ubolnici naCetinju.

Na mjestu udesa intervenisali

su službenici policije i vatro-

gasci.

J.Đ.

Udes kod Cetinja

Prevrnuosekamion

Vatrogasci ugasili vatru za sedamminuta

Gorjelo auto

PODGORICA

-V. Đ. (44) iz

Srbije, koji se tereti da je

seksualnouznemiravao svo-

jumaloljetnukćerku (17),

pušten jeda sebrani sa slo-

bode, nakondanakoliko je

proveoupritvoru, saznaje

Pobjeda. Odluku jedonijelo

vanraspravnovijećeOsnov-

nog sudauPodgorici, koje je

uvažiložalbubranioca

osumnjičenogV. Đ. advoka-

taRankaRadonjića.

Radonjić je bio kategoričan u

tvrdnjama da nijesu bili ispu-

njeni uslovi za određivanje

pritvora jer, kako je kazao,

protivnjegovogklijentanepo-

stoje dokazi da je počinio kri-

vično djelo koje mu se krivič-

nomprijavomstavlja na teret.

Advokat je podsjetio da je nje-

gov klijent negirao navode iz

krivične prijave.

Osumnjičeni je u četvrtak

pred tužiocem ispričao da ga

je kćerka prijavila jer nije po-

državaonjenuemotivnuvezu.

Iz policije su ranije saopštili

da je riječ o seksualnomuzne-

miravanju, te idasuistražitelji

posumnjali nakon izjave koju

je djevojčica dala nakon što je

pobjegla odkuće.

-V.Đ. je29. januaraprijavioda

je njegova maloljetna kćerka

nestala iz kuće 22. januara i da

ima saznanja da se nalazi u

Podgorici u kući kod osobe či-

je ime je naveo. Nakon što je

pronađena,djevojčicajedove-

denauslužbeneprostorijepo-

licijegdje jeuprisustvuradni-

ce Centra za socijalni rad dala

izjavu.Kazala jezaštojenapu-

stila porodičnukuću–navode

iz policije.

Djevojčica je ispričala da je

napustilakuću jer je„otackra-

jem 2016. godine u njihovoj

porodičnoj kući dodirivao ru-

kama po tijelu“.

M.L.

Vanraspravno vijeće Osnovnog suda uvažilo žalbu srpskog državljanina

Osumnjičeni za seksualno

uznemiravanje pušten iz pritvora

Osnovni sud

ĐokoMalesija

PODGORIČKI VREMEPLOV

Samjestadogađaja

Transport nakonnesreće

Nakoneksplozije