Table of Contents Table of Contents
Previous Page  50 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 50 / 52 Next Page
Page Background

Petak, 2. februar 2018.

14

Arena

Igre na sreću

Petak, 02. februar 2018.

Lutrija Crne Gore

Arena

Reklamirajte Vašu djelatnost na audio vizuelnom

display-u koji se nalazi na jednom od najpromet-

nijihmjesta uPodgorici, na adresi Rimski trg, zgra-

daPoslovni centarKruševac. Zaviše informacijao

načinu i uslovima predstavljanja Vaše djelatnosti

na display-u, kao i na ostalim sredstvima javnog

oglašavanja koje pruža Lutrija Crne Gore, kontak-

tirajtemarketing službu na broj telefona

020 234 201 ili puteme-mail adrese:

[email protected]

LEDDISPLAYLUTRIJECRNEGORE

PROMOVIŠITEVAŠUDJELATNOST

14

Petak

07:00 Jutarnji program - uživo

10:00 Muzika

10:15 Istorija filma – Čarli Čaplin

10:45 Ljepote i legende

Crne Gore - premijerno

11:00 Čuj, čuj, to – repriza

11:15 Svjetska moda scena

11:30 Druga strana sporta

11:40 Kolačić sudbine

11:45 Muzika

12:00 Sportske vijesti – uživo

12:30 Humoristička serija

13:00 Muzika

13:15 Teme i dileme - premijerno

13:30 Extremno

13:45 Dogodilo se … - premijerno

14:00 Skrivena strana ljepote

15:00 Na domaćem terenu

15:30 Trijaza - repriza

15:45 Crnogorci u anegdotama

16:00 Servisne informacije

16:15 Teme i dileme - repriza

16:30 Svjetska modna scena

16:45 Istorija filma Čarli Čaplin

17:15 Dogodilo se … - repriza

17:30 Legendarni box mečevi

17:45 Čuj, čuj, to – repriza

18:00 Druga strana sporta

18:10 Kolačić sudbine - repriza

18:15 Enterijer - repriza

18:45 Ljepote i legende

Crne Gore - repriza

19:00 Aktuelno - premijerno

19:30 Koncert

20:00 Humoristička serija

20:30 Crnogorske anegdote

20:45 Čist račun - premijerno

21:30 Planinama - repriza

22:00 Film - premijerno

00:00 Aktuelno - repriza