Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 1. februar 2018.

Politika

PODGORICA-

Predsjednik Demo-

kratske Crne Gore Aleksa Bečić nije

juče isključiomogućnost da se kan-

diduje za predsjednika države. On je,

govoreći na predizbornom skupu u

Beranama, poručio ostatku opozicije

da će, ako oni neće njega, on podržati

nestranačkog kandidata na predsjed-

ničkim izborima, ali pod dva uslova.

- Prvo, mi nećemo učestvovati u

dogovorima i nestranački kandidat

ne smije biti ideološki ostrašćen, niti

da je nekada bio u lopovskim vlada-

ma Mila Đukanovića. Imate deset-pet-

naest dana da se dogovorite. Ako ne

uspijete, ja imampetlju da se suprot-

stavimbilo kome, a ponajviše Milu

Đukanoviću - rekao je Bečić.

R.P.

Miritelji tuđe krvi

Komentar

Svakakva čudesa se, kažu,

dešavaju na dane svetaca, pa

smo 27. januara na Savindan

viđeli još jedno, domaće

čudo: lideri Demokratskog

fronta osmislili su kako da

očas izmire bjelaše i zelenaše,

partizane i četnike, pravolini-

jaše i golootočane...

Pomirenje je, ako je vjerovati

kreatorima savindanske

,,Deklaracije o pomirenju u

Crnoj Gori“, relativno jedno-

stavna stvar. Preduslov je,

kako piše u članu 2 Deklaraci-

je, da se u građanskoj državi

Crnoj Gori, u kojoj ne postoji

,,nacionalna većina“, braća

Srbi i Crnogorci dogovore, da

se formira pravoslavna veći-

na i da se svi izmirimo. Prvo

- pravoslavci.

Eto, za početak izmirenja

poželjno bi bilo da se, recimo,

uz spomenik na Lazinama

- đe su četnici jula 1944. godi-

ne zvjerski mučili, a potom

likvidirali 52 mlada momka

i đevojke - postavi i bista

njihovog dželata, četničkog

komandanta Jakova Jovovi-

ća. ,,Jelena, Jelena, nećeš mi

živa glave iznositi“, podučio

je četnik Jakov Jovović

dvadesettrogodišnju Jelenu

Pavličić dok je, krvava od

batina, izlazila sa jednog od

brojnih saslušanja. Da je pod-

sjeti kako je ranije, jednako

bezdušno, njenog oca Savića

poslao u smrt i da joj kaže da i

nju čeka ista sudbina…

Ko zna, možda tvorci Deklara-

cije misle da bi pomirenje pra-

voslavaca moglo da dobije na

zamahu ako bi se za tu priliku

u Pljevljima, pored spome-

nika antifašistima, sagradilo

neko spomen-obilježje kolja-

ču Srpske pravoslavne crkve,

popu Maci Vukojičiću, onom

što je macolom razvaljivao

lobanje partizanskihmajki. I

još da se zamoli Miša Janke-

tić, kome je koljač Maca ubio

majku, da se odrekne sjećanja

i odrecituje neku prigodnu

pjesmu o bratimljenju pravo-

slavaca...

Ili da se ipak djeluje, što se

ono kaže, kroz institucije

sistema? Na vlasti u Herceg

Novom su i ljudi iz DF-a, pa

neka predlože, kao simbol

frontovske ideje o posthu-

mnommiru četnika i partiza-

na, da se Institutu ,,Dr Simo

Milošević“ u Igalu dopuni

ime. Da se, u ime savindanske

deklaracije, nazove - ,,Dr Simo

Milošević i četnici koji su ga

zaklali“?

A u slavu zelenaša i bjelaša

da se posred Nikšića naprave

zajedničke biste komite Šće-

pana Mijuškovića i žandarma

Milana Kalabića, kapetana

kralja Aleksandra. Onog što je

umorio pa poslije urinirao po

mrtvom tijelu crnogorskog

junaka za slobodu, pravo i

čast Crne Gore!

Tako bi, u dosljednom spro-

vođenju teksta ,,Deklaracije

o pomirenju u Crnoj Gori“,

trebalo da izgleda pomirenje

četnika i partizana, bjelaša i

zelenaša, komita i žandarma...

I sve to uz pozivanje na ,,tra-

dicionalnu njegoševsku Crnu

Goru koja počiva na kosov-

skom zavjetu i poštovanju

predaka“.

Kakvo perverzno krečenje

istorije. I kakvo ruganje žrtva-

ma, sa jedne i druge strane:

nevine žrtve svih strana

davno su pomirene u zemlji

gdje im leže kosti. Zato fron-

tovska ,,Deklaracija o pomire-

nju u Crnoj Gori“ predstavlja

samo prizemni pokušaj revizi-

je istorije.

Fašizam i antifašizam, ideo-

logija krvi i tla naspram ideje

slobode, nijesu tek neke ide-

ološki suprotstavljene opcije,

niti partije koje se mogu sva-

đati, potommiriti ili koalirati.

Nema mirenja ropstva i slo-

bode, jedno isključuje drugo.

Da je fašizampobijedio,

današnja Evropa i svijet bili bi

jedan veliki logor Aušvic. Slo-

boda jeste trijumfovala i zato

današnja Evropa i svijet slave

Dan pobjede nad fašizmom.

Možda bi, ipak, trebalo osta-

viti neko zrnce nade, neku

iskru vjere, da je primarni

motiv kreatora ,,Deklaracije o

pomirenju“ dobronamjeran i

pošten.

Samo, znamo kuda dobre

namjere mogu da odvedu.

Ideje koje promoviše tekst

Deklaracije ne znače poti-

ranje podjela, već su gotov

obrazac za razaranje građan-

skog društva u Crnoj Gori.

Kako drugačije tumačiti zami-

sao da o tumačenju istorije i o

budućnosti građanske države

dominantno odlučuje – pra-

voslavna većina, da društveni

dogovor (čitaj: konsenzus)

o budućnosti crnogorskog

društva treba da prvo tvore

pravoslavni Srbi i Crnogorci?!

To je logika segregacije, stva-

ranje građana drugog reda. I

nakon toga, ako bi pravoslav-

na većina usvojila Deklaraciju,

promijenila Ustav, ostaje

samo jedan put za one koji se

ne priklone volji pravoslavne:

da utihnu ili da se istrijebi

,,guba iz torine“ - svi muslima-

ni, katolici, nepartijci, ateisti i

agnostici svih nacija...

Tekst ,,Deklaracije o pomire-

nju“ više liči na nuđenje leks

specijalisa za ukidanje teme-

lja moderne Crne Gore.

I ne izgleda kao vapaj za

pomirenjem, već zahtjev za

unisonošću. Ili, što bi rekao

veliki Vito: ,,Na gradove

udariće trava/ i zavesti svoju

strahovladu,/ svi cvjetovi

ostaće bez glava/ da bi bili

sa travomu skladu“.

Piše:

DraškoĐURANOVIĆ

Ili: Zašto je frontovska ,,Deklaracija

o pomirenju u Crnoj Gori“ prizemna

revizija istorije i pokušaj rušenja

temelja građanske države

Potpredsjednik Skupštine Branimir Gvozdenović o kandidatu za šefa države

Lider Demokrata ne isključujemogućnost

kandidature, poziva opoziciju na dogovor

Bečić: Imampetlju da se

suprotstavimĐukanoviću

AleksaBečić

SUBNOR i antifašisti Crne Gore i SKJ reagovali

na ,,Deklaraciju o pomirenju u Crnoj Gori“

Poistovjećuju

rodoljube

i izdajnike

MOJKOVAC–

Ranko Mišnić,

direktor Komunalnog preduze-

ća „Gradac“, danas će na sjed-

nici SO, potpuno je sigurno, biti

izabran za novog predsjednika

opštine, kao kandidat DPS-a,

partije koja je na novembar-

skim izborima zabilježila nikad

ubjedljiviju pobjedu i osvojila

18 od 31 mogućeg odborničkog

mandata. Ranije je kandidaturu

Mišnića podržalo Predsjedniš-

tvo partije. On će na predsjed-

ničkoj funkciji zamijeniti Deja-

na Medojevića, koji je u pret-

hodnomperiodu vrlo uspješno

radio svoj posao.

- Spreman samda se u potpu-

nosti posvetim rješavanju aktu-

elnih problema u opštini, kao i

realizaciji razvojnih projekata

za koje umnogimoblastima

postoje izuzetni potencijali.

To je sve što u ovom trenutku

mogu da kažem. Da sačekamo

prvo da se završi procedura

vezana za izbor predsjednika,

pa ćemo nakon toga pričati o

svemu što će se u narednom

periodu raditi - rekao je Mišnić.

Prema nezvaničnim informaci-

jama, i opozicija će imati svog

kandidata, što podrazumijeva

i tajno glasanje, kako bi tako

testirala jedinstvo u DPS-u.

R. Ć.

SOMojkovac danas bira prvog čovjeka opštine

RankoMišnić

na čeluMojkovca

PODGORICA-

Samokraj-

njenaivnimogli bi povjero-

vati udobrenamjere autora

,,Deklaracijeopomirenju“,

onihkoji odkadznajuza se-

be čine sve suprotno i pro-

tivno, izazivajući i produ-

bljivajući sukobene

razlikujući seni politički, ni

ideološki odDražinihčet-

ničkihprograma, navodi se

u saopštenjukoje suPobjedi

dostavili predstavnici SUB-

NOR-a i antifašistaCrne

Gore.

- Pomirenjem nepomirljivog

u stvari žele da rehabilituju

četnike i poistovjete rodolju-

be i izdajnike. Istorija je i jed-

nima i drugima odredilamje-

sto koje impripada - kazali su

u saopštenju.

Lideri

Lideri Demokratskog fronta

AndrijaMandić,NebojšaMe-

dojević iMilanKnežević pot-

pisali su, naSavindan, u subo-

tu, 27. januara ,,Deklaraciju o

pomirenju u Crnoj Gori“. U

tekstu dokumenta, u koji je

Pobjeda imala uvid, DF je

predložio pomirenje pravo-

slavnihSrba i Crnogoraca „na

tradicionalnoj i njegoševskoj

CrnojGori, kojapočivanako-

sovskomzavjetu i poštovanju

predaka“.

U reagovanju SUBNOR-a i

antifašista Crne Gore navodi

se da je vrijeme od Drugog

svjetskog rata pomoglo da se

zaborave podjele, a život na-

stavi umiru, te da, kako navo-

de, i potomci četnika i drugih

kvislinga budu u svemu rav-

nopravni i jednaki.

Pomirenje

- S njima smo bili pomireni i

zajedno, ali se mi, baštinici i

poštovaoci NOB-a, crnogor-

ske tradicije i etike nikad ne-

ćemopomiritisaonimakojibi

da slobodarsku Crnu Goru

pretvore u guberniju, politič-

ku parohiju i regiju, državu u

kojoj bi pravoslavna većina

pomirenihSrba iCrnogoraca,

kakotozahtijevaobavezujuća

deklaracija, usvojena na Sa-

vindan, određivala drugima

koliko im i kakva prava pripa-

daju - ističe se u saopštenju.

Dodaju da iz ovih razloga au-

torideklaracijetrebadaodgo-

vore „na kojim principima u

današnjoj Crnoj Gori se mire

partizani i četnici“.

-Dalinaprincipimapartizan-

skog antifašizma i koncepta

evropskeCrneGoreiličetnič-

kenacionalističkevelikeSrbi-

je i balkanskog koncepta - za-

ključuje se u saopštenju.

J.ĐURIŠIĆ

SKJ: Atak na

antifašizam

Deklaracijomgrupe isto-

mišljenika – opozicionih

poslanika o navodnom

pomirenju u Crnoj Gori,

iako ne znamo koga mire,

pokazuje se i razobličava

goli nacionalizam i njegovi

apsurdi, a koji bi bio uveden

ovim činomna mala vrata,

odnosno ovomdeklaraci-

jombio bi stvoren uslov

za prekrajanje naše istorije

NOB-a i atakovano na anti-

fašizam – saopštio je Savez

komunista Jugoslavije.

- Da li ova gospoda posla-

nici, koji izgleda nemaju šta

drugo da rade pa su našli

zanimaciju u raznimdekla-

racijama, znaju da je prošlo

72 godine od pobjede nad

fašizmom i toliko godina

pomirenja svih naroda i

narodnosti? Danas neko

novo pomirenje, a pritom

isticanje da su samo pravo-

slavni narodi – Crnogorci i

Srbi stvorili Crnu Goru ili se

borili u NOB-u protiv fašiz-

ma, potire sve ostale narod-

nosti u našoj državi, a koji

su itekako činili da se Crna

Gora odbrani i razvija njena

sloboda i sačuva njen suve-

renitet. Zato je ona multiet-

nička i multikonfesionalna

slobodna zemlja – kaže se u

saopštenju.

Navodi se da se Deklara-

cijomne bi postigao cilj

grupacije poslanika, već

„ponovo bi se otvorile tek

zarasle rane naše nesretne

prošlosti“.

I.K.

PODGORICA-

Najbolji kan-

didat zapredsjednikaCrne

Gore iz redovanajjačeparti-

je je liderDemokratskepar-

tije socijalista (DPS)Milo

Đukanović, kazao jeuemisi-

ji „Argument sa IvanomŠe-

bek“naTVPinkMpotpred-

sjednikSkupštine i visoki

funkcionerDPS-aBranimir

Gvozdenović. Onporučuje

da jenaĐukanovićudaod-

luči da li želi da sekandiduje,

tedodajeda je siguranda će

DPSpobijediti uprvomkru-

gupredsjedničkih izbora.

- DPS ima svoju jasnu proce-

duru vezanu za izbor pred-

sjedničkog kandidata – 15.

aprila su izbori, a pravo da

predložite kandidata je, čini

mise,posljednjasedmicamje-

secamarta. Imamo jasnu pro-

ceduru, već je u skladu sa na-

šim statutom krenula ta

procedura. Ja sam lično iznio

svoj stav – smatramda tomje-

sto pripada predsjedniku Đu-

kanoviću, a naši simpatizeri

još više smatraju da je najbolji

kandidat ključna politička lič-

nost, koju karakterišu istorij-

ski rezultati u prethodnom

periodu, koji se ne dovode u

pitanje – a to jeMilo Đukano-

vić. Na njemu je lično da odlu-

či da li želi da prihvati to što će

sigurnobitipredlognašebaze,

ili ćemo raspravljati u okviru

našihorganakoji bi drugi kan-

didat takođemogaodapobije-

di u prvom krugu. Očekujem

već da ćemo u toku februara i

nakon dodatnih konsultacija

sa predsjednikomĐukanovi-

ćem zauzeti svoj stav o kandi-

datu - istakao jeGvozdenović.

R.P.

Đukanović će biti izbor DPS-a,

na njemu je da odluči da li želi

BranimirGvozdenović