Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 29. januar 2018.

Hronika

Saobraćajna nesreća na putu Risan – Grahovo; drugi udes kod Dromire

Poginuo Novljanin,

troje lakše povrijeđeno

PODGORICA

- J. V. (29) iz Herceg

Novog poginuo je juče u saobraćajnoj

nesreći koja se dogodila na putu Risan

– Grahovo, saopšteno je iz Uprave poli-

cije.

Kako je saopšteno, iz za sada nepozna-

tih razloga došlo je do prevrtanja vozila

kojim je upravljao Novljanin.

Istraga će utvrditi uzrok nesreće.

U drugomudesu, koji se juče oko 17 sati

dogodio na putu Podgorica – Kolašin,

umjestu Dromira, tri osobe su lakše

povrijeđene.

Do udesa je došlo kada su se sudarila

dva automobila.

C.H.

Probudili se i „nobelovci“

Naistojlokacijigdjejeprethodnozatečenpodvodniribolovacu

prekršaju, u četvrtak je rano ujutro, kako je potvrđeno Pobjedi,

prijavljenoibacanjeeksploziva.Nakonizlaskapolicijekrivolovci

nijesu zatečeni. I oni su ciljali brancina, ili levreka, kako ga Ulci-

njanizovu.PotezodKominekodVelikogpijeskapaprekoKruča,

svedoValdanosa,zonajeprirodnogmrestilištaovevrste.Valda-

nosposebno.

Zaonekojineznaju,brancinuovodobagodinegrupišeseujata

i prilazi uplitkevalekakobi semrijestio. Tu je lakametadinami-

taša, jer jezavedrogvremena, bez talasa imutnogmora, vidljiv

i dostupanbombašima.

Isti problemu regionu

SociologAndrijaĐukanović kažeda jeu regionupopitanjuna-

siljauporodici sličnasituacija, te i dasvezemljeraspadomSFRJ

dijelemahomisteproblemepa i ovaj.

- Sobziromdamnogi stručnjaci zapojavunasiljauporodici isti-

čusiromaštvokaoglavniuzrok,ondajelogičnodasmomiinaše

komšijeizloženiovomproblemuupribližnojednakojmjeri.Sve

onenegativnedruštvenepojavekojeutičunanašživotre lektu-

ju se i na porodicu i kreiraju odnose koji nijesu dobri - kazao je

Đukanović.

PODGORICA

-Nekolikoda-

navedrog i sunčanogvre-

menabilo jedovoljnodana

starepozicije izmami noćne

ronioce sa lampama, ali i

prorijeđenedinamitašena

potezuodBigovedoUlcinja

gdje jeuovodoba godine

glavnameta–brancin, jed-

naodnajcjenjenijih i krivo-

lovomveć godinamanajviše

napadnutihvrsta riba.

Potvrđuju to i prijave dostav-

ljene policiji koje su, prema in-

formacijama Pobjede, krajem

minule sedmice rezultirale

privođenjemM. S. iz Bara, koji

je praktikovao zabranjeni noć-

ni ribolov podvodnom puš-

kom, a na niski imao najmanje

pet kilograma ubijenih branci-

na na područjuValdanosa.

Blagekazne

Zahvaljujući prilično mekoj

politici sankcija, privedeni

krivolovac - koji je, kako se

sumnja, imao i logistiku sa ko-

pna - prošao je uz prekršajnu

kaznu inspektora za ribarstvo

i to sa nepunih 200 eura. Toli-

ko se na crnom tržištu proda

devet kilograma „divljeg“

brancina, koji u zvaničnim ri-

barnicama dostiže cijenu i

preko 30 eura za kilogram.

Već narednihdana kažnjeni kri-

volovac, čije ime je poznato re-

dakciji, bio je aktivan na druš-

tvenim mrežama gdje je s

pažnjom pratio objave na koji-

ma se kritikuje krivolov i pomi-

njeubijanjebrancinaumrijestu.

Za noć krivolovci sa podvod-

nimlampamaipuškama,ukoli-

konaletena jata,mogudaubiju

desetine kilograma ove ribe.

Prekršajne kazne, ukoliko bu-

du uhvaćeni, mnogo ih ne po-

tresaju, jer jedna dobra noć do-

nese višestruko bolju zaradu.

Kada je bistromore, noćumu

najveća opasnost prijeti od

ronilaca sa lampama koji su

od polovine prošle godine

preuzeli primat u krivolov-

nim aktivnostima na moru

nakon što su akcije policije i

kampanja ,,Stop krivolovu“

uticali da dinamitaši smanje

aktivnosti.

- Najviše napadnute lokacije

su potez oko Bigove, kao i

kompletan zaliv Trašte do Rta

Kočište, nesmanjenim inten-

zitetomse roni oko Sutomora,

Bara i Petrovca, kao i u ulcinj-

skoj opštini, naročito na pozi-

cijama kod Valdanosa – kazao

je Pobjedi bivši ronilac koji je

godinama vanposla.

Prema njegovim riječima, ve-

dro vrijeme i lagana bura sa

visokimvazdušnimpritiskom

povoljni su za noćno ronjenje

jer je prozirnost vode velika,

pa jakim lampama pretražuju

svaku grotuupriobalju.

- Riba se pod svjetlošću lampe

ponaša kao zecpred farovima,

ostane dezorjentisana i otvo-

rena meta za lancu podvodne

puške. Ključna meta su bran-

cini, korbe, sargovi, kao i ho-

botnice koje se u ovo doba go-

dine primiču u plitko – kaže

sagovornik.

Maticestradaju

Dodaje da, kada je novac u pi-

tanju, niko od krivolovaca ne

preza da puškomubije ni kru-

pne ženke brancina, pune bu-

targe.

- O kolikoj se šteti radi za po-

pulaciju ove plemenite riblje

vrstegovoripodatakdapetinu

težine krupne ženke čini ikra.

Proporcionalno starosti i teži-

ni, krupne matice polažu

mnogo više ikre od mlađih

ženki, tako da je ulovmatice u

mrijestu katastrofa za more i

vrstu – navodi sagovornik koji

tvrdi da je on pravio selekciju,

ali da to nove generacije „lam-

paša“ ne čine.

Naš zakon, nažalost, ne po-

znaje zabran, odnosno lovo-

staj na brancina iako je vrlo

ranjiva i vrsta uprelovu.

To ide i naruku krivolovcima,

pa ubijanje ove vrste ribe to-

kom polaganja ikre tek je obi-

čan prekršaj, umjesto da bude

krivičnodjelo.

I.PERIĆ

Nakon što je smanjena aktivnost dinamitaša namoru, primat preuzeli noćni ronioci

Brancin umrijestu

meta krivolovaca

Za noć krivolovci sa podvodnim lampama i puškama, ukoliko nalete na jata, mogu

da ubiju desetine kilograma brancina. Prekršajne kazne, ukoliko budu uhvaćeni,

mnogo ih ne potresaju jer jedna dobra noć donese višestruko bolju zaradu

VozilospasilacanaTrešnjeviku

AndrijaĐukanović

VALDANOS:

Jednoodglavnihmrestilištabrancinaaliilokacijagdjenajvišestradaju

Nepovratna šteta zavrstu jeubiti

krupnuženkuumrijestu

Zakonnepoznajezabranzabrancinapaprimjerci puni ikrezavršavajuna tržnici

FOTO: FEJSBUK